سمیه کوهی

دکتر "سمیه کوهی" عضو هیات علمی و استاد جوان دانشکده مهندسی کامپیوتر است. در سال 79 با رتبه 18 در رشته مهندسی برق دانشگاه شریف پذيرفته شد. در سال 82 و همزمان با تحصیل در رشته‌ مهندسی برق، تحصيل در رشته مهندسی کامپیوتر همین دانشگاه را آغاز نمود. دو سال بعد، از این دو رشته فارغ التحصیل شد. همان سال از دو دانشکده در مقطع کارشناسی ارشد بدون کنکور پذیرش گرفت و با توجه به محدودیت مقررات برای انتخاب یک رشته، مهندسی کامپیوتر را برای ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد انتخاب کرد. در سال 86 موفق به اخذ کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر شد و بلافاصله در مقطع دکتری دانشکده مهندسی کامپیوتر شریف پذیرفته شد. در سال 91 در مقطع دکتری فارغ التحصیل شد و از بهمن ماه سال91 به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه شروع بکار کرد.