فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


Intelligence, Behavior, Computationality, & Consciousness
اطلاعات همایش‌
 • عنوان همایش :
  Intelligence, Behavior, Computationality, & Consciousness
 • ‌‌
  ‌‌برگزارکننده :
  انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف(SSC)
 • ارایه کننده :
  امیرحسین حاجی شمسایی
درباره‌ی ویدیو
«هوش مصنوعی» در جست و جوی چیست؟ «هوشمندی» به چه معناست؟
در جلسه نخست، پس از معرفی کلی دوره، به بحث در مورد چیستی هوش مصنوعی و رابطه‌ی هوش با رفتار پرداخته شده است. نظرگاه‌های مختلف نسبت به محدوده‌ی معیارهای رفتارگرایانه (Behavioristic) برای هوشمندی، و کاستی‌ها و نقایص آن‌ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفته، و سپس به این مساله پرداخته شده که نقش ارزیاب و معیارگذار در فرآیند رفتارگرایانه‌ی تشخیص هوشمندی یا عدم هوشمندی چیست، و از مدخل این پرسش، به بررسی رابطه‌ی هوشمندی و آگاهی (Consciousness) پرداخته شده است.
بازنمودی بودن (Representationality)، علیت (Causality)، زمان‌مندی (Temporality)، و محاسباتی بودن (Computationality)، از مهمترین جنبه‌های رابطه‌ی هوشمندی و آگاهی برشمرده شده‌اند، و ذیل بررسی آن‌ها، به برخی از برجسته‌ترین نظریات ذهنِ مرتبط و سازگار با امکانِ هوش مصنوعی، و به طور خاص، کارکردگرایی (Functionalism)، و نظریه محاسباتی ذهن (CTM)، توجه شده است. در ادامه به چالش‌هایی که پذیرش CTM به همراه دارد - من‌جمله قضایای ناتمامیت گودل - اشاره  شده، و در نهایت با بازگشت به رابطه‌ی خوداندیشانه‌ی هوشمندی و آگاهی، و با تاکید بر جنبه‌ی محاسباتی این رابطه، نظریه‌ی اطلاعات مجتمع (Integrated Information Theory) تشریح، و ذیل آن، در مورد رابطه‌ی میزان مجتمع بودن سیستم‌های هوشمند امروزی و سطح هوشمندی آن‌ها بحث، و به طور خاص چارچوب‌های یادگیری عمیق (Deep Learning) با هوش مصنوعی نمادگرا (Symbolic AI) از این منظر قیاس شده‌اند.

درباره‌ی برگزار‌کننده

خالی