برنامه نویسی و ITپایتون

کد پایتون آماده به همراه معرفی چندین منبع سورس کد پایتون

برنامه‌ نویسی پایتون به تمرین نوشتن و ایجاد برنامه‌های کامپیوتری با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون اشاره دارد. پایتون نوعی زبان برنامه‌نویسی سطح بالا، همه‌کاره و مفسری محسوب می‌شود که به دلیل خوانایی، سادگی و نحو یادگیری آسان شناخته شده است. توسط Guido van Rossum ساخته شد و اولین بار در سال 1991 منتشر شد. در این مطلب از مجله مکتب خونه می‌خواهیم چندین کد پایتون آماده را بررسی کنیم و تمرین‌هایی از پایتون به کاربران پیشنهاد دهیم.

پایتون به طور گسترده در زمینه‌های مختلف از جمله توسعه وب، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، محاسبات علمی، اتوماسیون و غیره استفاده می‌شود. محبوبیت آن به دلیل ماهیت کاربرپسند، کتابخانه استاندارد گسترده و جامعه پررونقی است که کتابخانه‌ها و چارچوب‌های شخص ثالث متعددی را توسعه می‌دهد و آن را برای طیف گسترده‌ای از برنامه‌ها مناسب می‌کند. سادگی و خوانایی پایتون آن را به گزینه‌ای ایده آل برای برنامه‌نویسان مبتدی و با تجربه تبدیل کرده است.

کد پایتون آماده

پایتون نوعی زبان مفسری است، به این معنی که کد به‌جای اینکه از قبل در کد ماشین کامپایل شود، خط به خط اجرا می‌شود. این امکان توسعه و آزمایش سریع را فراهم می‌کند. به طور کلی، پایتون یک زبان برنامه‌نویسی قدرتمند بوده که به دلیل سادگی، تطبیق‌پذیری و اکوسیستم قوی، محبوبیت زیادی در جامعه توسعه نرم‌افزار به دست آورده است. در زیر ١٠ تا کد پایتون آماده از سطح مبتدی تا پیشرفته موردبررسی قرار گرفته‌اند.

آموزش مقدماتی پایتون

 

می‌توانید از یک ide پایتون (محیط زبان برنامه نویسی پایتون) یا کامپایلرهای آنلاین پایتون برای تمرین کردن آن‌ها استفاده کنید. کامپایلرهای آنلاین علاوه بر پایتون از انواع زبان‌های برنامه‌نویسی دیگر مانند جاوا، جاوا اسکریپت، سی شارپ، C++‎ و غیره پشتیبانی می‌کنند.

١. سطح مبتدی: کد پایتون ساده Hello, World

ساده‌ترین کد های ابتدایی پایتون Hello, World است که قطعه کد آن به‌صورت زیر است:

print("Hello, World!")

توضیح: این برنامه در پایتون به سادگی رشته «Hello, World!‎» را چاپ می‌کند.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با پایتون در vscode به صورت قدم به قدم

٢. سطح مبتدی: ماشین‌ حساب ساده پایتون

در زیر به عنوان کد آماده پایتون یک ماشین‌حساب ساده برای جمع اعداد آورده شده است.

num1 = float(input("Enter the first number: "))
num2 = float(input("Enter the second number: "))

sum = num1 + num2
print("Sum:", sum)

خروجی این برنامه به صورت زیر است:

ماشین‌حساب ساده پایتون

توضیح: این برنامه دو عدد را به عنوان ورودی از کاربر می‌گیرد و مجموع آن‌ها را محاسبه کرده و نتیجه را چاپ می‌کند.

3. سطح مبتدی/متوسط: کدهای برنامه نویسی پایتون برای بررسی اول بودن اعداد

کد زیر اول بودن یا نبودن اعداد در پایتون را مشخص می‌کند:

def is_prime(num):
  if num <= 1:
    return False
  for i in range(2, int(num**0.5) + 1):
    if num % i == 0:
      return False
  return True

num = int(input("Enter a number: "))
if is_prime(num):
  print(num, "is a prime number.")
else:
  print(num, "is not a prime number.")

خروجی این برنامه به صورت زیر است:

کد آماده پایتون بررسی اول بودن اعداد

توضیح: این کد آماده پایتون بررسی می‌کند که آیا یک عدد داده شده عدد اول است یا خیر. عدد اول عددی بزرگ‌تر از 1 است که جز 1 و خودش مقسوم‌علیه ندارد.

٤. سطح متوسط: کد برنامه نویسی در پایتون برای سری فیبوناچی

کد پایتون آماده زیر برای بررسی سری فیبوناچی است:

def fibonacci(n):
  fib_series = [0, 1]
  while len(fib_series) < n:
    fib_series.append(fib_series[-1] + fib_series[-2])
  return fib_series

num_terms = int(input("Enter the number of Fibonacci terms to generate: "))
print(fibonacci(num_terms))

خروجی برنامه فوق به صورت زیر است:

سری فیبوناچی با پایتون

توضیح: این برنامه سری فیبوناچی را تا تعداد معینی از عبارت تولید کرده و لیست حاصل را چاپ می‌کند.

٥. سطح متوسط: شمارشگر فرکانس کاراکتر با پایتون

پیشنهاد مطالعه: چگونه پایتون را شروع کنیم؟ مسیر یادگیری پایتون از مبتدی تا پیشرفته

برنامه زیر شمارش کاراکترهای هر جمله را انجام خواهد داد:

def count_character_frequency(sentence):
  char_frequency = {}
  for char in sentence:
    if char.isalpha():
      char = char.lower()
      char_frequency[char] = char_frequency.get(char, 0) + 1
  return char_frequency

input_sentence = input("Enter a sentence: ")
result = count_character_frequency(input_sentence)

print("Character Frequencies:")
for char, frequency in result.items():
  print(f"{char}: {frequency}")

خروجی برنامه فوق به صورت زیر است:

شمارشگر فرکانس کاراکتر با پایتون

توضیح: این کد پایتون آماده یک جمله را به عنوان ورودی می‌گیرد و فرکانس هر کلمه را در جمله می‌شمارد، سپس یک دیکشنری با فرکانس کلمات چاپ می‌کند.

٦. سطح متوسط: رمزگذاری / رمزگشایی فایل با پایتون

کد زیر برای رمزگذاری و رمزگشایی فایل است:

def encrypt(text, key):
  encrypted_text = ""
  for char in text:
    encrypted_text += chr((ord(char) + key) % 128)
  return encrypted_text

def decrypt(encrypted_text, key):
  decrypted_text = ""
  for char in encrypted_text:
    decrypted_text += chr((ord(char) - key) % 128)
  return decrypted_text

message = "Hello, World!"
encryption_key = 3
encrypted_message = encrypt(message, encryption_key)
print("Encrypted Message:", encrypted_message)
print("Decrypted Message:", decrypt(encrypted_message, encryption_key))

خروجی برنامه فوق به صورت زیر است:

رمزگشایی فایل با پایتون

توضیح: این برنامه یک الگوریتم رمزگذاری و رمزگشایی اساسی را نشان می‌دهد که هر کاراکتر پیام را توسط یک کلید مشخص جابجا می‌کند. سپس پیام را رمزگذاری و رمزگشایی کرده و نتایج را چاپ می‌کند.

پیشنهاد مطالعه: مسیر هکر شدن با پایتون + نمونه کد پایتون برای هک

٧. سطح پیشرفته: وب اسکراپینگ با پایتون

برنامه ساده زیر نوحی وب اسکراپینگ با پایتون است:

import requests
from bs4 import BeautifulSoup

url = "https://maktabkhooneh.org/mag/"
response = requests.get(url)
soup = BeautifulSoup(response.text, "html.parser")

print(soup.title.text)

خروجی کد بالا به صورت زیر است:

وب اسکراپینگ با پایتون

توضیح: این برنامه از کتابخانه requests برای واکشی محتوای HTML یک صفحه وب و از کتابخانه BeautifulSoup برای تجزیه HTML و استخراج عنوان صفحه استفاده می‌کند.

٨. سطح پیشرفته: پردازش تصویر با OpenCV

در زیر نوعی کد پایتون آمده برای پردازش تصویر آورده شده است:

import cv2

image = cv2.imread("image.jpg")
gray_image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

cv2.imshow("Original Image", image)
cv2.imshow("Grayscale Image", gray_image)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()

خروجی برنامه فوق به صورت زیر است:

پردازش تصویر با OpenCV

 

توضیح: این برنامه از کتابخانه OpenCV برای خواندن یک تصویر از یک فایل، تبدیل آن به مقیاس خاکستری و سپس نمایش هر دو تصویر اصلی و خاکستری استفاده می‌کند.

٩. سطح پیشرفته: ایجاد یک API وب ساده

برنامه پایتون آماده زیر به منظور استفاده از API وب در پایتون آورده شده است:

from flask import Flask, jsonify, request

app = Flask(__name__)

@app.route('/api/square', methods=['POST'])
def square_number():
  data = request.get_json()
  number = data.get('number')
  result = number ** 2
  return jsonify({'result': result})

if __name__ == '__main__':
  app.run()

توضیح: این برنامه از چارچوب وب Flask برای ایجاد یک API ساده استفاده می‌کند که یک ورودی JSON را با یک عدد می‌گیرد و مربع آن عدد را برمی‌گرداند.

پیشنهاد مطالعه: API در پایتون – هر آنچه باید درباره API در Python بدانید

١٠. سطح پیشرفته: کد پایتون آماده پردازش زبان طبیعی (NLP) با NLTK

در کد آماده پایتون زیر نوعی پردازش زبان طبیعی با NLTK صورت گرفته است:

import nltk
from nltk.tokenize import word_tokenize
from nltk.probability import FreqDist

nltk.download('punkt')
text = "This is a sample text for NLP analysis."

tokens = word_tokenize(text.lower())
fdist = FreqDist(tokens)

print("Tokenized Text:", tokens)
print("Word Frequencies:", fdist.most_common())

خروجی برنامه فوق به صورت زیر است:

د پایتون آماده پردازش زبان طبیعی

توضیح: این برنامه از جعبه‌ابزار زبان طبیعی (NLTK) برای توکن کردن یک متن، تبدیل آن به حروف کوچک، محاسبه فراوانی کلمات و چاپ نتایج استفاده می‌کند. این 10 نمونه کد آماده پایتون طیفی از سطوح دشواری را پوشش می‌دهند و عملکردها و کاربردهای مختلف برنامه‌نویسی پایتون را به نمایش می‌گذارد. شما می‌توانید این مثال‌ها را به کاربرانی که به دنبال یادگیری و آزمایش برنامه‌نویسی پایتون هستند ارائه دهید.

پیشنهاد مطالعه: یادگیری هوش مصنوعی با پایتون + مزایا، نقشه راه و معرفی بهترین منابع

پروژه‌های پایتون برای تمرین

در ادامه چند پروژه ساده پایتون آورده شده است که کاربران می‌توانند خودشان برای تمرین مهارت‌های برنامه‌نویسی خود بنویسند و درک خود را از Python عمیق‌تر کنند:

آموزش برنامه نویسی پیشرفته پایتون

 

 1. بازی حدس اعداد: برنامه‌ای بنویسید که یک عدد تصادفی تولید کند و از کاربر بخواهد آن را حدس بزند.
 2. برنامه فهرست کارها: یک برنامه ساده لیست کارهای خط فرمان ایجاد کنید که به کاربران امکان می‌دهد وظایف را اضافه، مشاهده و حذف کنند.
 3. شبیه‌ساز پرتاب تاس: برنامه‌ای بسازید که ریختن تاس را شبیه‌سازی کند. از کاربر بپرسید که می‌خواهد چند تاس بیاندازد و هر قالب چند طرف دارد.
 4. بازی دوز با پایتون: پروژه بازی دوز با پایتون نیز یکی از پروژه‌های محبوبی است که می‌توانید روی آن کار کنید.
 5. بازی مار یا اسنک با پایتون: یکی دیگر از پروژه‌های توصیه شده بازی مار یا همان اسنک است که می‌توانید با پایتون و کتابخانه pygame آن را پیاده‌سازی کنید. در مطلب آموزش توسعه بازی با پایتون ما نمونه‌ای از آن را پیاده‌سازی کرده‌ایم. همچنین می‌توانید به دانلود سورس پایتون این برنامه در اینترنت بپردازید و آن را بررسی کنید.
 6. اپلیکیشن پیش‌بینی آب‌وهوا: از یک API آب‌وهوا برای ساختن یک برنامه ساده استفاده کنید که پیش‌بینی آب‌وهوا را برای مکان کاربر واکشی و نمایش می‌دهد.
 7. تولید کننده رمز عبور: برنامه‌ای ایجاد کنید که رمزهای عبور تصادفی و ایمن را بر اساس ترجیحات کاربر (طول، کاراکترهای خاص و غیره) ایجاد کند.
 8. بازی سنگ-کاغذ-قیچی با پایتون: یک بازی سنگ-کاغذ-قیچی دو نفره را اجرا کنید که در آن کامپیوتر برنده را مشخص می‌کند.
 9. رابط کاربری گرافیکی اصلی ماشین‌حساب: یک رابط کاربری گرافیکی (GUI) برای یک ماشین‌حساب اولیه که عملیات حسابی را انجام می‌دهد بسازید. برای دانلود کد آماده پایتون این پروژه می‌توانید از جستجوی گوگل بهره ببرید.

این پروژه‌ها جنبه‌های مختلف برنامه‌نویسی پایتون، از جمله مدیریت ورودی کاربر، دستورات شرطی، حلقه‌ها، مدیریت فایل و استفاده خارجی API را پوشش می‌دهند. کاربران می‌توانند از کدنویسی در این پروژه‌ها لذت ببرند و می‌توانند به عنوان پله‌ای برای برنامه‌های پیچیده‌تر با پیشرفت در سفر پایتون خود عمل کنند. همچنین کد پایتون آماده پروژه‌های معرفی شده در اینترنت موجود هستند. در مطلب انجام چند پروژه ساده پایتون در مجله مکتوب بیشتر این پروژه‌های معرفی شده آموزش داده شده‌اند.

بهترین منابع برای کدهای آماده پایتون

منابع بسیار خوبی وجود دارد که در آن‌ها می‌توانید نمونه کد پایتون آماده، آموزش‌ها و پروژه‌ها را برای یادگیری و تقویت مهارت‌های برنامه‌نویسی پایتون بیابید. در اینجا چند پلتفرم محبوب و قابل اعتماد آورده شده است:

 • اسناد رسمی پایتون: وب‌سایت رسمی پایتون (org) مستندات جامعی از جمله آموزش‌ها و نمونه‌های کد را ارائه می‌کند که ماژول‌ها و ویژگی‌های مختلف پایتون را پوشش می‌دهد.
 • GitHub: GitHub یک مخزن کد گسترده است که در آن می‌توانید طیف گسترده‌ای از پروژه‌ها، نمونه برنامه‌نویسی پایتون، نمونه استفاده از کتابخانه‌ های پایتون و قطعه کدهای پایتون را پیدا کنید. در پایتون می‌توانید به دانلود کد پایتون آماده بپردازید و آن‌ها را شخصی‌سازی کنید.
 • استک اورفولو: Stack Overflow (stackoverflow.com) یک پلت فرم پرسش و پاسخ محبوب برای برنامه‌نویسان است. شما می‌توانید تعداد زیادی قطعه کد پایتون و راه‌حل‌هایی برای مشکلات مختلف برنامه‌نویسی پیدا کنید.
 • Real Python: Real Python (realpython.com) مجموعه‌ای از آموزش‌ها و مقالات پایتون با کیفیت بالا را ارائه می‌دهد که از مبتدی تا پیشرفته را شامل می‌شود. برخی از محتواها به‌صورت رایگان در دسترس هستند.
 • GeeksforGeeks: GeeksforGeeks (geeksforgeeks.org) وب‌سایتی است که موضوعات مختلف برنامه‌نویسی از جمله پایتون را پوشش می‌دهد. این برنامه آموزشی، نمونه کد پایتون آماده و منابع آماده‌سازی مصاحبه را ارائه می‌دهد.
 • PythonFor Beginners: PythonForBeginners (pythonforbeginners.com) منبعی است که به طور خاص برای تازه‌واردان به پایتون هدف قرار گرفته است. این نمونه کدهای ساده و آموزش‌هایی را برای مبتدیان ارائه می‌دهد.
 • کد آکادمی: Codecademy (codecademy.com) دوره‌های تعاملی پایتون را ارائه می‌دهد که می‌توانید با کدنویسی مستقیم در مرورگر یاد بگیرید. این یک پلت فرم عالی برای یادگیری عملی است.
 • Programiz: Programiz (programiz.com) آموزش‌های پایتون، مثال‌ها و یک کامپایلر آنلاین پایتون را برای تمرین فراهم می‌کند.
 • دیتا کمپ: DataCamp (datacamp.com) در علم داده تخصص دارد و دوره‌های پایتون را با تمرکز بر تجزیه‌وتحلیل داده، مصورسازی و یادگیری ماشین ارائه می‌دهد.
 • یوتیوب: یوتیوب مجموعه گسترده‌ای از آموزش‌های پایتون و راهنمای کد از سازندگان مختلف دارد.
 • ChatGPT: این نوعی چت بات مبتنی بر هوش مصنوعی است که محصول شرکت OPENAI بوده و به عنوان یک دستیار برنامه‌نویس می‌توانید از آن استفاده کرد. می‌توانید پرامپت‌هایی به آن درخواست دهید که به شما انواع کدهای پایتون آمده بدهد. در مطلب آموزش استفاده از ChatGPT میتوانید نحوه کار با آن را یاد بگیرید.

هنگام استفاده از منابع آنلاین، همیشه بررسی کنید که محتوا به‌روز است، به خصوص اگر با مشکلات سازگاری با نسخه‌های پایتون مواجه شدید. علاوه بر این، برنامه‌نویسی را به طور منظم تمرین کرده و سعی کنید آنچه را که یاد می‌گیرید در پروژه‌های شخصی به کار ببرید تا درک خود را از برنامه‌نویسی پایتون تقویت کنید.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با پایتون اندروید

یادگیری کدهای برنامه نویسی پایتون

در مطلب فوق چندین کد پایتون آماده آورده شدند و همچنین چندین منبع پیشنهادی و پروژه‌های پیشنهادی نیز به کاربران معرفی شد. یادگیری پایتون یک انتخاب عالی برای برنامه‌نویسان مشتاق و هر کسی که علاقه‌مند به علوم کامپیوتر یا زمینه‌های مرتبط با داده است. پایتون به دلیل سادگی، خوانایی و تطبیق‌پذیری‌اش مشهور است و آن را به یکی از مبتدی‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی تبدیل می‌کند. منحنی یادگیری ملایم آن به تازه‌واردان اجازه می‌دهد تا به سرعت مفاهیم اساسی را بدون درگیری با سینتکس پیچیده درک کنند.

آموزش مبانی برنامه نویسی پایتون

 

با پایتون، می‌توانید طیف گسترده‌ای از وظایف، از ساخت برنامه‌های کاربردی وب و خودکارسازی کارهای تکراری گرفته تا انجام تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و توسعه مدل‌های هوش مصنوعی را انجام دهید. کتابخانه استاندارد گسترده و اکوسیستم وسیعی از ماژول‌ها و چارچوب‌های شخص ثالث به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهد تا به طور مؤثر کار کنند و چالش‌های مختلف را حل کنند.

آموزش پایتون

اگر به فکر یادگیری برنامه ‌نویسی و نوشتن کد با پایتون هستید ابتدا باید اصول برنامه ‌نویسی و مقدمات پایتون را یاد بگیرید. برای کمک به یادگیری پایتون در مکتب خونه انواع دوره آموزش پایتون موجود است که به کاربران کمک می‌کند به ساده‌ترین شکل ممکن پایتون را بیاموزند. از طریق صفحه آموزش پایتون مکتب خونه می‌توانید انواع دوره‌های موجود برای پایتون را ببینید. در مکتب خونه انواع آموزش پایتون با رویکردهای مختلفی مانند رویکردهای زیر وجود دارد:

 • آموزش طراحی سایت پایتون
 • آموزش هوش مصنوعی و یادگیری ماشین با پایتون
 • آموزش ساخت بازی با پایتون
 • آموزش علم داده با پایتون
 • و غیره

از طریق آموزش‌های بالا می‌توانید مهارت خود را در پایتون به سطح حرفه‌ای برسانید.

کامل بهرامی

کامل بهرامی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار از دانشگاه ارومیه است. به حوزه کامپیوتر، برنامه‌نویسی و فناوری اطلاعات علاقه‌مند‌ است و هم اکنون به عنوان عضو تیم سئو و مدیر تیم نویسنده‌های مکتب خونه در این مجموعه فعالیت می‌کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا