دوره‌های مکتب‌پلاس مکتب‌خونه

دوره‌های مکتب‌پلاس دوره‌های کاربردی کوتاه‌مدت هستند که با همکاری بهترین‌های صنعت و یا دانشگاه‌های برتر تهیه شده‌اند. هدف این دوره‌ها آموزش مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار در حوزه‌های مختلف است. مهارت‌هایی که در دروس دانشگاهی که مکتب‌خونه تهیه می کند تدریس نمی‌شوند در حالی که بازار کار شدیدا نیازمند این مهارت‌ها هستند.

گواهی‌نامه معتبر پایان دوره
پروژه‌محور
حضور راهنما برای دوره‌ها
ارتباط با دیگر دانشجویان دوره
آزمون، تمرین و محیط تعاملی
آموزش‌های ویدئویی کوتاه