امیررضا کشاورز

امیررضا کشاورز متخصص پایگاه داده است که به مدت 7 سال است که در زمینه دیتابیس و به طور خاص با نرم افزار SQL Server فعالیت دارد. سابقه همکاری با شرکت‌های مپنا، دلپذیر را دارد و به عنوان مشاور در شرکت‌های مختلف فعالیت داشته است و در تیم طراحی اولین ERP فارسی زبان نصب شده در خارج از کشور مشارکت داشته است.