گیلبرت استرنگ

گیلبرت استرنگ، تحصیلاتش را در دانشگاه کالفرنیا در لوس آنجلس و در رشته ریاضیات تمام کرد، بعده‌ها به ام ای تی رفت و در همان جا استاد بخش ریاضیات شد. دیری نگذشت که به یکی از محبوب ترین اساتید بخش ریاضی درآمد که اکثر این شهرت در نتیجه تدریس زیبا و عمیق او در دروس ریاضی است.