فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را دریافت کنید.


جلسه چهارم - Transistor structure - Transistor Model - Logic value system - Verilog transistor model - Transistor delay parameteres - Building an inverter - Inverter timing analysis