مدیریت

اگر قرار باشد که مدیریت را تعریف کنیم می بایست تعریف های بسیار زیادی را در این باره ارائه دهیم. هر فردی که در این رشته ی تخصص خاصی دارد می توان مدیریت را از زبان خود برای شما توضیح دهد. برخی از افراد مدیریت را به معنای استفاده مناسب از منابع انسانی برای رسیدن به هدف مشخصی بیان کرده اند.

برخی نیز هنر به انجام رساندن امور، به وسیله افراد دیگر را مدیریت نامگذاری کرده اند. برخی دیگر برای تعریف آن این گونه می گویند که مدیریت در واقع هماهنگ سازی منابع و نیروی انسانی برای رسیدن هدف می باشد. با تعریف هایی دیگری مانند افزایش کارایی و همچنین تلفیق هنر و علم را به مبناهای دیگر اضافه کرده اند.

تمام موارد بالا در تعریف مدیریت تا حدودی درست است ولی اگر بخواهیم واضح تر در مورد مدیریت صحبت کنیم، به کارگیری علم و هنر و همراستا کردن آنها با منابع انسانی و مالی برای افزایش کارایی را می توانیم مدیریت بگوییم.

یک مدیر خوب کسی است که بداند دقیقا باید با کارکنان خود چه رفتاری را باید داشته باشد. کارکنان شمال ممکن است گاهی اوقات کودکانه رفتار کنند، از کار با شما فرار کنند. گاهی ممکن است انرژی برای هیچ گونه کاری نداشته باشند اما ممکن است در زمانی نیز پر انرژی و شور باشند.

یک مدیر خوب کسی است که به طور دقیق بداند که چه رفتاری برای سازمان نیاز است که کارایی را تا حد قابل توجهی بالا ببرد. شناخت مدیر نسبت به کارکنان خود باید به گونه ای باشد که دقیقا بداند که با توجه به شخصیت هرکدام از کارکنان خود چه رفتاری را باید داشته باشد.

ما در مکتوب سعی کرده ایم که مطالب مناسبی را برای یک مدیر خوب بودن، بگنجانیم. امیدواریم این مطالب کاربردی واقع شوند.

 

دکمه بازگشت به بالا