آموزش رایگان مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها

poster
پیش‌نمایش دوره

درس مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ ها یکی از دروس الزامی در رشته کامپیوتر و ریاضی است، در این درس مجموعه‌های موجود در علوم ریاضی به طور ویژه بررسی شده و منطق آن‌ها به دست ... ادامه

مدرس دوره:
مسعود پورمهدیان
مسعود پورمهدیان
4.7 (3 رای)
سطح: مقدماتی
 رایگان
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  28 جلسه
مجموع محتوای آموزشی:  40 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)

سرفصل‌های دوره آموزش رایگان مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها

فصل اول: ساختار اعداد طبیعی و خواص آن

در فصل اول طی 7 جلسه به آموزش ساختار اعداد طبیعی و خواص آن، منطق گزاره‌ای و منطق مرتبه اول پرداخته می‌شود. به ترتیب در هرکدام از فصول مفاهیم زیر ارائه می‌شود. پس از آن موضوعات توابع بازگشتی روی اعداد طبیعی، ساختار جبری اعداد طبیعی در دو قسمت و توابع محاسبه‌پذیر روی اعداد طبیعی در چهار قسمت آموزش داده می‌شود.

  جلسه 1: توابع بازگشتی روی اعداد طبیعی
مشاهده
"117:24  
  جلسه 2: ساختار جبری اعداد طبیعی (قسمت اول)
مشاهده
"42:52  
  جلسه 3: ساختار جبری اعداد طبیعی (قسمت دوم)
مشاهده
"60:05  
  جلسه 4: توابع محاسبه‌پذیر روی اعداد طبیعی (قسمت اول)
مشاهده
"60:34  
  جلسه 5: توابع محاسبه‌پذیر روی اعداد طبیعی (قسمت دوم)
مشاهده
"67:57  
  جلسه 6: توابع محاسبه‌پذیر روی اعداد طبیعی (قسمت سوم)
مشاهده
"46:21  
  جلسه 7: توابع محاسبه‌پذیر روی اعداد طبیعی (قسمت چهارم)
مشاهده
"92:05  
فصل دوم: منطق گزاره‌ای

در فصل دوم مفاهیم مرتبط با بخش نحو و معناشناسی منطق گزاره‌ای ارائه شده و در ادامه قضیه فشردگی و کاربردهای آن در منطق گزاره‌ای در دو بخش توضیح داده می‌شود، پس از آن مفهوم استنتاج و قضایای درستی و تمامیت در منطق گزاره‌ای در دو قسمت ارائه می‌شود.

  جلسه 8: بخش نحو منطق گزاره‌ای (قسمت اول)
مشاهده
"102:43  
  جلسه 9: بخش نحو منطق گزاره‌ای (قسمت دوم)
مشاهده
"108:13  
  جلسه 10: بخش معناشناسی منطق گزاره‌ای (قسمت اول)
مشاهده
"101:45  
  جلسه 11: بخش معناشناسی منطق گزاره‌ای (قسمت دوم)
مشاهده
"82:44  
  جلسه 12: بخش معناشناسی منطق گزاره‌ای (قسمت سوم)
مشاهده
"84:06  
  جلسه 13: بخش معناشناسی منطق گزاره‌ای (قسمت چهارم)
مشاهده
"107:09  
  جلسه 14: قضیه فشردگی و کاربردهای آن در منطق گزاره‌ای (قسمت اول)
مشاهده
"105:28  
  جلسه 15: قضیه فشردگی و کاربردهای آن در منطق گزاره‌ای (قسمت دوم)
مشاهده
"83:37  
  جلسه 16: مفهوم استنتاج و قضایای درستی و تمامیت در منطق گزاره‌ای (قسمت اول)
مشاهده
"53:31  
  جلسه 17: مفهوم استنتاج و قضایای درستی و تمامیت در منطق گزاره‌ای (قسمت دوم)
مشاهده
"74:01  
  جلسه 18: مفهوم استنتاج و قضایای درستی و تمامیت در منطق گزاره‌ای (قسمت سوم)
مشاهده
"98:43  
فصل سوم: منطق مرتبه اول

در فصل سوم دوره آموزش مبانی منطق و نظریه‌ها به توضیح نحو و معناشناسی منطق مرتبه اول پرداخته و تئوری صدق تاریکی در منطق مرتبه اول ارائه می‌شود. پس از آن به ترتیب مفهوم استنتاج و قضایای درستی و تمامیت در منطق مرتبه اول و قضیه فشردگی و کاربرد آن در منطق مرتبه اول برای شرکت‌کنندگان در این دوره آموزش داده می‎‌شود.

  جلسه 19: نحو منطق مرتبه اول (قسمت اول)
مشاهده
"93:43  
  جلسه 20: نحو منطق مرتبه اول (قسمت دوم)
مشاهده
"87:13  
  جلسه 21: معناشناسی مرتبه اول (قسمت اول)
مشاهده
"112:53  
  جلسه 22: معناشناسی مرتبه اول (قسمت دوم)
مشاهده
"109:13  
  جلسه 23: معناشناسی مرتبه اول (قسمت سوم)
مشاهده
"95:33  
  جلسه 24: تئوری صدق تارسکی در منطق مرتبه اول (قسمت اول)
مشاهده
"97:51  
  جلسه 25: تئوری صدق تارسکی در منطق مرتبه اول (قسمت دوم)
مشاهده
"94:15  
  جلسه 26: مفهوم استنتاج و قضایای درستی و تمامیت در منطق مرتبه اول
مشاهده
"69:23  
  جلسه 27: قضیه فشردگی و کاربرد آن در منطق مرتبه اول (قسمت اول)
مشاهده
"61:35  
  جلسه 28: قضیه فشردگی و کاربرد آن در منطق مرتبه اول (قسمت دوم)
مشاهده
"59:50  

درباره دوره

درس مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ ها یکی از دروس الزامی در رشته کامپیوتر و ریاضی است، در این درس مجموعه‌های موجود در علوم ریاضی به طور ویژه بررسی شده و منطق آن‌ها به دست آورده می‌شود. در دوره‌های موجود به تدریس این مبانی و منطق آن‌ها پرداخته می‌شود.

منطق در علوم مختلف کاربرد داشته و به‌عنوان پایه‌ای اصلی برای آن‌ها محسوب می‌شود؛ به طور مثال علم فیزیک که علم ماده و رفتار طبیعت است هدف اصلی آن بررسی تمامی پدیده‌های طبیعی است که این بررسی‌ها توسط مدل‌های ریاضی و قوانین مربوط به آن انجام می‌شود، بنابراین می‌توان گفت برای ارائه علم فیزیک از ابزار ریاضیاتی استفاده می‌شود.

به‌نوعی ریاضیات زبان علوم است، اما اگر بخواهیم این زبان را به‌صورت عام برای ریاضیات ارائه دهیم به چه ابزاری نیاز است؛ می‌توان گفت که منطق ریاضی به‌عنوان این ابزار مورداستفاده قرار می‌گیرد. منطق ریاضی جزء جدانشدنی از ریاضیات است که قواعد کلی را دسته‌بندی کرده و قالب‌های کلی برای استدلال‌های ریاضی را ایجاد می‌کند.

یکی از مباحث اصلی در درس مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها، بررسی ساختار اعداد طبیعی و خواص آن‌ها می‌باشد؛ به‌طورکلی منطق به دو بخش منطق گزاره‌ای و منطق مرتبه اول تقسیم شده و هر بخش منطق نیز به دو بخش نحو و معناشناسی دسته‌بندی می‌شوند.

منطق گزاره‌ای به ارائه مدل برای ترکیب منطقی جملات بسیط یا اتمیک استفاده می‌شود که برای توسعه استدلالات خود منطق باید توسعه داده شود که چکیده آن در منطق مرتبه اول پی‌ریزی شده است.

به همین دلیل می‌توان گفت منطق مرتبه اول گسترش منطق گزاره‌های است که ایرادات آن را برطرف کرده و توان را برای استدلال افزایش می‌دهد. منطق مرتبه اول هم از دو بخش نحو و معناشناسی تشکیل شده است.

کاربرد دوره آموزش رایگان مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها چیست؟

از دروس اساسی برای دانشجویان رشته‌های کامپیوتر و ریاضی می‌باشد و در کنکور ارشد هم بسیار موردتوجه است. پیش‌نیاز این درس مبانی علوم ریاضی است و درس مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها به‌عنوان پیش‌نیاز برای دروسی همچون منطق ریاضی می‌باشد که با استفاده از آن می‌توان درک مفاهیم مربوط به سیستم‌های خبره و هوش مصنوعی را بهتر ایجاد کرد.

این درس به طور ویژه به کاربرد مفاهیم و منطق ریاضیات در علوم کامپیوتر می‌پردازد. درسی 3 واحدی است که هدف آن آشنایی دانشجو با منطق ریاضیات، مفهوم محاسبه و کسب مهارت در دستیابی به سیستم‌های کامپیوتری است.

منابع ارائه شده برای این درس کتاب A Mathematical Introduction to Logic نوشته Herbert B.Enderton و کتاب منطق ریاضی دکتر محمد اردشیر است.

باتوجه‌به کمبود منابع آموزشی برای این درس، مکتب‌خونه دوره‌ای رایگان را برای متقاضیان یادگیری درس مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها تهیه کرده است. این دوره برای دانشجویان رشته‌های کامپیوتر و ریاضی و ویژه افرادی که قصد شرکت در کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر را دارند مناسب است.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher مسعود پورمهدیان

دکتر مسعود پورمهدیان متولد 1346 در تهران هستند. ایشان مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد خود را در رشته ریاضی محض در دانشگاه صنعتی شریف در سال‌های 1369 و 1372 گذراندند. همچنین مدرک دکتری خود را در رشته‌ی ریاضی محض گرایش منطق ریاضی از دانشگاه آکسفورد در کشور انگلستان در سال 1379 دریافت کرده‌اند. زمینه‌های پژوهشی موردعلاقه ایشان منطق ریاضی، نظریه مدل و کاربرد نظریه مدل در ساختارهای ریاضی است. وی به‌عنوان دانشیار در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و به‌عنوان دانشیار و رئیس پژوهشکده ریاضیات در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM) مشغول است.

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
مهدی اصلانی 1400-12-19
مشکل صدا با نرم افزار audacity قابل حل است.
موحد نجفی حصارامیر عرب 1400-05-08
صدا بسیار بسیار بسیار ضعیف است.

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا ممکن است که درسی ناقص ضبط شده باشد؟
ما همواره تلاش کرده­‌ایم که دروس را به طور کامل ضبط نماییم و در اختیار شما دوستان قرار دهیم. اما گاهی برخی ناهماهنگی ها سبب می شود که یک یا تعدادی از جلسات یک درس ضبط نشود. توضیح این گونه نواقص در توضیح درس­ ها آمده است.

سوالات پرتکرار

اگر لینک دانلود یا پخش ویدئو مشکل داشت چه باید کرد؟
در صورتی که با هر گونه مشکلی رو به رو شدید می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما به ما اطلاع دهید تا ما سریعا مشکل را پیگیری و برطرف نماییم.

سوالات پرتکرار

آیا امکان دریافت فیلم های یک درس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود دارد؟
در حال حاضر امکان ارسال دروس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود ندارد.
poster
پیش‌نمایش دوره
  
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  28 جلسه
مجموع محتوای آموزشی:  40 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)