آموزش گولنگ (Go Complete Guide)

همه مطمعنا اسم گولنگ رو جدیدا خیلیی شنیدیم و هی تو گوشمون گفتن چقدر سریع! چقدر خفنه و گوگل چه چیزی دولوپ کرده! شرکت‌های بزرگی مثل اوبر، دراپ‌باکس و سوند‌کلود چندین سالی هست که دارن ... ادامه

ارائه دهنده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:
5 (1 رای)
سطح: متوسط
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  18 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  18 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 یادگیری Syntaxهای اولیه و Control Structureها

 استفاده کردن از مدل همزمانی (Concurrency) گولنگ برای ساختن سیستم‌های موازی (Parallel) گسترده

 درک کردن هدف Types (مهم برای افرادی که از زبان‌های Dynamically Typed استفاده می‌کنند.)

 سازماندهی کردن کدها با Packages

 استفاده از Go Runtime برای Build و Compile کردن پروژه‌ها

 پیدا کردن بینش در مورد تصمیمات طراحی حیاتی در این زبان

پیش‌نیاز‌ها

تجربه نسبی در زمینه زبان‌های برنامه‌نویسی دیگر مثل جاوا اسکریپت، پایتون، روبی، جاوا یا زبان‌های مشابه برای این دوره کاملا کافی است.

سرفصل‌های دوره آموزش گولنگ (Go Complete Guide)

شروع کردن
  Go چیست؟
"04:54  
  چرا Go؟
"04:03  
  نصب Go - بخش اول
"01:07  
  نصب Go - بخش دوم
"02:39  
  نصب و راه‌اندازی Vs Code
"03:37  
  تکمیل کردن نصب و راه اندازی Vs Code و اولین کد Go
"06:51  
  دانش پایه‌ی برنامه نویسی کمک می‌کنه!
"01:19  
  درباره دوره
"01:56  
  چگونه حداکثر استفاده را از این دوره ببریم
"02:38  
مبانی Value - Go ها، Variable ها , Type ها
  مقدمه
"01:34  
  Syntaxهای پایه و Featureها
"05:10  
  شروع کار با Valueها و Value Typeها
"04:59  
  بررسی و کاوش Variableها
"06:51  
  Int Type Operations و کار با Varها
"04:29  
  تمرین اول
"02:42  
  پاسخ تمرین اول
"08:33  
  فایل‌های تمرین اول
"00:04  
  Float و Type Conversion
"07:05  
  تفاوت Float64 با Float32
"03:30  
  Bool و Rune و Byte
"07:44  
  String Operations و Type Clashes
"06:05  
  String Formating
"12:22  
  تمرین 2
"02:50  
  پاسخ تمرین 2
"07:07  
  فایل‌های تمرین 2
"00:04  
  تئوری Package و Module
"08:41  
  ساخت و استفاده از Module ها
"04:17  
  Export و Import کردن Package
"10:39  
  Constant یا متغیر ثابت
"03:10  
  خلاصه
"03:20  
  فایل‌ها
"00:04  
مبانی Go - تمرین ( ساخت برنامه محاسبه‌گر BMI )
  معرفی
"01:39  
  ایجاد ماژول
"03:51  
  چاپ خروجی
"08:12  
  دریافت ورودی کاربر
"06:30  
  تمیز کردن و Parse کردن ورودی کاربر
"10:53  
  محاسبه BMI و گرفتن خروجی متن فرمت شده
"05:13  
  Value های ثابت
"05:36  
  تقسیم کد به فایل‌ها و Packageها
"07:39  
  فایل‌ها
"00:04  
کار با Function ها
  مقدمه
"01:43  
  Function چیست؟
"04:06  
  ساخت Function و بررسی مقادیر ورودی و خروجی
"09:45  
  تمرین Functionها
"03:51  
  Return کردن چندین متغیر در یک Function
"04:59  
  Named Return Values
"03:33  
  خلاصه
"01:52  
  فایل‌ها
"00:04  
Function - تمرین ( تقویت پروژه BMI)
  معرفی
"01:58  
  ساخت اولین Function
"04:04  
  برون سپاری منطق ورودی
"06:00  
  تمام کردن بازنگری Main Function
"06:47  
  پرهیز از تکرار کد
"07:07  
  خلاصه
"03:10  
  فایل‌ها
"00:04  
درک Pointer ها
  مقدمه
"00:55  
  چگونه و چرا؟
"10:05  
  ساخت اولین Pointer
"05:39  
  کار با Pointerها
"04:33  
  مزیت Pointerها
"09:14  
  فایل‌ها
"00:04  
ساختاردهی داده ها با Struct ها
  مقدمه
"01:04  
  چرا و چگونه - تعریف اولین Struct
"09:02  
  ایجاد نمونه‌های Struct
"07:05  
  ایجاد Struct به وسیله ایجاد یک Function
"05:23  
  Structها و Pointerها
"05:03  
  دسترسی به مقادیر Structها
"07:54  
  Methods
"08:54  
  خلاصه
"03:21  
  فایل‌ها
"00:04  
Struct ها - تمرین (ذخیره داده ها در فایل ها)
  مقدمه
"02:48  
  تعریف یک Struct
"04:02  
  ایجاد نمونه‌های Struct
"08:24  
  اضافه کردن Methode
"05:57  
  خواندن ورودی کاربر
"17:47  
  نوشتن درون فایل
"11:34  
  فایل‌های تمرین
"00:04  
مجموعه داده‌ها - Slices , Arrays - Maps
  مقدمه
"01:11  
  معرفی Array
"06:13  
  کار با Array
"07:12  
  انتخاب قطعاتی از Array با Slice
"03:18  
  راه‌های بیشتری برای انتخاب Slice ها
"04:25  
  عمیق تر شدن در زمینه Slice کردن Arrayها
"09:23  
  لیست Dynamic با Sliceها
"10:21  
  تمرین
"04:05  
  پاسخ تمرین
"24:33  
  فایل‌های تمرین
"00:04  
  باز کردن Valueهای لیست
"05:21  
  معرفی Map
"08:08  
  تغییر در Mapها
"05:06  
  Map ها در برابر Structها
"06:01  
  فایل‌ها
"00:04  
کار با Control Structures
  معرفی
"02:05  
  راه اندازی پروژه
"08:43  
  معرفی If Statement
"04:39  
  اطلاعات بیشتر درباره If Statement و Boolean
"06:31  
  Else و Else If
"06:53  
  ترکیب Checkها
"08:15  
  مدیریت خطا
"07:25  
  Return کردن خطاها
"04:44  
  تمرین آنچه که یاد گرفتیم
"19:06  
  چرا به حلقه‌ها نیاز داریم؟
"09:10  
  معرفی پایه‌ای برای حلقه
"08:58  
  حلقه‌های کاربردی بیشتر
"03:26  
  تمرین پایه‌ای برای حلقه
"03:43  
  حلقه زدن در حالی که یک شرط برآورده شده است
"11:03  
  آماده سازی یک سناریوی دیگر
"08:49  
  حلقه زدن در Arrays-Slice-Maps
"08:45  
  Break و Continue
"04:00  
  خلاصه
"02:45  
  فایل‌ها
"00:04  
پروژه اصلی - ساخت بازی Monster Slayer
  مقدمه
"04:03  
  برنامه ریزی برنامه
"06:22  
  راه اندازی برنامه
"02:33  
  اضافه کردن مراحل اصلی بازی و منطق آن
"05:29  
  خروجی گرفتن متن و ایجاد اولین Package
"04:48  
  چک کردن راند حمله ویژه
"04:35  
  نمایش گزینه های اقدامات مختلف برای کاربران
"04:53  
  شروع کار با گرفتن ورودی از کاربر
"09:12  
  اعتبارسنجی و استفاده از ورودی کاربر
"14:02  
  تولید اعداد تصادفی
"11:15  
  اضافه کردن منطق برای اقدامات مختلف بازیکنان
"09:19  
  کار با Constantها
"09:50  
  بررسی برای برنده
"11:03  
  اضافه کردن منطق پایان بازی
"04:29  
  خروجی گرفتن داده‌های هر راند با Struct ها
"22:03  
  مدیریت Slice داده‌های راند
"05:45  
  نوشتن یک فایل گزارش
"17:01  
  خلاصه
"02:01  
  فایل‌ها
"00:04  
Third-Party Modules _ ساخت برنامه‌های Go
  مقدمه
"03:04  
  استفاده از Third-Party Modules
"15:00  
  ساخت پروژه‌های Go
"04:55  
  فایل‌های اجرایی و مسیر فایل
"07:27  
  فایل‌ها
"00:04  
عمیق تر شدن در Value ،Variable و Constant ها
  مقدمه
"01:47  
  Scoping و Shadowing
"12:38  
  Make
"14:24  
  New
"09:09  
  New در مقابل Make
"02:44  
  Typeهای سفارشی
"12:10  
  اطلاعات بیشتر در مورد Constantها
"07:25  
  خلاصه
"03:55  
  فایل‌ها
"00:04  
عمیق تر شدن در Function ها
  مقدمه
"01:03  
  Functionها به عنوان Valueها و انواع Function
"16:47  
  برگرداندن Functionها به عنوان Valueها
"09:32  
  معرفی Functionهای ناشناس
"04:44  
  Closure
"09:26  
  Recursion
"11:06  
  Variadic Functions
"08:10  
  تقسیم Slice به Parameter Value
"03:17  
  Defer
"08:55  
  Panic
"04:16  
  خلاصه
"06:02  
  فایل‌ها
"00:04  
کار با Interface ها
  مقدمه
"01:19  
  مسئله
"09:35  
  چرا و چگونه؟
"06:54  
  ما قبلاً از Interfaceهای داخلی استفاده کردیم
"05:51  
  Rules and Conventions
"05:32  
  Empty Interface
"04:18  
  ایجاد کد پویا با Empty Interfaceها و Type Switchها
"17:19  
  خلاصه
"02:42  
  فایل‌ها
"00:04  
Struct و Embedding Interface
  مقدمه
"00:46  
  Embedding Interfaces
"09:50  
  Embedding Structs
"08:19  
  فایل‌ها
"00:04  
Concurrency و Groutine و Channel
  مقدمه
"01:13  
  Concurrency چیست؟
"04:43  
  معرفی Goroutine
"08:41  
  کار با Channelها
"10:25  
  چندین بار خواندن از یک Channel
"02:46  
  ارسال Valueها از طریق Channel
"10:07  
  حلقه زدن درون Channel Values
"06:25  
  Buffered Channels
"11:29  
  The Select Statement
"07:28  
  خلاصه
"03:33  
  فایل‌ها
"00:04  

درباره دوره

همه مطمعنا اسم گولنگ رو جدیدا خیلیی شنیدیم و هی تو گوشمون گفتن چقدر سریع! چقدر خفنه و گوگل چه چیزی دولوپ کرده! شرکت‌های بزرگی مثل اوبر، دراپ‌باکس و سوند‌کلود چندین سالی هست که دارن از گولنگ استفاده می‌کنن و در حال حاضر تو ایران هم، شرکت‌های بزرگی مثل دیجیکالا، ابرآروان، علی‌بابا، اسنپ فود و کلی کمپانی دیگه به گولنگ مهاجرت کردن و دارن از این زبون استفاده می‌کنن تا هم از تکنولوژی روز دنیا عقب نمونن و هم کلی بهره‌وری خودشون رو بالا تر ببرن.

گولنگ یه زبان برنامه نویسی اپن سورس که توسط گوگل ساخته شده. این زبون از زبون هایی که به سرعت داره هم خیلی رشد میکنه و هم خیلی محبوب میشه، و الان زمان خوبیه که شروع کنیم و زبون رو از پایه و قدم به قدم یاد بگیریم! این دوره طوری طراحی شده که شما در سریع ترین زمان ممکن با بتونین با Go شروع به کار کنین. ما همون اول خیلی سریع میریم سراغ اصول های اولیه توی این زبون، بعدشم میریم سراغ مباحث پیشرفته تر و شیرجه می زنیم تا توی این زبون عمیق بشیم.

فریب دوره های دیگه رو نخورید که فقط به شما حلقه های for و if-statement را آموزش می دن! این تنها دوره آموزشی توی مکتب خونه است که به شما یاد می ده چطور از تمام قدرت concurrency توی Go و interface type ها استفاده کنید. Go طوری طراحی شده که یادگرفتن اون آسونه ولی تسلط بر اون سخته. از طریق پروژه‌ها، آزمون‌ها و تکالیف متعدد، به سرعت شروع به تسلط بر ویژگی‌های عجیب و غریب این زبان می کنین. گولنگ هم مثل همه زبون های دیگست باید برای یادگرفتن اون کد بنویسید! این دوره به شما فرصت‌های زیادی می‌ده تا بتونین خودتون دست به کار بشین و روی برنامه‌های خودتون کار کنید!

این دوره برای چه کسانی است: هر کسی که می خواهد ویژگی های اساسی Go را درک کند.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher کیارش امیری

کیارش امیری کیه؟
من یه برنامه نویس با بیشتر از پنج سال‌ کار تخصصی تو زمینه توسعه و کار با وب اپلیکیشن‌ها و وب سرویس‌ها هستم و علاقه و اشتیاق من تو این سال‌ها باعث شده تا من تو این حوزه به صورت حرفه‌ای رو برنامه‌نویسی متمرکز بشم. یکی از نکات مهمی که در سنجش تجربه هر برنامه نویس خیلی مهمه، تجربه کار کردن اون توی شرکت‌های بزرگه. تقریبا ۸ ساله مشغول کار توی بزرگترین شرکت حوزه ابری در ایران به نام ابرآروان هستم. توی تیم‌های مختلفی بودم و در اغلب پوزیشن‌ها به عنوان فول استک دولوپر vue js, laravel, golang فعالیت کردم. به عنوان یه مربی برنامه نویس همیشه بازخوردهای خوبی دریافت کردم و لذت بخش ترین تجربه من این موضوع است که ببینم افرادی که باهاشون کار کردم چطوری شغل‌های جدید و بهتری پیدا میکنن و برنامه‌های عالی میسازن!
اگر میخواین با من بیشتر آشنا بشین یا در ارتباط باشید، خوشحال می‌شوم که به صفحه لینکدین من سر بزنید. همچنین می‌تونین به چنل یوتیوب من هم سر بزنین تا اگه دغدغه طراحی معماری برای اپلیکیشن‌تون رو دارین،‌ یا می خواین بست پرکتیس هارو توی سیستمون پیدا سازی کنین،‌ کلی ویدیو اونجا هست که می تونین ازشون استفاده کنین. 

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.
poster
  
برگزار کننده:  مکتب‌خونه
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  18 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  18 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)