7 روش برای افزایش انگیزه در محیط کار افزایش انگیزه کارکنان را به همان اندازه که نادیده‌اش میگیریم که بعضی اوقات کاملا نبودن آن را نیز حس می‌کنیم. مثلا به صفحه مانیتور خیره می‌شویم، سعی می‌کنیم بر انجام کارهای خود تمرکز کنیم و درست بعد…