سید هاشم اورعی

دکتر سید هاشم اورعی استاد تمام دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف است. وی تحصیلات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه Wales انگلستان به اتمام رساندو سپس مدرك دکترای خود را در رشته ماشین‌های الکتریکی از دانشگاه Cambridge انگلستان دریافت كرد. زمینه‌های مورد علاقه وی بیشتر در مورد ماشین‌های بدون جاروبک القایی و توربین‌های بادی می‌باشد.