مالی و سرمایه‌گذاری

تفاوت حسابداری و مدیریت مالی

حسابداری فرآیندی سیستماتیک و جامع برای شناسایی، اندازه‌گیری، پردازش، طبقه‌بندی و ثبت معاملات مالی مربوط به یک واحد اقتصادی است. به خلاصه کردن، تجزیه و تحلیل و ثبت چنین اطلاعاتی برای گزارش به کاربران داخلی مانند مدیریت، کارمندان و کاربران خارجی مانند سرمایه گذاران، تنظیم کننده‌ها و سازمان‌های نظارتی یا مقامات مالیاتی اشاره دارد.

مدیریت مالی همچنین به عنوان مالی کسب و کار یا امور مالی شرکت شناخته می‌شود. مدیریت مالی یک فعالیت مدیریتی است که به برنامه ریزی، هدایت، نظارت، سازماندهی و کنترل منابع پولی یک سازمان می‌پردازد. تفاوت اصلی حسابداری با مدیریت مالی این است که حسابداری فرآیند ثبت، نگهداری و همچنین گزارش امور مالی شرکت است که وضعیت مالی شفاف شرکت را نشان می‌دهد، در حالی که مدیریت مالی مدیریت امور مالی است. آنها دو عملکرد جداگانه هستند که در آن حسابداری نیاز به گزارش تراکنش‌های مالی گذشته دارد، در حالی که دیگری نیاز به برنامه ریزی در مورد معاملات آتی دارد.

 

مقاله پیشنهادی : حسابداری منابع انسانی
حسابداری منابع انسانی

 

تفاوت حسابداری و مدیریت مالی

حسابداری چیست؟

حسابداری گزارش اطلاعات مالی با استفاده از اصل پذیرفته شده حسابداری (GAAP) و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) است. بر اساس ادبیات مالی، حسابداری را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

حسابداری مالی: به تهیه صورت‌های مالی و گزارش اطلاعات مالی به استفاده کنندگان خارجی مانند اعتباردهندگان، سازمان‌های دولتی، تحلیلگران، سرمایه گذاران، بانکداران و غیره می‌پردازد. صورت‌های مالی، یعنی صورت سود و زیان و ترازنامه نشان دهنده وضعیت مالی کسب و کار در طی دوره زمانی است.

حسابداری مدیریت: گزارش اطلاعات مالی به کاربران داخلی مانند مدیریت و کارکنان برای سیاست گذاری و اجرای عملیات روزانه کسب و کار. حسابداری مدیریت آینده نگر است و بر فعالیت‌های آینده برای دستیابی به اهداف تجاری تمرکز دارد.

حسابداری بهای تمام شده: بخشی از حسابداری برای تجزیه و تحلیل هزینه است. حسابداری بهای تمام شده ثبت هزینه‌های دقیقی را در مورد محصولات، عملیات و عملکردهای مختلف ایجاد می‌کند. فرآیندی است برای تعیین و جمع آوری هزینه یک محصول یا فعالیت خاص.

  

ویدئو پیشنهادی : آموزش حسابداری
 آموزش حسابداری

 

مدیریت مالی چیست؟

منظور مدیریت موثر و کارآمد منابع مالی و اقتصادی با استفاده صحیح از دارایی‌های ثابت و سرمایه در گردش سازمان است. مدیریت مالی به مدیریت در تصمیم گیری بهتر کمک می‌کند. تدارکات موثر و استفاده بهینه از منابع مالی منجر به استفاده مناسب از منابع پولی توسط سازمان می‌شود. هدف اصلی مدیریت مالی حداکثرسازی سود و حداکثرسازی ثروت و ارزش است.

عناصر مدیریت مالی در سازمان‌های تجاری:

عناصر اصلی مدیریت مالی عبارتند از: برنامه ریزی و بودجه ریزی مالی، گزارشگری مالی، نگهداری سوابق حساب‌ها و کنترل‌های مالی.

 • بودجه ریزی، برنامه ریزی و پیش بینی: هدف یک سازمان را به فرآیندهای بودجه برنامه ریزی و نظارت و شناسایی هر گونه اقدام مورد نیاز برای کسب و کار مرتبط می‌کند. مدیریت مالی به تعیین نیاز مالی کسب و کار کمک می‌کند که منجر به برنامه ریزی مالی سازمان می‌شود.
 • گزارشگری مالی: از آنجایی که مدیریت شرکت به صورت داخلی از آن برای اتخاذ یک مسیر اقدام آتی از طریق صورت‌های حسابداری سالانه استفاده می‌کند گزارشگری نقش مهمی در مدیریت مالی دارد .
 • کنترل‌های مالی: منابع و استفاده مناسب از منابع اقتصادی سازمان را تضمین می‌کند.
 • تصمیمات مالی: بقای یک سازمان زمانی که مدیر مالی تصمیمات مالی را با سرمایه گذاری، گزینه‌های تامین مالی و سود سهام اتخاذ می‌کند، ایجاد می‌شود. علاوه بر این، به تعادل جریان‌های نقدی ورودی و خروجی کمک می‌کند.

فرق حسابداری و مدیریت مالی در چیست؟

دو تفاوت اصلی بین حسابداری و مدیریت مالی وجود دارد. اولین تفاوت این است که اطلاعات مالی به جامعه داخلی شرکت ارائه می‌شود. اگرچه حسابداری برای سرمایه گذاران فعلی و بالقوه اهمیت زیادی دارد، اما مدیریت مالی برای مدیران لازم است تا تصمیمات مالی فعلی و آتی را برای کسب و کار خود اتخاذ کنند. تفاوت دوم این است که حسابداری دقیق است و باید از اصول پذیرفته شده حسابداری GAAP پیروی کند، در حالی که مدیریت مالی می‌تواند بر اساس حدس یا تخمین باشد زیرا اکثر مدیران زمان لازم برای بدست آوردن اعداد دقیق را تا زمانی که یک تصمیم لازم است ندارند.

تفاوت های کلیدی حسابداری و مدیریت مالی

 1. حسابداری بیشتر در مورد گزارش است در حالی که مدیریت مالی شامل دارایی‌ها و منابع شرکت و استفاده موثر از آنها است.
 2. هدف اصلی حسابداری ارائه اطلاعات مالی با استفاده از رویه‌ها و قوانین استاندارد است، در حالی که هدف مدیریت رسمی ایجاد ثروت، تولید وجه نقد و کسب بازده خوب با استفاده مؤثر از دارایی‌های شرکت است.
 3. اطلاعات جسابداری به اعتباردهندگان، سرمایه گذاران، تحلیلگران، مدیریت و تنظیم کننده‌ها داده می‌شود، در حالی که مدیریت مالی توسط مدیریت شرکت استفاده می‌شود.
 4. حسابداری موقعیت مالی شرکت را ارائه می‌دهد، در حالی که مدیریت مالی دیدگاهی جامع از فعالیت‌های تجاری ارائه می‌دهد و بینشی نسبت به آینده ارائه می‌دهد.
 5. حسابداری از اصول پذیرفته شده حسابداری پیروی می‌کند. حسابداری بیشتر در مورد شناسایی، اندازه گیری، پردازش، طبقه بندی و ثبت تراکنش‌های مالی است در حالی که مدیریت مالی شامل مدیریت موثر و کارآمد منابع مالی و اقتصادی است.
 6. هدف اصلی حسابداری ارائه اطلاعات مالی با استفاده از رویه‌ها و قوانین استاندارد است در حالی که هدف مدیریت مالی حداکثر کردن سود و حداکثر سازی ثروت است.
 7. حسابداری اطلاعات مالی را به کاربران داخلی و خارجی مانند اعتباردهندگان، سرمایه گذاران، تحلیلگران، مدیریت و تنظیم کننده گزارش می‌دهد در حالی که مدیریت مالی به صورت داخلی توسط مدیریت سازمان برای اهداف برنامه ریزی و تصمیم گیری استفاده می‌شود.
 8. حسابداری دارای سه دسته کلی است – حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و حسابداری بهای تمام شده در حالی که مدیریت مالی فرآیندی با برنامه ریزی و بودجه بندی مالی، گزارشگری مالی، نگهداری سوابق حساب‌ها و کنترل‌های مالی است.
 9. حسابداری شامل گزارش تراکنش‌های مالی گذشته به شکل معنادار صورت‌های مالی است در حالی که مدیریت مالی شامل برنامه ریزی در مورد آینده با تجزیه و تحلیل و تفسیر صورت‌های مالی است.
 10. در حسابداری، اندازه‌گیری یک صندوق بر مبنای تعهد است، در حالی که رفتار وجوه در مدیریت مالی بر اساس جریان‌های نقدی است.
 11. هدف حسابداری جمع آوری و ارائه داده‌ها به شیوه‌ای معنادار است در حالی که مدیر مالی از این داده‌ها برای تصمیم گیری مالی استفاده می‌کند.

 

ویدئو پیشنهادی : مدیریت مالی
مدیریت مالی

 

مشاغل مربوط به امور مدیریت مالی

مدیر صندوق: مدیران صندوق بر پرتفوی صندوق، استراتژی‌های سرمایه گذاری و فعالیت‌های تجاری آن نظارت می‌کنند. آنها اغلب حقوق بازنشستگی یا صندوق‌های مشترک را مدیریت می‌کنند و درصدی از سود صندوق را به عنوان بخشی از غرامت خود دریافت می‌کنند.

تحلیلگر ریسک: که به عنوان مدیران ریسک نیز شناخته می‌شود، این افراد تلاش می‌کنند آسیب‌های ناشی از زیان مالی یا تغییرات بازار را محدود کنند. آنها از تکنیک‌های تجزیه و تحلیل ریسک برای اندازه گیری ریسک مالی سازمان استفاده می‌کنند و از استراتژی‌هایی برای قرار نگرفتن در معرض آسیب مالی استفاده می‌کنند.

مدیر پورتفولیو: که به آن مدیران سرمایه گذاری نیز می‌گویند، این متخصصان استراتژی‌های سرمایه گذاری را برای مشتریان، از جمله سرمایه گذاران فردی و سازمان‌ها ایجاد و اعمال می‌کنند. آنها عملکرد بازار را برای به حداکثر رساندن بازده برای مشتریان خود تجزیه و تحلیل می‌کنند.

تفاوت اصلی حسابداری با مدیریت مالی

نتیجه گیری:

هر دو حسابداری و مدیریت مالی نقش مهمی در هر سازمان ایفا می‌کنند. حسابداری یک ابزار ضروری برای عملکرد مدیریت مالی هر کسب و کار است. مدیریت مالی خوب برای استفاده مؤثر از منابع اقتصادی سازمان مهم است. حسابداری محدود به گزارش و خلاصه کردن تراکنش‌های مالی برای استفاده کنندگان خارجی و داخلی است، در حالی که مدیریت مالی به برنامه ریزی، هدایت، نظارت، سازماندهی و کنترل منابع مالی یک سازمان برای دستیابی به هدف می‌پردازد. هر فرد یا کسب و کاری درگیر نوعی فعالیت اقتصادی می‌شود. همه کسب و کارها نوعی فعالیت اقتصادی و مالی دارند. حسابداری و مدیریت مالی به میزانی مرتبط هستند که حسابداری یک ورودی مهم در تصمیم گیری مالی است. با این حال، آنها در وجوه و تصمیم گیری با هم متفاوت هستند. حسابداری شامل تهیه و بررسی سوابق مالی گذشته است در حالی که مدیریت مالی شامل برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف مالی مختلف است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا