فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را دریافت کنید.


جلسه بیست و یکم - ROM - PLA folding - Programmable array - Logic , product term expansion - CPLD - Multiple PALs - FPGA structure - Evalution of FPGAs