دوره‌های مکتب‌پلاس


دوره‌های جدید
دوره‌های مدیریت و کسب و کار
دوره‌های برنامه نویسی
نرم افزارهای مهندسیهمایش‌ها و رویدادها


معرفی رشته‌ها
مکتب‌خونه
دوره اول نشست‌های سیاست گذاری عمومی با رویکرد رفتاری
اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری
هفته‌ی سینمای ایتالیا
خانه هنرمندان ایران
کارگاه روابط عمومی و ارتباطات برای استارت‌آپ‌ها
مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گیری کسب‌وکارهای نوپای فاوا
دوره دوم نشست‌های سیاست گذاری عمومی با رویکرد رفتاری
اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری
ریاضیات سرطان
خانه ریاضیات تهران

مشاهده‌ی تمامی همایش‌ها و رویداد‌هادروس دانشگاهی جدید