00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

مدارهای الکتریکی 1

دوره‌های دانشگاهی
11 جلسه

سرفصل‌ها

به گفته بسیاری این درس مهمترين درس در رشته مهندسی برق است که هدف از آن، آشنایی با اجزای مدار­های الکتریکی و نهایتاً آناليز اين مدارات است.

سر فصل مطالب درس:

 • مفهوم اختلاف پتانسیل و جریان الکتريکي
 • مفهوم مدارات فشرده و قوانين حاکم بر اين مدارات (KVL , KCL)
 • المان­های مقاومتی (المان های خطی- غيرخطي، تغيير پذير با زمان- تغيير ناپذير با زمان) شامل دیود، مقاومت­های اهمی، منایع مستقل و منابع وابسته، ترسیم منحنی مشخصه ولتاژ برحسب جریان و بالعکس.
 • آناليز مدارات ساده مقاومتی (روش گره، مش و مخلوط)
 • مدار معادل تونن و نرتن، تکنيک تبديل منابع، اصل برهم نهی
 • انواع خازن ها و سلف ها (خطی- غيرخطي، تغيير پذير با زمان- تغيير ناپذير با زمان) و بررسی عملکرد فیزيکي آن­ها
 • مدارات مرتبه اول
 • معرفی سیگنال­های (توابع) رایج در مهندسی برق (شیب، پله، ضربه و ....)
 • بررسی مفهوم خطی بودن و تغيير ناپذير بودن اين مدارت
 • پاسخ مدارات مرتبه اول به ورودی صفر و پاسخ به حالت صفر برای ورودی های مختلف، بررسی رابطه بین پاسخ ورودی صفر، پاسخ حالت صفر و پاسخ کامل
 • مدارات مرتبه دوم و بالاتر، بررسی مفهوم فرکانس طبیعی، آناليز گره، مش و مخلوط در مدارات مرتبه دوم و بالاتر
 • آناليز مدارات خطی و تغيير ناپذير بازمان
 • روش فازور برای آناليز مدارات در حالت دایمی سینوسی
 • سلف­­ها و مدارات تزویج شده و ترانسفورماتور
مدرس دوره
کامبيز افروز
کامبيز افروز از اساتيد بخش مهندسی برق دانشگاه شهيد باهنر کرمان است. وی کارشناسی خود را در رشته مهندسی مخابرات از دانشگاه شهيد باهنر کرمان ، کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته مخابرات ميدان از دانشگاه صنعتی امير کبير اخذ کرده است.
تخصص وی طراحی مدارات فعال و غيرفعال مايکروويو، روش های عددی در الکترومغناطيس است.
صفحه شخصی
فیلم های آموزشی
13:27 ساعت
13:27
Combined Shape Created with Sketch. 11 جلسه