آشنایی با زمان حال کامل در انگلیسی

آشنایی با گرامر حال کامل در انگلیسی برای نشان دادن پیوند گذشته و آینده الزامی است. حال کامل در زبان انگلیسی به طور کلی برای شرایطی به کار می‌رود که زمان اقدام قبل از بیان آن است اما مشخص نشده است. در اغلب موارد ما بیش از خود عمل به نتیجه آن علاقه‌ داریم.

زمان حال کامل در زبان انگلیسی را می‌توان معادل زمان ماضی نقلی در زبان فارسی دانست. با این حال این زمان کاربردهای دیگری نیز دارد که در این یادداشت به بررسی کامل گرامر و کاربرد آن در شرایط مختلف پرداخته شده است.

 

ساختار حال کامل در انگلیسی

یکی از بخش‌های مهم گرامر حال کامل در انگلیسی که باید بدانید ساختار این زمان است. به طور کلی این زمان از حال ساده‌ی فعل Have و شکل سوم فعل شکل می‌گیرد. شکل سوم فعل در اغلب موارد با اضافه کردن پسوند -ed به انتهای فعل ساخته می‌شود. با این حال افعالی در زبان انگلیسی وجود دارند که از این قانون پیروی نمی‌کنند.

 

ساختار حالت مثبت حال کامل در انگلیسی:

Have/Has + Past Participle

 

She has lived in Liverpool all her life.

I have worked a lot today.

همانطور که اشاره شد ممکن است فعل از قانون بیان شده پیروی نکند. برای مثال می‌توان به فعل Break اشاره کرد که Broken شکل سوم آن است. با این حال برای این افعال هم از ترکیب بالا استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت بکنید:

She has broken her arm twice.

I have led the army into battle many times.

یکی از بخش‌های گرامر حال در انگلیسی که باید با آن آشنا باشید نحوه سوالی و منفی کردن آن است. برای سوالی و منفی کردن این زمان از دو ترکیب زیر استفاده می‌کنیم. چند مثال برای آشنایی بیشتر با این ساختارها آورده شده است.

سوالی کردن حال کامل در انگلیسی:

Have/Has + subject + Past Participle

 

Have you worked a lot?

Where have you been?

Have/Has + not + Past Participle

I have not worked a lot yet.

They have not seen the movie before.

 

منفی کردن حال کامل در انگلیسی:

در حالت منفی شما می‌توانید از اختصارهای haven’t یا hasn’t استفاده کنید.

I haven’t been to Spain.

I haven’t noticed anything odd going on.

 

حال کامل در انگلیسی

 

 

چه زمانی از حال کامل در زبان انگلیسی استفاده می‌شود

گرامر حال در انگلیسی تنها در ساختار آن در جمله‌های مثبت، منفی یا سوالی خلاصه نمی‌شود. در حقیقت شما باید بدانید چه زمانی از این زمان در زبان انگلیسی استفاده کنید.

به طور کلی می‌توان گفت وقتی که می‌خواهید بر نتیجه‌ی عمل تاکید کنید از زمان کامل استفاده می‌کنید. لازم به ذکر است از آنجایی که این یک زمان حال است باید نتیجه آن در زمان حال باشد.

یکی از استفاده‌های زمان حال کامل در زبان انگلیسی هنگامی است که زمان عمل نامشخص است. در حقیقت از این زمان برای توصیف عملی استفاده می‌کنیم که در زمان نامعلومی در گذشته اتفاق افتاده است. برای درک بهتر این موضوع به جمله‌های زیر دقت بکنید.

 

I have eaten at this restaurant before.

I have been here once.

She hasn’t hiked that trail before.

Have you ever seen this band before?

به یاد داشته باشید که در صورت تعیین زمان مشخص برای انجام شدن عملی در گذشته از زمان حال کامل نمی‌توانید استفاده کنید. در این شرایط باید از زمان گذشته‌ ساده استفاده شود. برای مثال در جمله اول اشتباه است و جمله دوم شکل صحیح استفاده از زمان کامل است:

They have cleaned the entire store today.

They have cleaned the entire store.

زمان نامعلوم یکی از مباحث بسیار دشوار و مبهم گرامر زمان حال کامل در انگلیسی است که بسیاری از زبان‌آموزان نمی‌توانند به راحتی آن را درک کنند. به همین منظور برای درک بهتر این مساله موقعیت‌هایی را که در آن از زمان نامعلوم استفاده می‌شود را بررسی کرده‌ایم.

 

ویدیو پییشنهادی : آموزش گرامر زبان انگلیسی
گرامر انگلیسی

 

زمان نامعلوم در گرامر زمان حال کامل در انگلیسی

یکی از موقعیت‌هایی که باید از زمان حال کامل در انگلیسی استفاده شود هنگام توصیف یک تجربه است. در حقیقت شما می‌خواهید کاری را که تجربه انجام آن را داشته‌اید توصیف کنید. از این حالت بیشتر در شکل منفی استفاده می‌شود.

 

Ali has tasted ice cream before.

 

این جمله به این مساله اشاره می‌کند که علی مزه‌ی بستنی را چشیده است. همانطور که مشاهده می‌کنید زمان خاصی برای اتفاق افتادن این تجربه مشخص نشده است. هدف از بیان این جمله در حقیقت اشاره به تجربه علی است.

برای صحبت از چیزی که در طول زمان به مرور تغییر کرده است از زمان حال کامل استفاده می‌شود. در این حالت هم نمی‌توان زمانی دقیق مشخص کرد.

 

The company has evolved over time.

برای بیان یک موفقیت بدون مشخص کردن زمان آن باید از زمان کامل استفاده کنید.

 

Maryam has learned how to play the bass guitar.

Scientists have developed a new way to fight the virus.

در زبان انگلیسی هنگام توصیف عملی که اتفاق نیفتاده است اما شما انتظار دارید که اتفاق بیفتد از زمان حال کامل استفاده می‌کنیم. در این حالت از شکل منفی این زمان استفاده کنید.

 

The train hasn’t arrived yet.

They haven’t learned how to speak Spanish.

بدون شک یادگیری گرامر زمان حال کامل در انگلیسی پس از درک کامل زمان نامعلوم آسان‌تر می‌شود. توصیف عملی که در گذشته چندین بار اتفاق افتاده است یکی دیگر از موقعیت‌هایی است که می‌توان از زمان حال کامل استفاده کرد. در این شرایط نیز زمان رخ دادن اتفاق نامعلوم است و اثر عمل از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 

We’ve taken six tests so far this year.

We’ve had many problems while building our house.

 

لازم به ذکر است در مثال دوم اگر روند ساختن خانه به پایان رسیده باشد شما باید از زمان گذشته ساده استفاده کنید.

زمان نامعلوم در زمان حال کامل انگلیسی

عبارت‎‌های زمانی

استفاده از عبارت‌های زمانی یکی از مسائل دشوار برای اغلب زبان‌آموزان هنگام یادگیری گرامر حال کامل در انگلیسی به حساب می‌آید. اگر چه زمان حال کامل برای بیان عملی است که زمان وقوع آن نامعلوم است اما شما با وجود عبارت‌های زمانی هم می‌توانید از زمان حال کامل استفاده کنید.

در حقیقت در این موقعیت شما با عملی مواجه هستید که در یک بازه زمانی اتفاق افتاده است اما زمان خاصی تعیین نشده است. برای مثال می‌توان به in the past month، in the past year، this month، up to this point، so far و recently اشاره کرد که همراه با زمان حال کامل در انگلیسی به کار برده می‌شوند.

به این مساله دقت کنید که برای مثال Last year یک زمان مشخص است و معنی آن با in the last year متفاوت است. در حقیقت Last year به معنی سال گذشته (سال قبل از سال جاری) است که با توجه به مشخص بودن زمان به گذشته ساده نیاز دارد. با این حال in the last year به معنی ۳۶۵ روز پیش تا لحظه به کار بردن این عبارت است. از آنجایی که زمان نامعلوم است باید از زمان حال کامل استفاده شود.

 

My car has broken down three times in the past month.

The company has hired four managers in the past two years.

 

استفاده از زمان حال کامل برای بیان عملی که در گذشته آغاز شده است و تا امروز ادامه دارد

اتفاقی در گذشته که تا امروز طول کشیده است یکی دیگر از شرایطی به شمار می‌آید که هنگام یادگیری حال کامل در انگلیسی حائز اهمیت است.

به طور معمول ما در این حالت از این زمان برای توصیف «How long» استفاده می‌کنیم و به «Since» و «For» نیاز داریم. علاوه بر این در بیشتر موارد از افعال غیراستمراری استفاده می‌شود.

 

She has been at the office since Monday.

They’ve been married for nearly fifty years.

She’s lived in London for three years.

I’ve worked here for six months.

زمان حال کامل برای بیان عملی در گذشته

تفاوت Have been و Have gone در گرامر حال کامل در انگلیسی

در بخش انتهایی بررسی گرامر حال کامل در انگلیسی به تفاوت Have been و Have gone پرداخته‌ایم. از Have been زمانی استفاده می‌شود که ما به مکانی رفته‌ و برگشته‌ایم.

 

A: Where have you been?

B: I’ve just been out to the supermarket.

A: Have you ever been to San Francisco?

B: No, but I’ve been to Los Angeles.

از Have gone هنگامی استفاده می‌شود که فرد به مکانی رفته و برنگشته است.

A: Where’s Maria? I haven’t seen her for weeks.

B: She’s gone to Paris for a week. She’ll be back tomorrow.