کارگاه روابط عمومی و ارتباطات برای استارت‌آپ‌ها

همایش‌ها و رویدادها
9 سخنرانی

سرفصل‌ها

در این کارگاه چهارساعته ضرورت استفاده از آن برای استارت‌آپ‌ها، زمان و کانال‌های مناسب برای انجام امور روابط عمومی صبحت شده و با تفسیر مراحل رشد استارت‌آپ‌ها و فعالیت‌هایی که می‌توان در هر مرحله انجام داد، توضیحاتی در خصوص روش‌ها و ابزارهای اندازه‌گیری و هدف‌گذاری ارایه گردید.

سخنران همایش
ریحانه توکل

کارشناس ارشد ارتباطات شرکت رهنما