فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را دریافت کنید.


جلسه هفدهم - Parity circuit - Verilog for parity - Generate stataement coparator - iterative 1bit comparator - Magnitude comparator