رومئو اورتگا

رومئو اورتگا در مکزیک متولد شده است. دانشمند فرانسوی، استاد برجسته، سرپرست آزمایشگاه سیستم های کنترل و کنترل غیر خطی (سنت پترزبورگ، روسیه) است.

کارشناسی برق و مهندسی مکانیک داشگاه ملی مکزیک، مکزیک

کارشناسی ارشد مهندسی موسسه پلی تکنیک لنینگراد (در حال حاضر سن پترزبورگ )، اتحاد جماهیر شوروی

Docteur D`Etat موسسه پلی تکنیک گرنوبل ، فرانسه