حسن رسولی

دکتر رسولی دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی کشاورزی از دانشگاه تهران و کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی از دانشگاه زنجان هستند. ایشان بعد از فراغت از تحصیل با تکیه بر دانش بیوتکنولوژی و توانمندی بالقوه در این حوزه جذب پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی شدند و در پژوهشکده سلول‌های‌بنیادی در گروه پروتئین‌های نوترکیب به مدت 13 سال مشغول فعالیت بودند و توانستند در بسیاری از پروژه‌های تحقیقاتی و تولیدی نظیر تولید پروتئین‌های نوترکیب،‌ آنتی‌بادی‌ها و بهبود عملکرد همسانه‌سازی در پروژه‌ها موثر باشند. دکتر رسولی در حین فعالیت در پژوهشگاه رویان موفق به دریافت درجه دکتری در رشته مهندسی پزشکی شدند و اکنون به عنوان عضو هیات علمی پژوهشکده فناوری‌های زخم و ترمیم بافت جهاد دانشگاهی مشغول به فعالیت هستند و از پروژه‌های ایشان می‌توان به تولید و بهبود زخم‌پوش‌های زیستی با تکیه بر فناوری پروتئین‌های نوترکیب اشاره کرد.