فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


Intelligence, Descartes to Turing: Universality
اطلاعات همایش‌
 • عنوان همایش :
  Intelligence, Descartes to Turing: Universality
 • ‌‌
  ‌‌برگزارکننده :
  انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف(SSC)
 • ارایه کننده :
  امیرحسین حاجی شمسایی
درباره‌ی ویدیو

در ادامه مباحث جلسه نخست، در جلسه‌ی دوم، ذیل بحث رابطه‌ی هوشمندی (Intelligence) و آگاهی (Consciousness)، به دیدگاه دکارت در مورد شرایط امکان آگاهی و هوشمندی برای ماشین‌ها پرداخته شده که در آن هم  معیاری مشابه با آزمون تورینگ مطرح شده و هم به مساله‌ی جامعیت یا جهان‌شمولی (Universality) به عنوان شرط لازم آگاهی و هوشمندی اشاره شده است. در ادامه و پس از طرح و تشریح این دیدگاه، به نقد و بررسی آن پرداخته شده و تکامل ایده‌ی جهان‌شمولیِ هوشمندی از دکارت تا کنون مورد بحث قرار گرفته است؛ و در همین راستا یکی از مقالات اخیر مجموعه‌ی DeepMind با عنوان "An Approximation of the Universal Intelligence Measure" که به ارائه‌ی یک صورتبندی کمّی برای ارزیابی میزان هوشمندی یک عامل با توجه به جهان‌شمولی (Universality) آن می‌پردازد، بررسی شده است.


درباره‌ی برگزار‌کننده

خالی