زبان خارجی

آموزش متداول‌ترین افعال در زبان فرانسه و نحوه صرف آن‌ها

یادگیری زبان فرانسه از ابتدا می‌تواند یک تجربه جالب، جذاب و نشاط آور و البته شاید کمی ترسناک باشد. تسلط بر حروف الفبای زبان خود با زبانی کاملاً متفاوت و تمرین صدای عجیب و غریب فرانسوی شما می‌تواند در ابتدا سخت و دلسرد کننده باشد. کم‌کم، با پیشرفت و ادامه دادن، با مسائل دیگری مانند پیچیدگی‌های افعال در زبان فرانسه رسمی در مقابل افعال غیر رسمی روبرو خواهید شد.

دانستن متداول‌ترین افعال نه‌ تنها بسیار جالب است بلکه فایده زیادی نیز دارد. زیرا در مکالمه روزمره بین مردم بسیار رایج هستند.

چرا باید رایج‌ترین افعال در زبان فرانسه را یاد بگیریم؟

در کتاب فرهنگ لغت فرانسوی (Routledge Frequency Dictionaries) با توجه به کتاب “A Frequency Dictionary of French”، کلمات خاصی وجود دارد که به روش فرانسوی بیشتر از باقی کلمات استفاده می‌شود. این فرهنگ نامه شامل صفت و اسم و قید است اما از همه مهم‌تر، متداول‌ترین افعال در زبان فرانسه را لیست می‌کند.

اما چرا این افعال اندازه‌ای مهم‌اند که لیستی از آن‌ها در فرهنگ لغت آمده است؟

افعال جزئی جدایی‌ناپذیر از جملات کامل فرانسوی هستند. علاوه بر این، به دلیل این واقعیت که این افعال در زبان فرانسه بسیار رایج هستند، برای یک زبان‌آموز فرانسوی که تازه شروع کار می‌کند، فوق‌العاده مفید خواهند بود.

در حقیقت، از آنجا که این افعال معمولاً به مراتب بیشتر از افعال رسمی در زبان فرانسه استفاده می‌شوند، صرفاً گوش دادن به گفتار واقعی فرانسه یکی از بهترین (و سرگرم کننده‌ترین) راه‌ها برای یادگیری است.

 

مقاله پییشنهادی : اعداد به فرانسه

۱۰ تا از متداول‌ترین افعال در زبان فرانسه

بنابراین، بعد از یادگیری این افعال و به کار بردن آن‌ها در مکالمات خود، پیشرفت چشمگیری خواهید کرد.

در ادامه به معرفی و صرف افعال فرانسوی می‌پردازیم.

۱-   Être = to be = بودن

توجه داشته باشید که چند بار از فعل “بودن” و حروف ربط آن (am, are, is) در انگلیسی استفاده می‌کنید، و خواهید دید که چرا être در فرانسه بسیار رایج است. به‌علاوه، گرچه این فعل به خودی خود به معنای “بودن” می‌دهد، همچنین می‌تواند به عنوان یک فعل پشتیبان برای زمان‌های که از فعل مرکب استفاده می‌شود، باشد.

این مثال‌ها را با دقت در زمان حال بررسی کنید:

Je suis un homme.

: معادل انگلیسی عبارت I am a man

معادل فارسی عبارت: من یک مرد هستم.

es une femme.

معادل انگلیسی عبارت: you are a woman.

معادل فارسی عبارت: تو یک زن هستی.

Il est professeur

: معادل انگلیسی عبارت He is a teacher.

معادل فارسی عبارت: او یک معلم است.

Elle est professeure.

: معادل انگلیسی عبارت She is a teacher.

معادل فارسی عبارت: او یک معلم است.

Nous sommes étudiants.

: معادل انگلیسی عبارت We are students

معادل فارسی عبارت: ما دانشجو / دانش‌آموز هستیم.

Vous êtes professeurs.

: معادل انگلیسی عبارت You are teachers.

معادل فارسی عبارت: شما معلم هستید.

Ils sont étudiants.

: معادل انگلیسی عبارت They are students.

معادل فارسی عبارت: آن‌ها دانشجو / دانش‌آموز هستند.

Elles sont étudiantes.

معادل انگلیسی عبارت: They are students.

معادل فارسی عبارت: آن‌ها دانشجو / دانش‌آموز هستند.

صرف فعل Être 

۲- Avoir = (to have) = داشتن

دومین فعل رایج فرانسوی، Avavir (داشتن) نیز بی قاعده است. همانند être، از این فعل برای ساختن فعل‌های مرکب استفاده می‌شود. اما فعلاً، نگران این موضوع نباشیم.

صرف این فعل:

J‘ai un chat.

معادل انگلیسی عبارت:  I have a cat.

معادل فارسی عبارت: من یک گربه دارم.

Tu as un chien.

معادل انگلیسی عبارت: You have a dog

معادل فارسی عبارت: شما یک سگ دارید.

Il/elle a un livre.

معادل انگلیسی عبارت: He/she has a book.

معادل فارسی عبارت: او کتاب دارد.

Nous avons des stylos.

معادل انگلیسی عبارت: We have some pens.

معادل فارسی عبارت: چند قلم داریم.

Vous avez des crayons.

معادل انگلیسی عبارت:  You have some pencils.

معادل فارسی عبارت: شما تعدادی مداد دارید.

Ils/elles ont des livres. 

معادل انگلیسی عبارت: They have some books.

معادل فارسی عبارت: آنها چند کتاب دارند.

صرف فعل Avoir 

۳- Aller  =(to go) =رفتن

و یک فعل بی قاعده دیگر …

در هر صورت، “آلر” یک فعل بسیار مفید برای دانستن است و معنی “رفتن” می‌دهد. مانند être و avoir ، “آلر” را می‌توان در افعال مرکب، به ویژه در زمان آینده استفاده کرد.

صرف سومین فعل بی قاعده در متداول‌ترین افعال در زبان فرانسه:

به این مثال‌ها توجه کنید.

Je vais au magasin.

معادل انگلیسی عبارت:  I’m going to the store.

معادل فارسی عبارت: می‌خواهم برم مغازه.

Tu vas à l’école

معادل انگلیسی عبارت:  You’re going to school

معادل فارسی عبارت: شما به مدرسه می‌روید.

Il/elle va chez moi.

معادل انگلیسی عبارت:  He/she’s going to my place

معادل فارسی عبارت: او / او به خانه من می‌رود.

Nous allons à l’université.

معادل انگلیسی عبارت:  We’re going to the university.

معادل فارسی عبارت: ما داریم میریم دانشگاه.

Vous allez à la discothèque.

معادل انگلیسی عبارت:  You’re going to the dance club

معادل فارسی عبارت: شما در حال رفتن به باشگاه رقص هستید.

Ils/elles vont à la banque

معادل انگلیسی عبارت:  They’re going to the bank

معادل فارسی عبارت: آنها به بانک می‌روند.

صرف فعل Aller 

۴- Pouvoir  =(to be able to)=قادر بودن

در حالی که یک فعل بی قاعده است، pouvoir همان معنای “can” را در انگلیسی دارد. این یک فعل بسیار رایج است و معمولاً به صورت شرطی برای درخواست چیزی در رستوران‌ها، هتل‌ها و فروشگاه‌ها به کار می‌رود.

صرف این فعل را بررسی کنید:

Je peux parler français.

معادل انگلیسی عبارت:  I can speak French.

معادل فارسی عبارت: من می‌توانم فرانسوی صحبت کنم.

Tu peux parler anglais.

معادل انگلیسی عبارت:  You can speak English

معادل فارسی عبارت: شما می‌توانید انگلیسی صحبت کنید.

Il/elle peut lire.

معادل انگلیسی عبارت:  He/she can read

معادل فارسی عبارت: او می‌تواند بخواند

Nous pouvons aller. 

معادل انگلیسی عبارت:  We can go

معادل فارسی عبارت: ما می‌توانیم برویم

Vous pouvez demander.

معادل انگلیسی عبارت:  You can ask

معادل فارسی عبارت: می‌توانی بپرسی

Ils/elles peuvent manger. 

معادل انگلیسی عبارت:  They can eat

معادل فارسی عبارت: آن‌ها می‌توانند غذا بخورند.

صرف فعل Pouvoir 

۵- Vouloir = (to want) = خواستن

از بسیاری جهات، فعل ترکیبی ” Vouloir” بسیار شبیه به فعل ترکیبی  pouvoir است که به معنای “خواستن” در انگلیسی است، و یک بار دیگر، این فعل برای درخواست کردن و درخواست چیزهایی که به زمان شرطی متصل است استفاده می‌شود.

صرف این فعل را بررسی کنید:

Je veux un livre.

معادل انگلیسی عبارت:  I want a book.

معادل فارسی عبارت: من یک کتاب می‌خواهم.

Tu veux un stylo

معادل انگلیسی عبارت:  You want a pen.

معادل فارسی عبارت: شما قلم می‌خواهید.

Il/elle veut des crayons.

معادل انگلیسی عبارت:  He/she wants some pencils

معادل فارسی عبارت: او مدادی می‌خواهد

Nous voulons un chat.

معادل انگلیسی عبارت:  We want a cat.

معادل فارسی عبارت: ما یک گربه می‌خواهیم.

Vous voulez un chien.

معادل انگلیسی عبارت:  You want a dog

معادل فارسی عبارت: شما یک سگ می‌خواهید.

Ils/elles veulent un café

معادل انگلیسی عبارت:  They want a coffee

معادل فارسی عبارت: آنها یک قهوه می‌خواهند.

صرف فعل Vouloir 

۶- Faire = (to do) = انجام دادن

Faire فعل فرانسوی بی قاعده به معنای “انجام” یا “ساختن” است و مانند سایر افعال موجود در این لیست، نه تنها در واژگان بلکه در عملکرد دستوری آن نیز رایج است. به عنوان مثال، می‌توان آن را در عبارات ضروری یا دستوراتی مانند Faites vos devoirs استفاده کرد! (مشقت را بنویس!).

صرف این فعل را بررسی کنید:

Je fais mes devoirs. 

معادل انگلیسی عبارت:  I’m doing my homework

معادل فارسی عبارت: من دارم تکالیفم رو انجام می‌دهم

Tu fais la lessive.

معادل انگلیسی عبارت:  You’re doing the laundry

معادل فارسی عبارت: شما لباس می‌شویید.

Il/elle fait un gâteau.

معادل انگلیسی عبارت:  He/she makes a cake

معادل فارسی عبارت: او / او کیک درست می‌کند

Nous faisons des biscuits.

معادل انگلیسی عبارت:  We’re making cookies

معادل فارسی عبارت: ما کوکی درست می‌کنیم.

Vous faites une tasse de café.

معادل انگلیسی عبارت:  You’re making a cup of coffee

معادل فارسی عبارت: شما در حال تهیه یک فنجان قهوه هستید.

Ils/elles font leur travail.

معادل انگلیسی عبارت:  They’re doing their work

معادل فارسی عبارت: آنها کار خود را انجام می‌دهند.

صرف فعل Faire

۷- Parler = (to speak) = سخن گفتن

و بالاخره، یک فعل با قاعده! فعل “پارلر” (صحبت کردن) یک فعل با قاعده است و از الگوی صرف پایان دادن به مرتب -er پیروی می‌کند که شامل ریختن انتهای -er و افزودن انتهای دیگر است. این فعل در فرانسه نیز بسیار رایج است، زیرا اغلب برای پرسیدن سؤال Parlez-vous français (آیا شما فرانسوی صحبت می‌کنید؟) استفاده می‌شود.

افعالی که انتهای آنها “-er” است، جزو مفیدترین افعال منظم در زبان فرانسوی هستند. به این دلیل که حدود ۹۰٪ افعال فرانسوی شامل آن می‌شوند؛ بنابراین اگر بر این گروه از افعال و زمان‌های وابسته تسلط پیدا کنید، روی زبان فرانسه مسلط خواهید شد.

حال، بیایید به صرف این فعل نگاه کنیم:

Je parle français.

معادل انگلیسی عبارت:  I speak French

معادل فارسی عبارت: من فرانسوی صحبت می‌کنم

Tu parles anglaise

معادل انگلیسی عبارت:  You speak English.

معادل فارسی عبارت: شما انگلیسی صحبت می‌کنید.

Il/elle parle espagnol.

معادل انگلیسی عبارت:  He/she speaks Spanish

معادل فارسی عبارت: او اسپانیایی صحبت می‌کند.

Nous parlons hollandais.

معادل انگلیسی عبارت:  We speak Dutch

معادل فارسی عبارت: ما هلندی صحبت می‌کنیم.

Quelle langue parlez-vous ?

معادل انگلیسی عبارت:  Which language do you speak?

معادل فارسی عبارت: به چه زبانی صحبت می‌کنید؟

Ils/elles parlent allemand.

معادل انگلیسی عبارت:  They speak German.

معادل فارسی عبارت: آنها آلمانی صحبت می‌کنند.

 

صرف فعل Parler 

۸- Demander = (to ask) = پرسیدن

دومین فعل با قاعده در متداول‌ترین افعال در زبان فرانسه.

همانند فعل “پارلر”، تقاضا کننده فعلی با قاعده است و به معنی “پرسیدن” است. هرچند گیج نشوید: حتی اگر می‌توان از تقاضا کننده به معنای “پرسیدن” استفاده کرد، اما بیانگر ثابت سؤال une به معنای “پرسیدن سؤال” است.

ضمناً، poser نیز یک فعل با قاعده –er است.

صرف این فعل را با هم بررسی کنیم: 

Je demande de l’aide.

معادل انگلیسی عبارت:  I ask for help

معادل فارسی عبارت: من کمک می‌خواهم.

Tu me demandes pourquoi.

معادل انگلیسی عبارت:  You ask me why؟

معادل فارسی عبارت: شما از من می‌پرسید چرا؟

Il/elle demandun stylo

معادل انگلیسی عبارت:  He/she asks for a pen.

معادل فارسی عبارت: او قلم می‌خواهد.

Nous demandons un café et un thé.

معادل انگلیسی عبارت:  We ask for a coffee and a tea

معادل فارسی عبارت: ما یک قهوه و یک چای می‌خواهیم.

Vous demandez le patron.

معادل انگلیسی عبارت:  You ask the boss

معادل فارسی عبارت: از رئیس می‌پرسی.

Ils/elles demandent quelque chose à manger. 

معادل انگلیسی عبارت:  They ask for something to eat.

معادل فارسی عبارت: آنها چیزی برای خوردن می‌خواهند.

 

۹- Savoir = (to know) = دانستن

آماده شرایطی هستید که ترجمه انگلیسی و فرانسوی با هم منطبق نباشد؟

به همین ترتیب بین تقاضا کننده (پرسیدن) و مطرح کننده (کسی که سؤال می‌پرسد) نیز تمایز وجود دارد، savoir (دانستن) یک دوست دارد: connaître (دانستن). تمایز پیچیده‌ای است، بنابراین در حال حاضر، فقط بگذارید بگوییم که savoir به معنای “دانستن چیزی” مانند یک واقعیت یا یک مهارت است.

در هر صورت این فعل بی قاعده است:

Je sais parler français. 

معادل انگلیسی عبارت:  I know how to speak French

معادل فارسی عبارت: من می‌دانم چگونه فرانسه صحبت کنم.

Tu sais que j’aime les langue

معادل انگلیسی عبارت:  You know that I like languages

معادل فارسی عبارت: شما می‌دانید که من زبان‌ها را دوست دارم.

Il/elle sait parler anglais.

معادل انگلیسی عبارت:  She knows how to speak English.

معادل فارسی عبارت: او بلد است انگلیسی صحبت کند.

Nous savons tout.

معادل انگلیسی عبارت:  We know everything.

معادل فارسی عبارت: ما همه چیز را می‌دانیم.

Que savez-vous ?

معادل انگلیسی عبارت:  What do you know?

معادل فارسی عبارت: چه می‌دانی؟

Ils/elles savent.

معادل انگلیسی عبارت:  They know

صرف فعل Savoir 

۱۰٫ Venir = (to come) = آمدن

فعل بعدی، فعل venir (آمدن) را داریم. این فعل یک فعل بی قاعده است، اما افعال دیگری نیز وجود دارند که از الگوی نامنظم “ونیر” پیروی می‌کنند. ببینید آیا می‌توانید این افعال در زبان فرانسه را تشخیص دهید؟

Je viens de Paris.

معادل انگلیسی عبارت:  I come from Paris.

معادل فارسی عبارت: من از پاریس می‌آیم.

Tu viens de Toronto

معادل انگلیسی عبارت:  You come from Toronto

معادل فارسی عبارت: شما از تورنتو می‌آیید.

Il/elle vient à midi.

معادل انگلیسی عبارت:  He/she’s coming at noon

معادل فارسی عبارت: او ظهر می‌آید.

Nous venons de Tokyo

معادل انگلیسی عبارت:  We come from Tokyo

معادل فارسی عبارت: ما از توکیو می‌آییم.

D’où venez-vous ?

معادل انگلیسی عبارت:  Where do you come from?

معادل فارسی عبارت: اهل کجایید؟

Ils/elles viennent à minuit. 

معادل انگلیسی عبارت:  They’re coming at midnight

معادل فارسی عبارت: آنها نیمه شب می‌آیند.

صرف فعل venir

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا