00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

میکرو کنترل کاربردی

دوره‌های دانشگاهی
51 جلسه

سرفصل‌ها

میکروکنترل یا کامپیوتر های کوچک قسمت اصلی و کلیدی سیستم های الکتریکی را تشکیل میدهند به طوری که امروزه بدون آنها الکترونیک بی معناست . در این درس جذاب میکرو به صورت عملی و با هدف انجام پروژه های حرفه ای مورد بررسی قرار میگیرد.
لینک پروژه ها
لینک درس و آزمایشگاه
1 لینک آزمایشگاه
1 لینک آزمایشگاه
2 لینک آزمایشگاه
2 لینک آزمایشگاه
3 لینک آزمایشگاه
4 لینک آزمایشگاه
5 لینک آزمایشگاه
IR لینک
SPI لینک
AVR-DSP لینک
Kernel لینک
لینک مطالبی راجع به وایرلس
مدرس دوره
بوروس لند
یکی از محبوب ترین اساتید دانشگاه کرنل ، بورس لند ، او حدود 40 سال در این دانشگاه مشغول درس دادن و درس خواندن است. زمینه علاقه ی ابتدایی او هوش مصنوعی ، بیولوژی و سیستم های عصبی مصنوعی و طبیعی بود. بعدها او به سمت مهندسی برق کشیده شد و هم اکنون در بایوالکترونیک مشغول فعالیت است . کلاس های او به دلیل کار عملی حرفه ای فراوان همواره مورد استقبال دانشجویان بوده است
مباحث میکرو کنترلر با دید آزمایشگاهی و عملی
27:19 ساعت
27:19
Combined Shape Created with Sketch. 34 جلسه
نمایش جلسات فصل  
جلسه 1 - میکرو کرنل - مقدمه
"51:00
جلسه 2 - میکرو کنترلر - آزمایشگاه 1
"49:43
جلسه 3 - میکروکنترلر - تایمر
"52:24
جلسه 4 - میکروکنترلر - صفحه نمایش 1
"50:33
جلسه 5 - میکروکنترلر - صفحه نمایش 2
"53:39
جلسه 6 - میکروکنترلر - مثال های بیشتری از تایمر
"53:36
جلسه 7 - میکروکنترلر - دی ام ام و آزمایشگاه 2
"53:23
جلسه 8 - میکروکنترلر - آزمایشگاه 2 و مقدمه ADC
"51:11
جلسه 9 - میکروکنترلر - آزمایشگاه 2
"49:54
جلسه 10 - میکروکنترلر - خواندن از ADC
"21:46
جلسه 11 - میکروکنترلر - صفحه کلید
"51:14
جلسه 12 - میکروکنترلر - ADC , DDS
"49:49
جلسه 13 - میکروکنترلر - ساخت صدا 1
"48:29
جلسه 14 - میکرو کنترلر - ساخت صدا 2
"53:58
جلسه 15 - میکروکنترلر - منبع نویز - PWM - DDS
"49:59
جلسه 16 - میکروکنترلر - تولید صدا با PWM
"50:51
جلسه 17 - میکروکنترلر - مطالب بیشتری از صفحه کلید
"50:16
جلسه 18 - میکروکنترلر - موتور
"51:09
جلسه 19 - میکروکنترلر - 1 Kernel
"18:10
جلسه 20 - میکروکنترلر - Kernel 2
"50:02
جلسه 21 - میکروکنترلر - PID
"50:24
جلسه 22 - میکروکنترلر - کنترل PID موتور
"53:03
جلسه 23 - میکروکنترلر - فکرهای مختلف قبل از تعطیلی بهار
"53:56
جلسه 24 - میکروکنترلر - پروژه
"47:29
جلسه 25 - میکروکنترلر - پروتوکل USART
"48:51
جلسه 26 - میکروکنترلر - ماجول RF
"52:10
جلسه 27 - میکروکنترلر - پروتوکل SPI
"50:46
جلسه 28 - میکروکنترلر - پروتوکل TWI , I2C
"48:32
جلسه 29 - میکروکنترلر - انواع موتور
"42:26
جلسه 30 - میکروکنترلر - سنسور
"48:51
جلسه 31 - میکروکنترلر - سنسور و تقویت کننده
"44:41
جلسه 32 - میکروکنترلر - ایمنی
"44:50
جلسه 33 - میکروکنترلر - ایمنی
"46:50
جلسه 34 - میکروکنترلر - زبان اسمبلی
"45:25