زبان خارجی

آشنایی با ساختار جمله در انگلیسی

در زبان انگلیسی مانند هر زبان دیگری مهم‌ترین رکن، دستور زبان (Grammar) می‌باشد. گرامر انگلیسی همان شیوه‌ی شکل‌بندی گفتار و نوشتار است. هر دستور زبانی قواعد و شیوه‌هایی برای رساندن مفهوم دارد. در این نوشته ساختار جمله در انگلیسی را آموزش خواهیم داد.

به طور کلی ساختار جمله در انگلیسی به هشت قسمت تقسیم می‌شود:

۱- اسم (Noun)

۲- ضمیر (Pronoun)

۳- فعل (Verb)

۴- صفت (Adjective)

۵- قید (Adverb)

۶- حرف اضافه (Preposition)

۷- حرف ربط (Conjunction)

۸- حرف ندا (Interjection)

الگو و ساختار جمله در انگلیسی

۱- اسم (Noun)

اسم در مجموع نشان دهنده‌ی افراد، اماکن و اشیا است. وقتی به چیزی در گفتار اشاره می‌کنیم، مشمول یکی از این سه دسته است. خود اسم به دو دسته تقسیم می‌شود:

الف) اسم عام (Common noun) – هر چیزی که نامشخص و یا ناشناس باشد. (مثال: city)

ب) اسم خاص (Proper noun) – افراد، اماکن یا اشیا مشخص. (مثال: London)

(توجه شود که اسم‌های خاص بدون اهمیت به محل حضورشان در جمله همیشه با یک حرف بزرگ (Capital) نوشته می‌شوند.)

۲- ضمیر (Pronoun)

ضمایر در انگلیسی به عنوان جایگزین اسم می‌آید و سه نوع دارند:

الف) ضمیر شخصی (Personal pronoun) – مثال: I – You – He – She – It – We – They

ب) ضمیر مالکیت (Possessive pronoun) – مثال: Mine – Yours – His – Hers – Theirs

پ) ضمیر اشاره (Demonstrative pronoun) – مثال: These – Those – This – That

 

ویدیو پییشنهادی : آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی برای مقاله نویسی

۳- فعل (Verb)

فعل مهم‌ترین رکن هر جمله است و چیزی است که ساختار جمله در انگلیسی را کامل می‌کند، به طوری که یک فعل به تنهایی می‌تواند یک جمله‌ی کامل باشد. (مثال: کلمه‌ی Go به تنهایی یک جمله‌ی امری است که دستور می‌دهد “برو”)

افعال در زبان انگلیسی به دو دسته مختلف در سه زمان گذشته، حال و آینده تقسیم می‌شوند:

الف) افعال با قاعده (Regular verb) – فعل‌هایی هستند که در سه زمان مختلف از الگو مشخصی پیروی می‌کنند. (مثال: فعل ساده ای مانند walk برای این که در زمان آینده بیان شود قبل آن will یا going to می‌آید و به will walk یا going to walk تبدیل می‌شود، همینطور با اضافه کردن ed- به ادامه‌ی فعل می‌توانیم آن را در زمان گذشته به صورت walked بیان کنیم)

ب) افعال بی قاعده (Irregular verb) – فعل‌هایی هستند که بدون دنبال کردن یک الگو در سه زمان مختلف بیان می‌شوند به طوری که برای استفاده از این افعال زبان‌آموز باید آن‌ها را حفظ کند. (مثال: فعل run بدون الگو مشخص در گذشته به شکل ran می‌آید یا فعل say که در گذشته به شکل said می‌آید)

فعل و ساختار جمله در انگلیسی

۴- صفت (Adjective)

صفت در انگلیسی اسم و ضمیر را پیرایش می‌کنند و آن‌ها را توضیح می‌دهند. (مثال: عبارت yellow cat از دو بخش تشکیل شده است، cat اسم است و yellow صفت آن است که آن را توصیف می‌کند)

۵- قید (Adverb)

قید همانند صفت وظیفه‌اش پیرایش کردن است اما به جای اسم و ضمیر، به توضیح دادن فعل، صفت‌ها و یا قیدهای دیگر می‌پردازد. (مثال: عبارت talk slowly از دو بخش تشکیل می‌شود، talk یک فعل به معنای صحبت کردن است و slowly قیدی است که در مورد آن بیشتر توضیح می‌دهد و به معنای آرام است، پس در کل عبارت معنای آرام صحبت کردن را می‌دهد)

۶- حرف اضافه (Preposition)

حروف اضافه در انگلیسی کلماتی هستند که وقتی در یک عبارت حضور پیدا می‌کنند نقششان توضیح دادن زمان و مکان است، و به این عبارت‌ها در الگوهای جملات انگلیسی “عبارت حرف اضافه‌ای” گفته می‌شود. به طور کلی هر عبارت حرف اضافه‌ای از یک حرف اضافه و از یک اسم یا ضمیر تشکیل می‌شود. (مثال: در جمله‌ی I go to school کلمه‌ی to حرف اضافه و school اسم است، و هر دو با هم یک عبارت حرف اضافه‌ای محسوب می‌شود)

۷- حرف ربط (Conjunction)

حروف ربط همانطور که در اسم مشخص است شیوه‌ی ربط دادن کلمات، عبارات و بندها در گرامر زبان انگلیسی است، به عنوان مثال می‌توان از and, or ,but و so از حروف ربط نام برد. برخی از روش‌های استفاده از این حروف ربط به شکل زیر است:

He drives his car and He uses the metro (او ماشین‌اش را می‌راند و از مترو استفاده می‌کند)

در این جمله با استفاده از کلمه‌ی and که یک حرف ربط است دو جمله‌ی مرتبط را به هم ربط داده‌ایم.

I should choose between green or blue (من باید بین سبز یا آبی انتخاب کنم)

در این جمله با استفاده از کلمه‌ی or که یک حرف ربط است دو کلمه‌ی مرتبط را ربط داده‌ایم.

حروف ربط در ساختار جمله انگلیسی

۸- حرف ندا (Interjection)

حروف ندا کلمات و یا عباراتی هستند که بیشتر در گفتار انگلیسی دیده شده و احساسی را بیان می‌کنند. (مثال: آوای Wow تعجب را بیان می‌کند و یا آوای oh no ناراحتی و نا امیدی را بیان می‌کند)

ساختار جملات ساده در انگلیسی

ساختار جمله در انگلیسی در ساده‌ترین حالت همانند فارسی از دو قسمت نهاد (Subject) و گزاره (Predicate) تشکیل می‌شود. نهاد شامل اسم، ضمیر و هر چیزی که آن را تغییر دهد (مانند صفت) است و گزاره شامل فعل و هر چیزی که آن را تغییر دهد (مانند قید) است. در جملات زیر شیوه‌ی تشخیص نهاد و گزاره را نشان می‌دهیم:

He walks. (او راه می‌رود)

در این جمله‌ی ساده ما دو بخش را به راحتی تشخیص می‌دهیم. He اسم و نهاد جمله و walks فعل و گزاره‌ی جمله است.

Dad arrived at nine. (پدر ساعت نه رسید)

در این جمله Dad اسم و نهاد جمله است و arrived at nine گزاره‌ی ماست که از فعل (arrived) و عبارت حرف اضافه‌ای (at nine) است.

 

ویدیو پییشنهادی : گرامر آیلتس
Grammar for IELTS

 

حروف تعریف اسم (Articles)

در گرامر زبان انگلیسی سه حرف تعریف اسم a، an و the وجود دارد که شمار یا قاطعیت آن‌ها را مشخص می‌کند. کلمات a و an حروف تعریف اسم نکره (indefinite article) هستند و کلمه‌ی the حرف تعریف اسم معرفه (definite article) است که آن‌ها را توضیح می‌دهیم:

الف) a و an برای اشاره به کسی یا چیزی است که تا به حال در جمله یا متن به آن اشاره نکرده‌ایم. در الگوهای جملات انگلیسی a و an همان نقش “ی” نکرده در فارسی را دارد:

Mina gave a book to Nima. (مینا کتابی به نیما داد)

همچنین باید بدانیم که an قبل از کلماتی می‌آید که با حروف صدادار شروع می‌شوند (an apple) ولی a قبل از کلماتی می‌آید که با حروف صدادار شروع نمی‌شوند (a car).

ب) the برای اشاره به کسی یا چیزی است که قبل تر به آن اشاره شده است. به طور مثال اگر جمله‌ی زیر را ادامه‌ی جمله‌ی مقال قبلی در نظر بگیریم می‌بینیم که برای اشاره به کتاب باید از the استفاده شود:

Nima didn’t like the book that Mina gave him. (نیما آن کتابی را که مینا به او داد دوست نداشت)

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا