دارا معظمی

تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه کبک کانادا و در رشته‌ی ریاضیات گذراند و سپس برای دکتری به دانشگاه بوستون آمریکا رفت. دکتر معظمی هم اکنون استاد دانشگاه تهران است. زمینه فعالیت او طراحی شبکه‌های ارتباطی پايدار، راه‌های کاهش آسيب‌پذيری در شبکه‌ها و طراحی شبکه‌ای با ساختار گرافيکی ماکسيمم است.