زبان خارجی

آموزش صفت تفضیلی و صفت عالی در زبان آلمانی

مقایسه‌ی صفت تفضیلی در زبان آلمانی با صفت عالی در زبان آلمانی

صفت تفصیلی و عالی که به آن‌ها صفات قیاسی نیز گفته می‌شود؛ برای مقایسه‌ی ویژگی‌های دو یا چند چیز یا فرد مورد استفاده قرار می‌گیرند. هرگاه بخواهیم دو شی یا فرد را از نظر یک ویژگی با هم مقایسه کنیم و یکی را بر دیگری برتری دهیم از صفت تفضیلی استفاده می‌کنیم و هرگاه بخواهیم شی یا فردی را از نظر یک ویژگی با همه‌ی موارد مشابهش مقایسه کنیم و بر همه‌ی آن‌ها برتری دهیم از صفت عالی استفاده می‌کنیم. برای ساخت صفت تفضیلی در زبان آلمانی و همچنین صفت عالی در زبان آلمانی باید از قواعد و قوانین خاصی پیروی کنیم. همچنین حالات بی قاعده و استثناهایی نیز در ساختار این صفات وجود دارد که در ادامه به این ساختارها می‌پردازیم.

 

صفحه پیشنهادی: آموزش زبان آلمانی
آموزش عکاسی

 

صفت تفضیلی در زبان آلمانی

شکل تفضیلی، یک فرم مقایسه‌ای است که در آن از طریق واژه ‌als”  “و اضافه کردن پسوند – er  به صفت، دو چیز از نظر یک ویژگی با هم مقایسه می‌شوند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Friederike läuft schneller als Maria.                                      فریدریک سریع‌تر از ماریا می‌دود.

billig → Dieser Laptop ist billiger.

این لپ تاپ ارزان تر است.

interessant → London ist viel interessanter als Paris.

لندن بسیار جالب‌تر از پاریس است.

schön=schöner   زیباتر
hoch=höcher  بلندتر
groß=größerبزرگ‌تر
alt=älter قدیمی‌تر

نحوه‌ی ساخت صفت تفضیلی در زبان آلمانی به شرح زیر است:

صفت تفضیلی در زبان آلمانی به کمک اضافه کردن –er به انتهای صفت ساخته می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Klein             (کوچک)     → kleiner                             کوچک تر))

schnell             (سریع)        → schneller                      (سریع تر)

hässlich          (زشت)        → hässlicher           (زشت تر)

langweilig     (خسته کننده)  →  langweiliger       (خسته کننده‌تر)           

 

نکته: در صفات تک سیلابی که حرف صدا دار آن‌ها «a» – «o» – «u» باشد در صفت بر‌ترین بصورت «ä» – «ö» – «ü» می‌آیند.

افزودن واک آمیخت(aumat)-er

چند مثال مهم:

Alt            (پیر)          →    älter             older                      (پیرتر)

arm                   (فقیر) →    ärmer           poorer(فقیرتر)

jung          (جوان)        →    jünger          younger                 (جوان تر)

groß          (بزرگ، بلند)→    größer          bigger, taller          (بزرگ تر، بلندتر)

kalt           (سرد)         →    kälter           colder                     (سردتر)

lang          (بلند)           →    änger            longer                    (بلندتر)

stark         (قوی)          →    stärker          stronger                  (قوی تر)

warm               (گرم)   →    wärmer         warmer                   (گرم تر)

 

صفت‌هایی هستند که واک آمیخت نمی‌پذیرند:

Flach          (صاف)        →             flacher         (صاف تر)

rund           (منحنی)      →             runder          (دایره وارتر)

 

مقاله پییشنهادی : آموزش ضمایر اشاره در زبان آلمانی

 

نحوه‌ی استفاده از  ‘than’ برای ساخت صفت تفضیلی زبان آلمانی

در زبان آلمانی مترادف “than” ، “als” است:

Berlin ist größer als München.                                 برلین بزرگ‌تر از مونیخ است.

Der Rhein ist länger als dieThemse.             رودخانه‌ی رایمز بزرگ‌تر از تایمز است.

صفت تفضیلی در زبان آلمانی

صفت عالی در زبان آلمانی:

شکل عالی فرم دیگر مقایسه‌ای است که در آن از طریق اضافه کردن” am” یا حرف تعریف معرفه در مقابل صفت و اضافه کردن پسوند “–ste(n)” به صفت یک چیز از نظر یک ویژگی بالاتر یا قوی‌تر از بقیه نشان داده می‌شود.

Sie ist die schnellste Läuferi.

او سریعترین دونده است.

billig → Dieser Laptop ist am billigsten.

این لپ تاپ ارزان ترین است.

Friederike läuft am schnellsten.

فردریک سریع‌ترین رونده است.

 

نحوه‌ی ساخت صفت عالی در زبان آلمانی به شرح زیر است:

صفت عالی در زبان آلمانی به کمک اضافه کردن “–sten” به صفت ساخته می‌شود. همچنین  “am” نیز قبل از آن می‌آید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Klein          (کوچک)         → am kleinsten            smallest (کوچک ترین)

schnell      (سریع)            → am schnellsten        fastest (سریع ترین)

hässlich              (زشت)  → am hässlichsten      ugliest(زشت ترین)

langweilig  (خسته کننده)     → am langweiligsten    most boring(خسته کننده ترین)

 

افزودن واک آمیخت(umlaut)-sten

در صفات تک سیلابی که حرف صدا دار آن‌ها «a» – «o» – «u» باشد در صفت بر‌ترین بصورت «ä» – «ö» – «ü»   می‌آیند.

چند مثال مهم:

jung        (جوان)       → am jüngsten           (جوان ترین)

groß       (بزرگ، بلند)  → am größten            (بزرگ ترین، بلندترین)

lang        (بلند)          → am längsten           (بلندترین)

warm       (گرم)        → am rmsten          (گرم ترین)

 

صفت عالی در زبان آلمانی

 

حالات بی قاعده و استثناهای عمومی در ساختار صفت تفضیلی در زبان آلمانی و صفت عالی در زبان آلمانی

 

حالات بی‌قاعده در صفت تفضیلی:

  • تغییرات املایی در بعضی از صفات وجود دارد. مانند مثال زیر:

Hoch       (بلند)    → höher       (بلندتر)

  • همچنین برای ساختن صفات تفضیلی برای صفاتی که به er”-” و “”-el ختم می‌شوند “”e آن‌ها را حذف می‌کنیم:

Teuer       (گران)  →     teurer         (گران تر)

dunkel      (تیره)   →     dunkler     ((تیره تر

 

مقاله پییشنهادی : حروف اضافه در زبان آلمانی

 

حالات بی قاعده در صفت عالی:

  • بعضی از صفات شکل قیاسی بی قاعده دارند؛ یعنی از ساختار ثابتی پیروی نمی‌کنند. این صفات در زیر آورده شده‌اند:

 

Gut      (خوب)    →      besser           (بهتر)

Viel      (زیاد)     →      mehr             (بیشتر)

 

  • صفت عالی hoch باقاعده است:

am höchsten                  بلندترین

 

  • صفت‌هایی که در حالت تفضیلی به “–er” و “-el” ختم می‌شدند و  “e”آن حذف می‌شد در حالت صفت عالی  “e”در آن‌ها حذف نمی‌شود:

teuer        (گران)   → am teuersten            (گران‌ترین)

dunkel       (تیره)   → am dunkelsten         (تیره‌ترین)

 

  • ساختار عالی صفاتی که به d/t یا s/ß/x/z ختم می‌شوند معمولا با –esten ساخته می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

laut – lauter – am lautesten

heiß – heißer – am heißesten

 

  • دقت داشته باشید که در صرف صفت‌ها، هرگاه از لحاظ تلفظی به بن بست خوردید، یعنی تلفط آن واژه بین دو حرف قرار بگیرد که نشود به راحتی بیانش کرد، آنگاه در زبان آلمانی حرف s را در میان آن دو می‌گذارید. اما در صرف صفت‌ها این بار حرف ” e” را بینشان قرار می‌دهید. همانند صفت “alt” که در صرف صفت عالی آن حرف آخرalt ؛ یعنی “t” در کنار حرف اول ساخت صفت عالی sten”” یعنی “s” قرار می‌گیرد و “tst به وجود می‌آید و چون تلفظ این واژه سخت است حرف  ” e ” را در بین آن‌ها می‌گذارید تا به “test” برسید و به راحتی تلفظش کنید. برای اینکه تلفظ صفاتی که به -d-t-s-z ختم می‌شوند راحت‌تر شود، قبل از -sten ، “”e اضافه می‌کنید:

kalt         (سرد )   → am költesten        (سردترین)

kurz       (کوتاه)    → am kürzesten      (کوتاه‌ترین)

 

  • بعضی از صفات شکل قیاسی بی قاعده دارند؛ یعنی از ساختار ثابتی پیروی نمی‌کنند. این صفات در زیر آورده شده‌اند:

gut        (خوب)     → am besten       (بهترین)

viel       (زیاد)        → am moisten     (بیشترین )

 

خلاصه: برای ساختن صفت تفضیلی در زبان آلمانی به پایان صفات “–er” اضافه می‌کنیم. همچنین برای نشان دادن مقایسه بین دو چیز از “als” استفاده می‌کنیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا