امیرحسین جهانگیر

دکتر امیرحسین جهانگیر در تهران به دنیا آمد و پس از گذراندن دوران متوسطه جهت ادامه تحصیل عازم فرانسه شد. ابتدا دوره کارشناسی ارشد پیوسته برق را تا سال 1984 در مؤسسه ملی علوم کاربردی لیون فرانسه گذراند و پس از آن در دوره کارشناسی ارشد انفورماتیک و اتوماسیون دانشگاه کلود برنارد لیون فرانسه شرکت کرد. ایشان مدرک دکتری خود را نیز در زمینه انفورماتیک صنعتی در سال 1989 از مؤسسه ملی علوم کاربردی دانشکده برق تولوز فرانسه دریافت کرد.
دکتر جهانگیر پس از اخذ مدرک خود در شهریور سال 1368 به کشور بازگشت و در دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف مشغول به کار شد.

مسئوليت‌های علمی و دانشگاهی:

- استاد دانشگاه صنعتی شریف

مسئوليت‌های اجرايی:

- ریاست دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

- ریاست مرکز محاسبات دانشگاه صنعتی شریف

- معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

- مشاور انفورماتیک بیمه مرکزی ایران، بیمه البرز و بیمه ایران

- مدیریت آزمایشگاه ارزیابی تجهیزات شبکه دانشگاه صنعتی شریف

- ریاست هیئت‌مدیره شرکت شتاب سامان پیوند