فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را دریافت کنید.


جلسه دوازدهم - ادامه تغییر ترتیب ترانزیستورها، روش افزونگی و هم‌روندی، مقدمه بر روش قطع کردن پالس ساعت