فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را دریافت کنید.


جلسه دوازدهم - تولید واژه‌نامه انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی و اختصارات. ادامه Tickz و آغاز Pstricks

توضیحات:
فایل مربوط به این جلسه در قالب جزوه ضمیمه شده است.