فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را دریافت کنید.


جلسه بیستم - ماشین با حالات محدود کم مصرف، مدل مارکوف گسسته برای تخمین فعالیت