00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

آموزش مقدماتی زبان انگلیسی

دوره‌های دانشگاهی
31 جلسه

سرفصل‌ها

خیلی ها اعتقاد دارند زبان را بدون قاعده باید یاد گرفت، اما برای نوشتارهای رسمی، قواعدی هست که باید رعایت نمود. در این درس نگاهی متفاوت به این مقوله شده است. مطالب آن می تواند برای شرکت کنندگان در آزمون‌های زبان هم مفید باشد.

مدرس دوره
طاهر لطفی
دکتر طاهر لطفی عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه آزد اسلامی واحد همدان می باشد. ایشان کارشناس ریاضی کاربردی از دانشگاه یزد، کارشناسی ارشد آنالیز عددی از دانشگاه خوارزمی تهران، موسسه ریاضیات دکتر غلامحسین مصاحب، و دکتری آنالیز عددی از واحد علوم و تحقیقات تهران اخذ نمودند.
همچنین علاقه مندی ایشان حل انواع معادلات غیر خطی و معادلات تابعی با استفاده از روشهای تکراری می باشد.
فصل پنجم - ضمیر
00:56 ساعت
00:56
Combined Shape Created with Sketch. 3 جلسه
نمایش جلسات فصل  
فصل ششم - تطابق
01:10 ساعت
01:10
Combined Shape Created with Sketch. 3 جلسه
نمایش جلسات فصل  
فصل هفتم - صفت و قید
01:16 ساعت
01:16
Combined Shape Created with Sketch. 3 جلسه
نمایش جلسات فصل