زبان خارجی

آموزش کامل گرامر صفات ملکی و ضمایر ملکی در زبان فرانسه

می‌دانستید برای گفتن “من / برای من” در زبان فرانسه، ۳ روش مختلف وجود دارد؟ در این مقاله نحوه استفاده از ضمایر ملکی در فرانسه و همچنین ضمایر ملکی در فرانسه را به شما خواهیم آموخت.

ضمایر ملکی در فرانسه

مانند اکثر ضمایر، ضمیر ملکی جایگزین اسم یا گروهی از کلمات است که یک گروه اسمی را تشکیل می‌دهند.

ضمایر ملکی از تکرار یک اسم در یک جمله یا همان پاراگراف جلوگیری می‌کند و برای مثال در زبان انگلیسی در عوض از “mine” ، “your” ، “hers” و غیره استفاده می‌کنند. توجه داشته باشید که هنگام استفاده از ضمیر به زبان فرانسوی، باید از زمینه آن مشخص باشد به چه چیزی یا به چه کسی اشاره می‌کنید.

درست مانند صفت‌های ملکی (mon ، ton ، ses، و غیره)، ضمایر مالکیت بین شیء یا شخص (بیایید آن را تملک بنامیم) و شی یا شخص دیگری (اجازه دهید آن را مالک بنامیم) ارتباط برقرار می‌کنند.

برای مثال:

Mes yeux sont verts

 • My eyes are green
 • چشمان من سبز است.

 

Les miens sont verts

 • Mine are green
 • مال من سبز است

 

در این مثال کاملا روشن است که ضمیر ملکی les miens جایگزین گروه اسمی mes yeux است. در جمله اول، رابطه توسط mes برقرار می‌شود که نشان می‌دهد صاحب من خودم، شخص اول مفرد و مالکیت yeux است. در جمله دوم، گروه اسمی mes yeux با ضمیر ملکی les miens جایگزین می‌شود.

مقاله پییشنهادی : افعال در زبان فرانسه و نحوه صرف آن‌ها

 

اشکال مختلف ضمایر ملکی در فرانسه:

Possessor

 

مالک

(فارسی)

فارسی انگلیسی مذکر مفرد مونث مفرد مذکر جمع مونث جمع
۱st pers.sing نفر اول. آواز خواندن مال خودم mine le mien la mienne les miens les miennes
۲nd pers.sing نفر دوم. آواز خواندن مال تو yours le tien la tienne les tiens les tiennes
۳rd pers.sing نفر سوم. آواز خواندن مال او his/hers le sien la sienne les siens les siennes
۱st pers.plur. نفر اول. جمع مال ما ours le nôtre la nôtre les nôtres les nôtres
۲nd pers.plur. نفر دوم. جمع مال تو yours le vôtre la vôtre les vôtres les vôtres
۳rd pers.plur. نفر سوم. جمع مال آن‌ها theirs le leur la leur les leurs les leurs

 

ساختار ضمایر ملکی در فرانسه

همانطور که از طریق جدول بالا متوجه شدید، ضمایر مالکیت فرانسوی از دو کلمه تشکیل شده اند. اولین مورد تعیین کننده le ، la یا les است و دومی مالکیت را مشخص می‌کند.

از آنجا که در زبان فرانسوی هر اسمی مونث یا مذکر است، هر دو قسمت ضمایر ملکی باید از نظر جنسیت و تعداد با اسمی که جایگزین می‌شوند، یکی باشند. بیایید چهار روش گفتن “مال من” را بررسی کنیم.

 • le mien می‌تواند جایگزین هر گروه اسمی مفرد مذکر شود.
 • la mienne می‌تواند جایگزین هر گروه اسمی مفرد مونث شود.
 • les miens می‌تواند جایگزین هر گروه اسمی جمع مذکر شود.
 • les miennes می‌تواند جایگزین هر گروه اسمی مونث جمع شود.

ضمایر ملکی در زبان فرانسه، درست مانند انگلیسی، بسته به مالک (possessor) متفاوت است.

 • mine le mien, la mienne, les miens, les miennes
 • yours le tien, la tienne, les tiens, les tiennes
 • و غیره

بنابراین، در حالی که در انگلیسی شما فقط یک متغیر دارید (یعنی مالک: مالک من، شما، او، ما، آنها)، در زبان فرانسه سه معیار (یعنی مالک، عدد و جنسیت) دارید!

 

مقاله پییشنهادی : اعداد به فرانسه

 

توجه داشته باشید که برای فرم جمع ۱، ۲ و ۳ شخص جمع، دیگر لازم نیست نگران جنسیت مالکیت باشید: ضمایر هم برای جمع مذکر و هم برای مونث یکسان هستند.

برای مثال:

Ma valise est noire

 • My suitcase is black
 • چمدان من سیاه است

La mienne est noire

 • Mine is black
 • مال من سیاه است

Valise مفرد مونث است و در این مورد، صاحب valise  شخص مفرد است، بنابراین کل گروه اسمی ma valise با ضمیر شخصی اول شخص مفرد، مونث، مفرد la mienne جایگزین می‌شود. متوجه منظورم شدید؟

ضمایر ملکی در فرانسه

ضمایر مالک و حروف اضافه à و de

 • از آنجایی که ضمیر ملکی با تعیین کننده le ، la یا les شروع می شود،اگر حروف اضافه à و de در ابتدا بیاید، از قوانین انقباضی استفاده می‌کنیم.
 • à + le = au
 • à + les = les
 • de + le = du
 • de + les = des

برای مثال:

Damien donne un livre à son fils.

 • Damien gives a book to his son
 • دامین کتابی به پسرش می‌دهد

Damien donne un livre au sien

 • Damien gives a book to his
 • دامین کتابی به کتاب خود می‌دهد

Tu parles à ton frère ; je vais parler au mien. (à + le = au)

 • You talk to your brother; I’m going to talk to mine.
 • شما با برادر خود صحبت کنید؛ من قصد دارم با مال خودم صحبت کنم.

Ils sont fiers de leurs enfants et nous sommes fiers des nôtres. (de + les = des)

 • They are proud of their kids and we are proud of ours.
 • آنها به فرزندان خود افتخار می‌کنند و ما به مال خود افتخار می‌کنیم.

 

برای مثال:

Virginie a besoin de ses lunettes

 • Virginie needs her glasses
 • ویرجینی به عینک خود نیاز دارد

Virginie a besoin des siennes

 • Virginie needs hers
 • ویرجینی به مال خود نیاز دارد

استفاده از ضمایر ملکی در فرانسه به درستی

بنابراین، برای استفاده از ضمایر مالیک مناسب، باید سه سوال از خود بپرسید:

 1. مالک کیست؟
 2. اسم تعیین کننده مالکیت مفرد است یا جمع؟
 3. اسم تعیین کننده مالکیت زنانه است یا مردانه؟

برای مثال:

Son frère habite à Toulouse.

His brother lives in Toulouse

برادرش در تولوز ( اسم شهر) زندگی می‌کند

در این جمله می‌خواهیم اسم خانوادگی son frère را با ضمایر مالکیت جایگزین کنیم.

استفاده از son به معنای آن است که دارنده سوم شخص مفرد است، بنابراین می‌توانیم از موارد زیر استفاده کنیم:

 • le sien
 • la sienne
 • les siens
 • les siennes

تا به الان درمورد ضمایر ملکی در فرانسه صحبت کردیم. ضمایر ملکی، اسم‌هایی هستند که مالکیت چیزی بر دیگری را نشان می‌دهند که در زبان فرانسه با توجه به نکاتی از جمله جنسیت که اسم به آن نسبت داده می‌شود، تغییر می‌کند.

نمونه هایی از ضمایر ملکی در جملات

ضمایر ملکی در فرانسه شامل my, mine, our, ours, its, his, her, hers, their, theirs, your  و  yours است. همه اینها کلماتی هستند که نشان دهنده مالکیت هستند.

اگر کتاب متعلق به من است، پس مال من است. اگر کتاب متعلق به اوست، پس مال اوست.

یک راه عالی برای درک این بخش از صحبت این است که آن‌ها را در عمل ببینید. در اینجا چند مثال اساسی از ضمایر ملکی که در جملات استفاده می‌شود برای درک بهتر شما آورده شده است:

فارسی انگلیسی فرانسوی
من برادرت را می بینم، اما برادر من هنوز نیامده است.  I see your brother, but mine hasn’t arrived yet. Je vois ton frère, mais le mien n’est pas encore arrivé
از ماشینم متنفرم ؛ مال شما بسیار زیباتر است  I hate my car; yours is much prettier. Je déteste ma voiture ; la tienne est beaucoup plus jolie
پدر و مادرم در فرانسه هستند. مال شما کجا زندگی می‌کنند؟ My parents are in France. Where do yours live? Mes parents sont en France. Où habitent les vôtres ?
این جام … مال شماست یا مال من؟  This cup… is it yours or mine? Cette tasse… c’est la tienne ou la mienne ? 
به سلامتی شما  To yours! À ta / votre santé ! > Cheers! / To your health!
À la tienne / la vôtre !

 

بعد از ضمایر ملکی در زبان فرانسه، نوبت به بررسی صفات ملکی در زبان فرانسه رسیده، با ما در ادامه این مقاله همراه باشید.

صفات ملکی در فرانسه

صفت هر چیزی است که یک اسم را تغییر دهد (یا معنی آن را تغییر دهد).

نمونه‌های معمولی توصیفاتی هستند که نظرات (زیبا، خوش تیپ و …)، رنگ‌ها، اشکال یا اندازه‌ها را بیان می‌کند.

با این حال، صفات ملکی توصیف کننده آن اند که برای مثال، این شی برای چه کسی است.

اینها les adjectifs possifs نامیده می‌شوند و در زبان فرانسوی “my، your، his، her، our، and their” چند تفاوت مهم با انگلیسی دارند.

Avez-vous vu mon chat

Have you seen my cat?

همونطور که می‌بینید، my صفتی از گربه را اعلام می‌کند که به ما اجازه می‌دهد در مورد ویژگی‌های گربه صحبت کنیم. ویژگی‌هایی مانند خاکستری یا بامزه.

صفات ملکی در فرانسه همیشه قبل از اسم “مالک” می‌آید، درست مانند انگلیسی.

 

 

توجه داشته باشید که وقتی یک مالک کل یک اسم را جایگزین می‌کند (نام شما، او، ما و غیره)، این ضمیر است، نه صفت.

صفات فرانسوی بر اساس جنسیت و تعداد تغییر می‌کند. این بدان معناست که صفت‌های متفاوتی برای اسامی مذکر، مونث و جمع وجود دارد.

English translation فارسی Masculine Singular Feminine Singular Plural English translation
my من / مال من mon ma mes my
your تو / مال تو ton ta tes your
his/hers/its او / مال او son sa ses his/hers/its
our ما / مال ما notre notre nos our
your (plural/formal) شما / مال شما votre votre vos your (plural/formal)
their آن ها / مال آن ها leur leur leurs their

صفات ملکی در جملات

بشقاب من my plate mon assiette
داستان شما your story ton histoire
اشتباه او/او his/her mistake son erreur
خواهر دیگر من my other sister mon autre sœur
شوهر من آنجاست There’s my husband. Voilà mon mari.
برادر و خواهرم در گلاسکو زندگی می‌کنند. My brother and sister live in Glasgow. Mon frère et ma sœur habitent à Glasgow.
آیا همسایه‌های شما خانه خود را می‌فروشند؟ Are your neighbours selling their house? Est-ce que tes voisins vendent leur maison?
وسایل خود را کنار بگذارید Put your things away. Rangez vos affaires.

 

اسامی که با مصوت شروع می‌شوند

اگر صفت قبل از اسمی می‌آید که با مصوت یا “H” خاموش (h muet) شروع می‌شود، از صفت مردانه برای اجتناب از مصوت دوگانه ناخوشایند (که فرانسوی‌ها طرفدار آن نیستند!) استفاده کنید.

تصور کنید که صدای ma amie شبیه نسخه زشت ” Mommy” به نظر می‌رسد. البته mon amie برای تلفظ بسیار روان‌تر است.

Voici mon amie Marie.

This is my friend (fem. sing.) Marie.

این دوست من ماری است.

Avez-vous utilisé son huile pour cuire les légumes?

Did you use his oil (fem. sing.) to cook the vegetables?)

آیا برای پختن سبزیجات از روغن او استفاده می کردید؟

صفات ملکی در فرانسه

انتخاب صفت مناسب

یکبار برای همیشه! فرانسه تنها زبانی نیست که صفات آن بر اساس اسم تغییر می‌کند.

I stole her ball

با این حال، این در واقع یک تفاوت بزرگ با انگلیسی است، که در آن صفت ملکی با مالک مطابقت دارد، نه با شیء.

در زبان فرانسه، صفت تغییر می‌کند تا با جنسیت و عدد مطابقت داشته باشد.

J’ai rencontré sa fille, mais pas son fils

 • I have met hisdaughter, but not his son
 • من با دخترش ملاقات کرده‌ام، اما پسرش را ندیده‌ام

Elle a arrosé sa plante

 • She watered his/herplant
 • او به گیاهش آب داد.

 

اعضای بدن

توجه داشته باشید که در زبان فرانسوی از صفت مالکیت برای صحبت در مورد اعضای بدن که “متعلق به” شخصی است استفاده نمی‌شود. آنها فقط با موضوع مشخص یا “__ the” نامیده می‌شوند. مالکیت در عوض با ضمیر بازتابنده (me ، te ، se و غیره) بیان می‌شود.

Je me lave le pied.

 • I am washing my
 • پایم را می‌شورم.

Elle se brosse les dents

 • She brushes her
 • او دندان هایش را مسواک می زند.

اشیا

از آنجا که صفت باید با شی مطابقت داشته باشد، هر شی صفت خاص خود را می‌گیرد!

Sa grand-mère et son grand-père viennent nous rendre visite

 • His grandmother and grandfather are coming to visit
 • مادربزرگ و پدربزرگش به ملاقات می‌آیند

امیدوارم که تا اینجا گیج نشده باشید. گاهی اوغات، مبتدیان، صفات و ضمایر ملکی را با هم اشتباه می‌گیرند.

استثناهای صفات ملکی در فرانسه

مهم‌ترین استثناها در جنسیت صفت‌هاست. برای مثال اگر صفتی به f ختم شود، مونث آن به ve ختم می‌شود. بعضی از این استثناها عبارتند از :

 • حرف‌های er به ére
 • حرف x به se
 • حرف‌های teur به trice
 • حرف al در جمع aux

برای بهتر جا افتادن و بهتر در خاطر ماندن، این جمله را چندباره تکرار می‌کنم:

 • صفات ملکی در فرانسه پیش از اسم آورده می‌شوند و بر مالکیت آن اسم دلالت دارند. به زبان ساده‌تر برای توصیف اسم آورده می‌شود. نثش آن در همه زبان‌ها یکسان است اما جایگاه آن متفاوت، مثلا صفت در زبان فارسی بعد از اسم می‌آید و در زبان فرانسه، قبل از اسم.
 • ضمایر ملکی، با جانشینی کامل بر مالکیت آن اسم دلالت می‌کنند. به زبان ساده‌تر، ضمیر جانسین اسم است و بجای آن برای جلوگیری از تکرار اسم استفاده می‌شود.
 • هر دوی آن‌ها نیز به مسائلی چون جنسیت و تعداد بستگی دارند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا