برنامه نویسی و ITپایتون

آموزش assert در پایتون به زبان ساده + مثال های عملی

پایتون نوعی زبان برنامه نویسی محبوب به‌حساب می‌آید که به دلیل سادگی و خوانایی‌اش شناخته شده است. این زبان محبوب طیف گسترده‌ای از ویژگی‌ها و عملکردها را برای کارآمد کردن کدنویسی با خطای کمتر فراهم می‌کند. یکی از این ویژگی‌ها عبارت assert است که به شما امکان می‌دهد صحت مفروضات ایجاد شده در کد خود را تأیید کنید. در این راهنمای جامع، مفهوم assert در پایتون را بررسی خواهیم کرد و سینتکس و کاربرد آن را به همراه چندین مثال عملی توضیح خواهیم داد.

assert در پایتون چیست؟

عبارت assert در پایتون نوعی ساختار داخلی است که به شما اجازه می‌دهد تا ادعاها یا مفروضات زمان اجرا را انجام دهید. این عبارت بررسی می‌کند که آیا یک شرط داده شده درست است یا خیر و اگر شرط به نادرست ارزیابی شود، یک AssertionError ایجاد می‌کند. عبارت assert به ویژه زمانی مفید است که می‌خواهید مفروضات را تأیید کنید و خطاهای احتمالی را در طول اجرای برنامه تشخیص دهید.

سینتکس assert در پایتون

سینتکس این مفهوم در پایتون با کلمه کلیدی assert یا assert keyword به صورت زیر نوشته خواهد شد:

assert condition, [error_message]

شرط یا condition در سینتکس فوق عبارتی است که باید درست ارزیابی شود. اگر شرط نادرست باشد، یک AssertionError مطرح می‌شود. پارامتر اختیاری error_message به شما امکان می‌دهد یک پیام خطای سفارشی ارائه دهید که همراه با AssertionError نمایش داده می‌شود. فلوچارت assert به صورت زیر است:

سینتکس assert در پایتون

هدف و مزایای assert در زبان برنامه نویسی پایتون

عبارت assert اهداف متعددی در برنامه نویسی پایتون انجام دارد. هدف اصلی آن کشف خطاهای منطقی و اطمینان از صحت کد شما است. با استفاده از عبارات assert، می‌توانید مفروضات و ورودی‌ها و خروجی‌ها را تأیید کرده و شرایط خاصی را در طول زمان اجرا اعمال کنید. این کار به اشکال زدایی و بهبود قابلیت اطمینان کلی نرم افزار شما کمک می‌کند.

پیشنهاد مطالعه: آموزش متد append در پایتون به زبان ساده

مثال های عملی استفاده از assert در پایتون

در این بخش برای درک بهتر مفهوم assert چندین مثال عملی به همراه توضیحات آن‌ها ارائه خواهد شد. مثال‌های زیر در واقع کاربرد assert را در پایتون به وضوح بیان می‌کنند.

تست کلیدواژه با استفاده از assert

فرض کنید در حال توسعه یک سیستم ثبت نام کاربر در زبان پایتون هستید و می‌خواهید مطمئن شوید که رمز عبور معیارهای خاصی مانند حداقل طول و گنجاندن کاراکترهای خاص را دارد. برای تایید این شرایط می‌توانید از assert statements به صورت زیر استفاده کنید.

def validate_password(password):
assert len(password) >= 8, "Password should be at least 8 characters long"
assert any(char in "!@#$%^&*()" for char in password), "Password should include special characters"

# Additional validation logic

return True

در این مثال، عبارات assert تأیید می‌کند که طول رمز عبور حداقل 8 کاراکتر است و حداقل یک کاراکتر خاص را شامل می‌شود. اگر هر یک از شرایط محقق نشود، یک AssertionError ایجاد می‌شود که نشان می‌دهد رمز عبور معیارهای مشخص شده را برآورده نمی‌کند.

پیشنهاد مطالعه: آموزش دستورات شرطی در پایتون به زبان ساده

اشکال زدایی و مدیریت خطا با assert

فرض کنید در حال نوشتن یک تابع برای محاسبه فاکتوریل یک عدد هستید. شما می‌خواهید اطمینان حاصل کنید که ورودی عددی صحیح مثبت است. شما می‌توانید از assertion error python در پایتون برای اعتبار سنجی ورودی و گرفتن خطاهای احتمالی استفاده کنید که مثال زیر این مفهوم را بیان می‌کند:

def factorial(n):
assert isinstance(n, int) and n > 0, "Input must be a positive integer"

result = 1
for i in range(1, n + 1):
  result *= i
return result

در این مثال، دستور assert تأیید می‌کند که ورودی n هم یک عدد صحیح و هم بزرگ‌تر از 0 است. اگر شرط نادرست باشد، یک AssertionError مطرح بازیابی خواهد شد که نشان می‌دهد ورودی نامعتبر است. این ویژگی کمک می‌کند تا خطاهای احتمالی را در ابتدای کدهای خود شناسایی و مدیریت کنید.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کامل دستور With در پایتون به زبان ساده

تست واحد با assert و pytest

فرض کنید در حال نوشتن تست‌های واحد برای تابعی هستید که میانگین لیستی از اعداد را محاسبه می‌کند. شما می خواهید مطمئن شوید که تابع مقدار میانگین صحیح را برمی‌گرداند. برای مقایسه نتایج واقعی با نتایج مورد انتظار، می‌توانید از عبارات assert در پایتون به همراه چارچوب pytest به صورت زیر استفاده کنید.

import pytest

def calculate_average(numbers):
  assert len(numbers) > 0, "List must not be empty"

  total = sum(numbers)
  average = total / len(numbers)
  return average

def test_calculate_average():
  assert calculate_average([1, 2, 3, 4, 5]) == 3.0
  assert calculate_average([10, 20, 30, 40, 50]) == 30.0
  assert calculate_average([0, 0, 0, 0, 0]) == 0.0

  # Additional test cases

pytest.main()

در مثال فوق، عبارات assert در تابع تست برای مقایسه میانگین محاسبه شده با مقادیر مورد انتظار استفاده می‌شود. اگر هر یک از ادعاها نادرست باشند، pytest یک AssertionError را ایجاد می‌کند که نشان دهنده شکست تست است.

پیشنهاد مطالعه: کتابخانه های پایتون + مزایا، معایب و کاربرد هرکدام

مثالی جامع از assert در پایتون

در این بخش مثالی جامع به همراه توضیحات کامل در رابطه با assert ارائه خواهد شد که قطعه کد آن به صورت زیر است:

def divide_numbers(a, b):
  assert b != 0, "Divisor cannot be zero!"
  result = a / b
  return result

num1 = 10
num2 = 0

try:
  result = divide_numbers(num1, num2)
  print(f"The result of division is: {result}")
except AssertionError as error:
  print(f"Assertion Error: {error}")

در مثال فوق، تابعی به نام divide_numbers داریم که دو پارامتر a و b را نشان دهنده اعدادی است که باید تقسیم شوند. از عبارت assert برای بررسی اینکه آیا مقسوم علیه b برابر با صفر نیست استفاده می‌شود. اگر شرط b != 0 به False ارزیابی شود، یک AssertionError با پیام خطای مشخص شده “Divisor can be zero!” ایجاد می‌شود.

سپس یک بلوک try-except داریم که هرگونه AssertionError ایجاد شده توسط دستور assert را کنترل می‌کند. در بلوک try، تابع divide_numbers را با اعداد num1 و num2 فراخوانی می‌کنیم. اگر مقسوم علیه صفر نباشد، عملیات تقسیم انجام و نتیجه چاپ می‌شود. با این حال، اگر مقسوم علیه صفر باشد، دستور assert یک AssertionError را راه‌اندازی می‌کند که در بلوک استثنا قرار می‌گیرد. سپس پیام خطای مشخص شده در عبارت assert چاپ می‌شود.

پیشنهاد مطالعه: آموزش Dataframe در پایتون به زبان ساده

مشکلات رایج در استفاده از assert در پایتون

مشکلات زیر از رایج‌ترین مشکلات استفاده از assert در پایتون هستند:

 1.  اتکای بیش از حد به assert برای اعتبارسنجی ورودی: عبارات assert  برای اعتبارسنجی ورودی در کد تولید طراحی نشده‌اند. در حالی که آن‌ها می‌توانند خطاها را در طول توسعه و آزمایش تشخیص دهند، تنها تکیه بر assert برای اعتبارسنجی ورودی می‌تواند منجر به رفتار غیرمنتظره و کد ناامن شود. توصیه می‌شود از اعتبار سنجی ورودی صریح و مکانیزم‌های مدیریت استثنا مناسب برای کد تولید استفاده کنید.
 2.  عدم رسیدگی به خطا: هنگامی که یک عبارت assert با شکست مواجه می‌شود و یک python assertionerror را ایجاد می‌کند، به طور ناگهانی اجرای برنامه را خاتمه می‌دهد. این امر می‌تواند رسیدگی به خطاها را چالش برانگیز کند و بازخورد معنی‌داری را به کاربر ارائه دهد. مهم است که با گرفتن و مدیریت AssertionError با استفاده از بلوک‌های try-except، با شکست‌های assert به‌طور مناسب برخورد کنید.
 3.  استفاده نامناسب در کد تولید: عبارات assert در درجه اول برای اشکال زدایی و اهداف توسعه در نظر گرفته شده است. استفاده از assert در کد تولید می‌تواند سربار غیرضروری ایجاد کند. بهتر است برای اطمینان از اجرای بهینه، دستورات assert را در کد تولید حذف یا غیرفعال کنید.

پیشنهاد مطالعه: آموزش decorator در پایتون به زبان ساده

بهترین روش ها برای استفاده از assert

بهترین شیوه‌های استفاده از دستور assert در پایتون به صورت موارد زیر هستند:

 1. از Assert برای اشکال زدایی و آزمایش استفاده کنید: عبارات Assert زمانی بیشترین تأثیر را دارند که در مراحل توسعه و آزمایش استفاده شوند. آن‌ها به اعتبارسنجی مفروضات و کشف خطاهای منطقی کمک می‌کنند. با گنجاندن عبارات assert در کد خود، می‌توانید مشکلات را در مراحل اولیه شناسایی و رفع اشکال کنید و قابلیت اطمینان کلی نرم افزار خود را بهبود بخشید.
 2. ارائه پیام‌های خطای توصیفی: هنگام استفاده از عبارات assert در پایتون، پیام‌های خطای واضح و توصیفی را ارائه دهید. این به شناسایی علت شکست مفروضات کمک می‌کند. یک پیام خطای معنی دار زمینه را فراهم می‌کند و به اشکال زدایی کمک کرده و مکان‌یابی و حل مشکلات را آسان‌تر خواهد کرد.
 3.  غیرفعال کردن assert در کد تولید: برای جلوگیری از سربار غیرضروری و اطمینان از عملکرد بهینه در محیط‌های تولید، توصیه می‌شود که assert- ها را غیرفعال کنید. پایتون پرچم «-O» (بهینه سازی) را ارائه می‌دهد که می‌تواند برای غیرفعال کردن دستورات در زمان اجرا استفاده شود. این به شما این امکان را می‌دهد که بدون تغییر کد، دستورات assert را حذف یا غیرفعال کرده و از اجرای کارآمد در تولید اطمینان حاصل کنید.
 4. ترکیب assert با مدیریت استثنای مناسب: برای رسیدگی موثر به شکست‌های assert، توصیه می‌شود از بلوک‌های try-except برای گرفتن AssertionError استفاده کنید. این کار مدیریت دقیق خطا را امکان پذیر می‌کند و به شما امکان می‌دهد پیام‌های خطای سفارشی ارائه دهید، خطاها را ثبت کنید یا هر عملیات پاکسازی لازم را انجام دهید.
 5. استفاده از Unit Testing Frameworks: در حالی که عبارات assert برای آزمایش اولیه مفید هستند، استفاده از چارچوب‌های تست واحد اختصاصی مانند pytest یا unittest می‌تواند قابلیت‌های تست جامع‌تری را ارائه دهد. این چارچوب‌ها روش‌های assert داخلی و ویژگی‌های آزمایشی پیشرفته را ارائه می‌کنند که پوشش تست را افزایش داده و گزارش‌های آزمایشی دقیق را ارائه می‌دهد.

assert در پایتون

با پیروی از این بهترین شیوه‌ها و درک محدودیت‌های assert در برنامه نویسی پایتون (python programming)، می‌توانید به طور موثر از assert برای اشکال‌زدایی و آزمایش استفاده کرده و در کنار آن از کد خود در طول توسعه اطمینان حاصل کنید.

پیشنهاد مطالعه: آموزش classmethod در پایتون به زبان ساده + مثال عملی

سخن پایانی

در این راهنمای جامع در مکتوب، مفهوم assert پایتون را بررسی کردیم، سینتکس و کاربرد assert در پایتون را مورد بحث قرار دادیم و هدف و مزایای آن را فهمیدیم. از طریق مثال‌های عملی، نشان دادیم که چگونه می‌توان از گزاره‌های assert برای تست کلیدواژه، اشکال‌زدایی و تست واحد با pytest استفاده کرد. با گنجاندن عبارات assert در کد خود، می‌توانید قابلیت اطمینان آن را بهبود بخشید و خطاهای احتمالی را در مراحل اولیه توسعه تشخیص دهید.

پیشنهاد مطالعه: کتابخانه های پایتون + مزایا، معایب و کاربرد هرکدام

آموزش پایتون

اگر به فکر یادگیری پایتون از صفر تا صد هستید و دوست دارید در کمترین زمان ممکن مهارت‌های پایتون خود را افزایش دهید، استفاده از دوره‌های آموزش پایتون به شما توصیه می‌شود. استفاده از دوره‌های آموزش پایتون به شما امکان می‌دهد در هزینه و زمان خود صرفه‌جویی کنید. برای این هدف در پلتفرم آموزشی مکتب خونه انواع دوره آموزشی با اهداف گوناگون در دسترس است. از دوره‌های آموزش مقدماتی پایتون گرفته تا دوره‌های پیشرفته پایتون به صورت رایگان و پولی در مکتب خونه موجود است. همچنین آموزش فریمورک‌های محبوب پایتون، آموزش پایتون برای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و غیره نیز از دوره‌های موجود در مکتب خونه محسوب می‌شوند. هم‌اکنون از طریق صفحه آموزش پایتون می‌توانید از این آموزش‌ها دیدن کنید.

کامل بهرامی

کامل بهرامی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار از دانشگاه ارومیه است. به حوزه کامپیوتر، برنامه‌نویسی و فناوری اطلاعات علاقه‌مند‌ است و هم اکنون به عنوان عضو تیم سئو و سرپرست تیم محتوای مکتب خونه در این مجموعه فعالیت می‌کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا