محمدرضا حافظیه

محمدرضا حافظیه فارغ التحصیل کارشناسی معماری از دانشگاه تهران است. وی دارای سابقه تدریس در مجتمع فنی تهران بوده و همچنین به عنوان دستیار آموزشی در دانشگاه تهران فعالیت نموده است.