زبان خارجی

اعداد به فرانسه: آموزش شمارش اعداد فرانسوی از ۰ تا ۱۰۰

یادگیری شمارش اعداد به فرانسه مهارتی است که بسیاری از زبان آموزان دوست دارند آن را کسب کنند. آیا می‌دانید چگونه به زبان فرانسه حساب کنید؟ این درس همه چیز در مورد اعداد به فرانسه است! اگر قصد شما یادگیری آسان و راحت اعداد به فرانسه است، مقاله درستی را انتخاب کرده‌اید.

در این مقاله شما با چه مطالبی آشنا می‌شوید؟

 1. چگونه از ۰ تا ۹ بشماریم
 2. چگونه از ۱۰ تا ۱۹ بشماریم
 3. اعداد به فرانسه ۱۰ تا ۶۰، ده دهی‌ها
 4. نحوه شمارش از ۲۰ تا ۶۹ به فرانسوی
 5. نحوه شمارش از ۷۰-۹۹ به زبان فرانسه

شمارش اعداد به فرانسه

یادگیری شمردن و تسلط بر اعداد فرانسوی بخشی از لیست‌های واژگان مفیدی است که باید هنگام یادگیری زبان فرانسه ایجاد کنید. با یادگیری رنگ‌ها، سلام و احوالپرسی و اعداد به فرانسه، از جای درستی برای یادگیری زبان فرانسه شروع کرده‌اید.

بنابراین، در این راهنما، بهترین توصیه من شامل سه مرحله زیر است:

مرحله ۱: اصول اعداد فرانسوی را بیاموزید.

مرحله ۲: روند شمارش از ۲۰ تا ۶۹ را درک کنید.

مرحله ۳: هنگام شمارش از ۷۰ تا ۱۰۰، اشتباهات خود را بفهمید.

از آنجا که اصول برای شروع یادگیری بسیار مهم است، این مقاله‌ای که اکنون می‌خوانید بخشی از راهنمای مبتدیان برای یادگیری واژگان فرانسه است. این به شما کمک می‌کند اعداد در فرانسه را یاد بگیرید!

اعداد فرانسوی: ۰-۱۹

مرحله ۱: مبانی اعداد فرانسه

بیایید با اصول فرانسه شروع کنیم و یاد بگیریم که به اعداد تک رقمی (۰-۹) “chiffres” گفته می‌شود. در ادامه نحوه شمردن تا ۹ را به زبان فرانسوی را به شما خواهم گفت.

نحوه شمارش از ۰-۹ به زبان فرانسه

zero

 • معادل عدد به انگلیسی: zero
 • معادل فارسی عدد: صفر

un

 • معادل عدد به انگلیسی: one
 • معادل فارسی عدد: یک

deux

 • معادل عدد به انگلیسی: two
 • معادل فارسی عدد: دو

trois

 • معادل عدد به انگلیسی: three
 • معادل فارسی عدد: سه

quatre

 • معادل عدد به انگلیسی: four
 • معادل فارسی عدد: چهار

cinq

 • معادل عدد به انگلیسی: five
 • معادل فارسی عدد: پنج

six

 • معادل عدد به انگلیسی: six
 • معادل فارسی عدد: شش

 

sept

 • معادل عدد به انگلیسی: seven
 • معادل فارسی عدد: هفت

huit

 • معادل عدد به انگلیسی: eight
 • معادل فارسی عدد: هشت

neuf

 • معادل عدد به انگلیسی:  nine
 • معادل فارسی عدد:  نه

استفاده از آن‌ها در زندگی واقعی

تعداد کمی از آنها در زندگی روزمره ما اغلب استفاده می‌شود. برای مثال:

 • :هنگام خرید بلیط مترو Je voudrais acheter un ticket de métro.
 • :هنگام گفتن زمان به زبان فرانسوی Je dois partir maintenant، j’ai un rendez-vous à cinq heures cet après-midi.
 • :هنگام خرید باگت یا شکلات دردناک در نانواییJe voudrais acheter deux pains au chocolat.

 

نحوه شمارش از ۱۰-۱۹ به زبان فرانسه

در زبان فرانسه، اعداد به رقم‌های تک رقمی اشاره دارند. برای گفتن کلمه اعداد به زبان فرانسه از “nombres” یا numbers در انگلیسی استفاده کنید.

در ادامه، نحوه شمردن از ۱۰ تا ۱۹ به زبان فرانسه را خواهید آموخت:

Dix

 • معادل عدد به انگلیسی: ten
 • معادل فارسی عدد: ده

Onze

 • معادل عدد به انگلیسی: eleven
 • معادل فارسی عدد: یازده

Douze

 • معادل عدد به انگلیسی: twelve
 • معادل فارسی عدد: دوازده

Treize

 • معادل عدد به انگلیسی: thirteen
 • معادل فارسی عدد:  سیزده

Quatorze

 • معادل عدد به انگلیسی: fourteen
 • معادل فارسی عدد: چهارده

Quinze

 • معادل عدد به انگلیسی: fifteen
 • معادل فارسی عدد: پانزده

Seize

 • معادل عدد به انگلیسی:  sixteen
 • معادل فارسی عدد: شانزده

dix-sep

 • معادل عدد به انگلیسی:  seventeen
 • معادل فارسی عدد:  هفده

dix-huit

 • معادل عدد به انگلیسی:  eighteen
 • معادل فارسی عدد: هجده

dix-neuf

 • معادل عدد به انگلیسی:  nineteen
 • معادل فارسی عدد: نوزده

استفاده از آن‌ها در زندگی واقعی

رزرو قرار ملاقات تلفنی یا تأیید تاریخ سفر با هتل برای جلوگیری از قرار گرفتن در موقعیت‌های ناخواسته بسیار مهم است.

این یکی از دلایل اهمیت یادگیری اعداد در فرانسه است. مثلا:

 • Je souhaite prendre un rendez-vous le duze février :
 • من می خواهم یک قرار ملاقات را در دوازدهم فوریه رزرو کنم

اعداد فرانسوی ۱۰-۶۰ در ده دهی‌ها

بیایید با اصول ادامه دهیم و یاد بگیریم که چگونه در ده دهی‌ها از ۱۰ تا ۶۰ شمارش کنیم:

Dix

 • معادل عدد به انگلیسی: ten
 • معادل فارسی عدد: ده

Vingt

 • معادل عدد به انگلیسی: twenty
 • معادل فارسی عدد: بیست

Trente

 • معادل عدد به انگلیسی: thirty
 • معادل فارسی عدد: سی

Quarante

 • معادل عدد به انگلیسی: forty
 • معادل فارسی عدد: چهل

Cinquante

 • معادل عدد به انگلیسی: fifty
 • معادل فارسی عدد: پنجاه

Soixante

 • معادل عدد به انگلیسی:sisxty
 • معادل فارسی عدد: شست

 

اعداد منحصر به فرد به زبان فرانسه

چرا به این اعداد در زبان فرانسه منحصر به فرد می‌گویند؟

زیرا این اعداد از کلمات خاص تشکیل شده‌اند. بعضی از این اعداد عبارتند از:

 • اعداد از ۱ تا ۱۶
 • ده دهی‌ها
 • اعداد خاص در زبان فرانسه

اعداد دیگر از دو (یا بیشتر) کلمه یا عدد منحصر به فرد تشکیل می‌شوند که معمولاً با یک خط جدا می‌شوند. به عنوان مثال:

dix-sept [10 + 7] و dix-huit [10 + 8] ، soixante-dix-neuf [60 + 10 + 9].

اعداد در زبان فرانسه: ۲۰-۶۹

مرحله ۲: روند کار را بفهمید

تبریک می‌گویم، اکنون شما اصول شمارش اعداد را به زبان فرانسه می‌دانید.

بیایید به سطح بعدی برویم و از ۲۰ تا ۶۹ بشماریم.

در این مرحله، همه چیز آسان است، اما شما باید روند کار را درک کنید و به الگو را کاملا متوجه شوید.

نحوه شمارش از ۲۰-۶۹ به زبان فرانسه

Vingt

 • معادل عدد به انگلیسی:  twenty
 • معادل فارسی عدد:  بیست

vingt-et-un

 • معادل عدد به انگلیسی:  twenty  one
 • معادل فارسی عدد:  بیست و یک

vingt-deux

 • معادل عدد به انگلیسی:  twenty  two
 • معادل فارسی عدد:  بیست و دو

vingt-trois

 • معادل عدد به انگلیسی:  twenty three
 • معادل فارسی عدد:  بیست و سه

vingt-quatre

 • معادل عدد به انگلیسی: twenty four
 • معادل فارسی عدد: بیست و چهار

vingt-cinq

 • معادل عدد به انگلیسی: twenty five
 • معادل فارسی عدد: بیست و پنج

vingt-six

 • معادل عدد به انگلیسی: twenty six
 • معادل فارسی عدد: بیست و شش

 

vingt-sept

 • معادل عدد به انگلیسی: twenty seven
 • معادل فارسی عدد:  بیست و هفت

vingt-huit

 • معادل عدد به انگلیسی: twenty eight
 • معادل فارسی عدد:  بیست و هشت

vingt-neuf

 • معادل عدد به انگلیسی: twenty  nine
 • معادل فارسی عدد:  بیست و نه

trente

 • معادل عدد به انگلیسی: thirty
 • معادل فارسی عدد: سی

trente-et-un

 • معادل عدد به انگلیسی: thirty one
 • معادل فارسی عدد: سی و یک

trente-deux

 • معادل عدد به انگلیسی: thirty two
 • معادل فارسی عدد: سی و دو

trente-trois

 • معادل عدد به انگلیسی: thirty three
 • معادل فارسی عدد: سی و سه

trente-quatre

 • معادل عدد به انگلیسی: thirty four
 • معادل فارسی عدد: سی و چهار

trente-cinq

 • معادل عدد به انگلیسی: thirty five
 • معادل فارسی عدد: سی و پنج

trente-six

 • معادل عدد به انگلیسی: thirty six
 • معادل فارسی عدد: سی و شش

trente-sept

 • معادل عدد به انگلیسی: thirty seven
 • معادل فارسی عدد: سی و هفت

trente-huit

 • معادل عدد به انگلیسی: thirty eight
 • معادل فارسی عدد: سی و هشت

trente-neuf

 • معادل عدد به انگلیسی: thirty nine
 • معادل فارسی عدد: سی و نه

quarante

 • معادل عدد به انگلیسی: forty
 • معادل فارسی عدد: چهل

quarante-et-un

 • معادل عدد به انگلیسی:  forty  one
 • معادل فارسی عدد: چهل و یک

quarante-deux

 • معادل عدد به انگلیسی: forty two
 • معادل فارسی عدد: چهل و دو

quarante-trois

 • معادل عدد به انگلیسی: forty three
 • معادل فارسی عدد: چهل و سه

quarante-quatre

 • معادل عدد به انگلیسی: forty four
 • معادل فارسی عدد: چهل و چهار

quarante-cinq

 • معادل عدد به انگلیسی: forty five
 • معادل فارسی عدد: چهل و پنج

quarante-six

 • معادل عدد به انگلیسی: forty six
 • معادل فارسی عدد: چهل و شش

quarante-sept

 • معادل عدد به انگلیسی: forty seven
 • معادل فارسی عدد: چهل و هفت

quarante-huit

 • معادل عدد به انگلیسی: forty night
 • معادل فارسی عدد: چهل و هشت

quarante-neuf

 • معادل عدد به انگلیسی: forty nine
 • معادل فارسی عدد: چهل و نه

cinquante

 • معادل عدد به انگلیسی:  fifty
 • معادل فارسی عدد:   پنجاه

cinquante-et-un

 • معادل عدد به انگلیسی:  fifty one
 • معادل فارسی عدد:  پنجاه و یک

cinquante-deux

 • معادل عدد به انگلیسی:  fifty two
 • معادل فارسی عدد:  پنجاه و دو

cinquante-trois

 • معادل عدد به انگلیسی:  fifty three
 • معادل فارسی عدد:  پنجاه و سه

cinquante-quatre

 • معادل عدد به انگلیسی:  fifty four
 • معادل فارسی عدد:  پنجاه و چهار

cinquante-cinq

 • معادل عدد به انگلیسی:  fifty five
 • معادل فارسی عدد:  پنجاه و پنج

cinquante-six

 • معادل عدد به انگلیسی:  fifty six
 • معادل فارسی عدد:  پنجاه و شش

cinquante-sept

 • معادل عدد به انگلیسی:  fifty seven
 • معادل فارسی عدد:  پنجاه و هفت

cinquante-huit

 • معادل عدد به انگلیسی:  fifty eight
 • معادل فارسی عدد:  پنجاه و هشت

cinquante-neuf

 • معادل عدد به انگلیسی:  fifty nine
 • معادل فارسی عدد:  پنجاه و نه

soixante

 • معادل عدد به انگلیسی:  sixty
 • معادل فارسی عدد:   شست

soixante-et-un

 • معادل عدد به انگلیسی:  sixty one
 • معادل فارسی عدد:  شست و یک

soixante-deux

 • معادل عدد به انگلیسی:  sixty two
 • معادل فارسی عدد: شست  و دو

soixante-trois

 • معادل عدد به انگلیسی:  sixty three
 • معادل فارسی عدد:  شست و سه

soixante-quatre

 • معادل عدد به انگلیسی:  sixty four
 • معادل فارسی عدد:  شست و چهار

soixante-cinq

 • معادل عدد به انگلیسی:  sixty five
 • معادل فارسی عدد:  شست و پنج

soixante-six

 • معادل عدد به انگلیسی:  sixty six
 • معادل فارسی عدد:  شست و شش

soixante-sept

 • معادل عدد به انگلیسی:  sixty seven
 • معادل فارسی عدد:  شست و هفت

soixante-huit

 • معادل عدد به انگلیسی:  sixty eight
 • معادل فارسی عدد:  شست و هشت

soixante-neuf

 • معادل عدد به انگلیسی:  sixty nine
 • معادل فارسی عدد:  شست و نه

استفاده از آن‌ها در زندگی واقعی

گفتن یک سن به درستی و درک سن افراد دیگر مهم است. همچنین گفتن تاریخ تولد یک فرد جزو قسمت‌های مهم مربوط به اعداد در زبان فرانسه است.

به عنوان مثال، سن فردی را که می‌شناسید به زبان فرانسه بیان کنید.

به عنوان مثال:

 

جو چهل و چهار ساله است: Joe a quarante-quatre ans.

جنی ۲۰ ساله است: Jenny a vingt ans.

اعداد فرانسوی: ۷۰-۱۰۰

مرحله ۳: مشکلات را درک کنید

شمارش بعد از عدد ۶۹ ممکن است برای زبان آموزان فرانسوی چالش برانگیزتر باشد.

 

بنابراین در اینجا درک مشکلات مهم است و سپس شمارش از ۷۰ به ۱۰۰ به زبان فرانسه آسان خواهد شد.

 

 • :شصت sixty = soixante
 • هفتاد: seventy = soixante-dix (دقیقا همان عدد۶۰-۱۰)
 • :هشتادseventy-two = soixante-douze (دقیقا همان ۶۰-۱۲)
 • seventy-three is soixante-treize (literally sixty-thirteen)
 • seventy-nine is soixante-dix-neuf (literally sixty-ten-nine)
 • eighty is quatre-vingts (literally four-twenties)
 • eighty-two is quatre-vingt-deux (literally four-twenty-two)
 • ninety is quatre-vingt-dix (literally four-twenty-ten)
 • ninety-two is quatre-vingt-douze (literally four-twenty-twelve)

سخن آخر

نحوه تسلط بر اعداد فرانسوی

برای یادگیری و تسلط بر اعداد فرانسوی، این چیزی است که من توصیه می‌کنم:

با گوش دادن به اعداد شروع کنید:

 • از ویدئوهای مختلف برای یادگیری نحوه خواندن اعداد و آشنایی با بیان آن ها استفاده کنید.

هجی را بخاطر بسپارید:

 • اعداد فقط واژگان بیشتری هستند!

تمرین و تمرین:

 • با این کار می توانید اعداد را به راحتی به خاطر بسپارید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا