فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را دریافت کنید.


جلسه چهارم - قانون وید.شیوه های پل سازی کربونیل و تعیین ساختار کربونیل های فلزی از طریق طیف سنجی IR