امین الوانچی

دکتر امین الوانچی عضو هیات علمی گروه مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف هستند که دارای مدرک دکتری در مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه آلبرتا می‌باشند. دکتر الوانچی سال‌ها تجربه تدریس و تحقیق در زمینه مباحث مرتبط با امور مدیریت و طراحی قراردادهای عمرانی در داخل و خارج از کشور دارد.