سانکاران انیرودهان

سانکاران دکتری خود را در مدارات مخابراتی از گروه الکترونیک دانشگاه واشینگتن آمریکا گرفت، استاد وی دیوید الستوت از اساتید بنام این حوزه است، او مدت‌ها در کمپانی مخابراتی کوآلکامن کار کرده و هم اکنون استاد دانشگاه آی آی تی هند است. علاقه اصلی او طراحی مدارات فشرده یا همان آی سی می‌باشد.