فراموشی رمز عبور
اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.


مدارهای الکتریکی 1

کامبيز افروز دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی جدید در حال تکمیل
معرفی درس

به گفته بسیاری این درس مهمترين درس در رشته مهندسی برق است که هدف از آن، آشنایی با اجزای مدار­های الکتریکی و نهایتاً آناليز اين مدارات است.

سر فصل مطالب درس:

 • مفهوم اختلاف پتانسیل و جریان الکتريکي
 • مفهوم مدارات فشرده و قوانين حاکم بر اين مدارات (KVL , KCL)
 • المان­های مقاومتی (المان های خطی- غيرخطي، تغيير پذير با زمان- تغيير ناپذير با زمان) شامل دیود، مقاومت­های اهمی، منایع مستقل و منابع وابسته، ترسیم منحنی مشخصه ولتاژ برحسب جریان و بالعکس.
 • آناليز مدارات ساده مقاومتی (روش گره، مش و مخلوط)
 • مدار معادل تونن و نرتن، تکنيک تبديل منابع، اصل برهم نهی
 • انواع خازن ها و سلف ها (خطی- غيرخطي، تغيير پذير با زمان- تغيير ناپذير با زمان) و بررسی عملکرد فیزيکي آن­ها
 • مدارات مرتبه اول
 • معرفی سیگنال­های (توابع) رایج در مهندسی برق (شیب، پله، ضربه و ....)
 • بررسی مفهوم خطی بودن و تغيير ناپذير بودن اين مدارت
 • پاسخ مدارات مرتبه اول به ورودی صفر و پاسخ به حالت صفر برای ورودی های مختلف، بررسی رابطه بین پاسخ ورودی صفر، پاسخ حالت صفر و پاسخ کامل
 • مدارات مرتبه دوم و بالاتر، بررسی مفهوم فرکانس طبیعی، آناليز گره، مش و مخلوط در مدارات مرتبه دوم و بالاتر
 • آناليز مدارات خطی و تغيير ناپذير بازمان
 • روش فازور برای آناليز مدارات در حالت دایمی سینوسی
 • سلف­­ها و مدارات تزویج شده و ترانسفورماتور
برچسب ها:
برق
فارسی
کامبيز افروز از اساتيد بخش مهندسی برق دانشگاه شهيد باهنر کرمان است. وی کارشناسی خود را در رشته مهندسی مخابرات از دانشگاه شهيد باهنر کرمان ، کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته مخابرات ميدان از دانشگاه صنعتی امير کبير اخذ کرده است.
تخصص وی طراحی مدارات فعال و غيرفعال مايکروويو، روش های عددی در الکترومغناطيس است.
صفحه شخصی