زبان خارجی

آموزش ضمایر شخصی در زبان آلمانی

تعریف ضمایر شخصی

زمانی که شخص بخواهد درباره‌ی اشیا و یا اشخاص توضیح دهد از ضمایر شخصی استفاده می‌شود. از ضمایر شخصی در زبان آلمانی برای اشاره به خود، یا خودداری از تکرار اسامی و یا اشاره به جمله واره‌ی دیگر استفاده می‌شود. ضمیرهای شخصی در زبان آلمانی پرکاربردترین نوع ضمایر هستند و برخلاف زبان فارسی تنوع و کاربرد بیشتری دارد. جزییات این ضمایر را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

 

صفحه پیشنهادی: آموزش زبان آلمانی
آموزش عکاسی

 

انواع ضمایر شخصی در زبان آلمانی

ضمایر شخصی در زبان آلمانی به سه نوع متفاوت تقسیم بندی می‌شود:

 1. ضمایر شخصی فاعلی
 2. ضمایر شخصی مفعولی مستقیم (Akkusativ)
 3. ضمایر شخصی مفعولی غیر مستقیم (Dativ)

تعریف ضمایر فاعلی در زبان آلمانی

ضمایر فاعلی  المانی در جملات برای جلوگیری از تکرار اسم در جملات به کار برده می‌شوند و انواع گوناگونی برای شخص‌های مختلف مفرد و جمع دارد. ضمایر فاعلی آلمانی زمانی که در جملات به کار می‌روند روی فعل جمله تاثیر گذاشته و آن را صرف می‌کند.

تعریف ضمایر مفعولی در آلمانی

این نوع از ضمایز شخصی نیز مانند ضمایر فاعلی در جمله به عنوان جایگزین اسم استفاده می‌شوند اما در جایگاه مفعول جمله کاربرد دارند. ضمایر مفعولی آلمانی به دو دسته‌ی مجزا از هم، ضمایر مفعولی داتیو در زبان آلمانی و ضمایر مفعولی اکوزاتیو تقسیم می‌شوند. به ضمایر شخصی مفعول با واسطه ضمایر مفعولی داتیو گفته می‌شود . به ضمایر مفعولی در آلمانی که بدون واسطه استفاده می‌شوند اکوزاتیو گویند.

 

مقاله پییشنهادی : نوشتن ایمیل به زبان آلمانی

 

تعریف ضمایر متممی

ضمایری متممی نیر در جملات جایگزینی برای اسم هستند و برای پرهیز از تکرار مجدد اسامی استفاده می‌شوند. این ضمایر در پاسخ به سوالات “به چه کسی” یا “به چه چیزی” آورده می‌شوند.

مقایسه‌ی ضمایر فاعلی در آلمانی با ضمایر مفعولی آلمانی و ضمایر متممی

در جمله‌ی آرمان آمد= او آمد “او” که در این جمله به کار برده شده است در نقش ضمایر فاعلی آلمانی قرار دارد.

حال اگر بگوییم من آرمان را دیدم = من او را دیدم. “او” به کار برده شده در جایگاه مفعول جمله قرار دارد.

و در جمله‌ی من به آرمان کتابی را دادم = من به او کتابی را دادم. “او” در نقش ضمایر متممی جمله خواهد بود.

 

شخص ضمایر فاعلی آلمانی ضمایر مفعولی مستقیم ضمایر مفعولی غیر مستقیم ضمایر متممی
اول شخص مفرد Ich mich Mir MIR
دوم شخص مفرد Du dich Dir DIR
سوم شخص مفرد مونث sie sie Ihr IHR
سوم شخص مفرد مذکر er Ihn Ihm Ihm
سوم شخص مفرد خنثی es es ihm Ihm
اول شخص جمع Wir Uns Uns uns
دوم شخص جمع Ihr euch Euch Euch
سوم شخص جمع Sie Sie ihnen Euch
ضمیردوم شخص محترمانه Sie sie ihnen Euch

 

چند مثال از ضمایر شخصی در زبان آلمانی

-Das Tier lebt. Es hat sich bewegt حیوان زنده است. آن خودش را تکان داد

– Sie nahmen uns mit in die Stadt آن‌ها ما را با خودشان به شهر بردند

– Wir freuen uns, euch zu sehen ما خوشحال می‌شویم که شما را ببینیم

– Es gefiel ihnen, im Garten zu spieleآن‌ها از بازی کردن در حیاط خوششان آمد

 

مقاله پییشنهادی : ضرب‌المثل‌های رایج و جملات کوتاه زیبا به زبان آلمانی

 

کاربردهای ضمایر شخصی در زبان آلمانی

 1. معمولا برای خودداری از تکرار اسامی در جملات متوالی از ضمیر سوم شخص مفرد استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

ich habe meine Jacke gesucht, konnte sie aber nicht finden

من به دنبال کت‌ام می‌گشتم اما نتوانستم آن را پیدا کنم.

 

 1. در جملات غیر شخصی از ضمایر شخصی بعنوان ضمیر مصنوعی استفاده می‌شود. ضمیر مصنوعی به شخصی اشاره نمی‌کند و فقط برای ساختن یک ساختار گرامری کاربرد دارد. در زبان آلمانی از ضمیر مصنوعی بیشتر در کاربردهای زیر استفاده می‌شود:

برای اشاره به آب و هوا- برای اشاره به زمان یا اوقات روز- برای اشاره به حال        عمومی افراد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Es regnet  باران می‌بارد

Es geht mir gut  حالم خوب است

Es ist zehn Uhr ساعت ده شب است

 

 1. برای اینکه بخواهیم به عبارتی که در قسمت دیگر جمله مورد استفاده قرار گرفته اشاره کنیم؛ از ضمایر شخصی در زبان آلمانی استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Es freut mich , dass du mich besuchst

این من را خوشحال می‌کند، که تو به دیدنم آمدی.

 

 1. برای اشاره به خود یا یک جمع خودی از ضمایر اول شخص (مفرد و جمع) استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Ich lerne Deutsch من زبان آلمانی می‌آموزم

Ich heiße Veronika اسم من ورنیکا است

 1. برای اشاره‌ی مستقیم به یک یا چند مخاطب از ضمایر دوم شخص (مفرد یا جمع) استفاده می‌شود. در کاربردهای رسمی از ضمیر دوم شخص محترمانه برای هر دو حالت مفرد و جمع استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Ihr könnt sehr erfolgreich sein شما می‌توانید خیلی موفق باشید

Möchten Sie etwas zu trinken? آیا چیزی برای نوشیدن میل دارید؟

 

ضمایر شخصی در زبان آلمانی

 

نکات کلیدی ضمایر شخصی در زبان آلمانی

 • ضمیر سوم شخص در زبان آلمانی به سه صورت است که برای برای جنسیت‌های متفاوت در زبان آلمانی به صورت متفاوت کاربرد دارد. “er” برای اسامی مذکر، “sie” برای اسامی مونث و es”” برای ضمایر خنثی استفاده می‌شود.
 • در آلمانی یک دوم شخص محترمانه هم وجود دارد که برای مفرد و جمع استفاده می‌شود و مشابه سوم شخص جمع است. نکته‌ی مهم این است که حتی اگر در وسط جمله باشد هم حرف اول آن همیشه بزرگ نوشته می‌شود.
 • برای انتخاب ضمایر شخصی در زبان آلمانی(مذکر، مونث یا خنثی بودن ضمیر) به جنسیت گرامری اسمی که با آن جایگزین شده توجه می‌کنیم. بنابراین ممکن است برای یک میز(واژه‌ی Der Tisch به معنای میز که یک واژه مذکر است) از ضمیر مذکر و یا برای یک فنجان(واژه Die Tasse به معنای فنجان که یک واژه مونث است) از ضمیر مونث و یا حتی برای یک فرد(واژه das Kind به معنای کودک یک واژه خنثی است) از ضمیر خنثی استفاده کنیم.
 • ضمایر شخصی در جمله جایگزینی برای اسم هستند و جمله را کوتاه‌تر نموده و از تکرار اسم در جمله جلوگیری می‌کنند. برای به کار بردن ضمایر شخصی در زبان آلمانی دقت داشته باشید که ضمیر با جنس اسم تطابق داشته باشد.
 • ضمایر مفعولی آلمانی در حالت اکوزاتیو زمانی استفاده می‌شود که دقیقا معلوم باشد در مورد چه شخصی یا چه چیزی صحبت می‌شود.
 • ضمایر مفعولی داتیو در زبان آلمانی زمانی استفاده می‌شود که در جمله برای یک فعل دو مفعول وجود داشته باشد.
 • اگر در جملات آلمانی ضمایر شخصی مفعول و متمم هر دو اسم بودند؛ یعنی هیچ کدام ضمیر نبودند، ابتدا متمم و سپس مفعول را می‌آوریم. و اگر هر دو ضمیر بوند ابتدا ضمایر مفعولی آلمانی و سپس ضمایر شخصی متممی را می‌آوریم.

 

مقاله پییشنهادی : زمان آینده در زبان آلمانی

 

سخن آخر

ضمایر شخصی در زبان آلمانی پرکاربردترین کلمات در محاوره و مکاتبات هستند؛ نه تنها در آلمان بلکه در تمام کشور‌ها ضمایر اهمیت بسیاری دارند. در این مقاله به بررسی این ضمیرها پرداختیم و مثال‌هایی از کاربردهای آن‌ها را بررسی کردیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا