اکسل

Count در اکسل چیست و چطور باید از تابع شمارش استفاده کرد؟

اکسل ابزار پر استفاده‌ای برای مدیریت داده است که در تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها به ما کمک می‌کند. عملکرد این برنامه اغلب در انجام کارهای گسترده‌ نادیده گرفته شده‌است. اکسل دارای کتابخانه همه‌کاره‌ای از تابع‌های داخلی است که آن را به ابزار قدرتمندی بدل می‌کند. از شهرت و محبوبیت این دستپخت داده‌محور مایکروسافت نیز نگویم! ما در این مقاله، درباره تابع count در اکسل (شمارش) صحبت می‌کنیم.

همانطور که از نام آن برمی‌آید، با تابع شمارش می‌توان سلول‌های داخل اکسل را شمرد. البته همه‌چیز به همین‌جا تمام نمی‌شود. پنج نوع Count در اکسل وجود دارد که انجام تعدادی از تسک‌های شمارشی را برای ما ممکن می‌کند. در ادامه به معرفی انواع Count در اکسل می‌پردازیم.

Count در اکسل چیست؟

تابع count عموما برای شمارش تعداد سلول‌های اکسل یا صفی از اعداد استفاده می‌شود.

مثال: شما برای شمارش اعداد بین A1 و A20، می‌توانید این فرمول را به‌کار ببرید: =COUNT(A1:A20). برای مثال، اگر بازه A1 تا A20 دارای سه سلولِ دارای عدد باشد، پاسخ 3 می‌شود.

آموزش صفر تا صد اکسل کاربردی

 

دو روش مختلف برای استفاده از COUNT در اکسل وجود دارد. دستور آن به شکل زیر است:

1. COUNT(value1 ,[value2],…)

مولفه‌های تابع COUNT شامل مقادیر جداشده با کاما می‌شود. این تابع، تعداد کل مقادیر عددی مشخص‌شده را برمی‌گرداند. مورد استفاده از این رویکرد در تصویر زیر آمده است:

COUNT(value1 ,[value2],…)

در اینجا، مقادیر چندگانه را مولفه می‌گیریم و تابع COUNT، تعداد کل مقادیر داخل آن را محاسبه می‌کند.

توجه: این تابع فقط برای داده‌های عددی به‌کار می‌رود. در نتیجه، در صورت مشخص‌کردن مقادیر دارای متن، جواب نمی‌دهد.

2. COUNT(range)

با این تابع می‌توانید تعداد سلول‌ها در بازه مشخص‌شده را بشمارید. از این تابع برای کمی‌سازی داده‌ها استفاده می‌شود.

COUNT(range)

همانطور که می‌بینید، با استفاده از =COUNT(A2:A6) می‌توانیم تعداد سلول‌ها را در بازه A1 تا A6 به‌دست بیاوریم. این تابع فقط برای داده‌های عددی به‌کار می‌رود. حالا که چگونگی استفاده از تابع COUNT در اکسل را متوجه شدیم، بیایید به سراغ تابع COUNTA در اکسل برویم.

پیشنهاد مطالعه: آموزش ابزار format painter در اکسل

تابع COUNTA در اکسل چه کاری انجام می‌دهد؟

این تابع، سلول‌‌های دارای داده را شمارش می‌کند؛ برای مثال، مقادیر غیر خالی در بازه مشخص‌شده. فانکشن مدنظر با فرمول نویسی زیر به‌دست می‌آید:

COUNTA(value1 ,[value2],…):

مقادیر در هر بازه‌ای می‌توانند باشند. برای مثال بازه A1:A10. مورد استفاده از این رویکرد به صورت زیر است:

تابع COUNTA در اکسل

همانطور که در بالا نشان داده شد، فرمول =COUNTA(E2:E6)، سلول‌های دارای داده (سلول‌های پر) را در بازه E2 تا E6 می‌شمارد.

بین COUNT و تابع COUNTA در اکسل چه تفاوتی وجود دارد؟

COUNT تعداد سلول‌های دارای مقادیر عددی را محاسبه می‌کند. در مقابل، COUNTA تعداد سلول‌های پرشده اکسل را می‌یابد.

چطور از COUNTBLANK استفاده کنیم؟

همانطور که از نامش برمی‌آید، COUNTBLANK تابعی است که تعداد سلول‌های خالی را می‌شمارد. فرمول تابع به شکل زیر است:

آموزش صفر تا صد اکسل 2021

 

=COUNTBLANK(range)

تابع COUNTBLANK روی بازه مشخص‌شده کار می‌کند و آن را مولفه در نظر می‌گیرد. مورد استفاده از آن به صورت زیر است:

چطور از COUNTBLANK استفاده کنیم

به مثال نمایش داده‌شده نگاه کنید. COUNTBLANK کمک می‌کند تا سلول‌های خالی را بشماریم. ما می‌توانیم از این تابع برای پیداکردن ورودی‌های خالی گذاشته‌شده بهره ببریم.

چطور از COUNTIF در اکسل استفاده کنیم؟

تابع COUNTIFT در اکسل، سلول‌هایی را می‌شمارد که بر محدوده مشخص منطبق باشند. فرمول نویسی این تابع به شکل زیر است:

=COUNTIF(range,criteria)

دو استدلال در اینجا داریم:

 • بازه – که می‌تواند بازه سلول‌ها را در اکسل مشخص کند. برای مثال B1:B6
 • محدوده – شرطی در تابع. برای مثال: “>50”,A1

تابع COUNTIF در اکسل روی بازه مشخصی اجرا می‌شود و سلول‌هایی را می‌شمارد که با محدوده یا شرط منطبق باشند. مورد استفاده از COUNTIF به صورت زیر است:

COUNTIF در اکسل

COUNTIF می‌تواند برای منطبق‌کردن مقیاس (Criterion) با رشته (string) استفاده شود. برای مثال:

ما در حال استفاده از فرمول =COUNTIF(C2: C6, “Tianjin”) برای بررسی تعداد مکان‌های منطبق بر شهر تیانجین هستیم.

همچنین COUNTIF می‌تواند برای محاسبه سلول‌های دارای متن استفاده شود. مانند مثال زیر:

COUNTIF در اکسل چیست

شمارش سلول‌هایی که دارای متن هستند، ساده است. ما از ‘*’ برای شرط استفاده می‌کنیم. نشان آستریسک یا ‘*’ کمک می‌کند تا تعداد هر کاراکتر دلخواهی را بیابیم. در نمونه پایین، می‌بینید که چطور حرف عام ‘*’ بر هر تعداد کاراکتری منطبق می‌شود. تابع =COUNTIF(D2: E12,”*”) در بازه D2 تا E12 اجرا می‌شود و سلول‌هایی را می‌شمارد که دارای متن هستند. اگر انطباق جزئی مدنظر باشد، می‌توانید از کاراکترهای عام برای محاسبه سلول‌های دارای کلمه یا حرف خاصی استفاده کنید.

فرمول =COUNTIF(C2: C12, “*HUBEI*”) سلول‌هایی را می‌شمارد که مقدار HUBEI دارند و در بازه C2 تا C12 قرار گرفته‌اند.

توجه: نشان آستریسک به یافتن سلول‌هایی با هر توالی از کاراکترهای پیشرو یا دنباله‌رو کمک می‌کند. همچنین، این قضیه برای مقادیر صحیح / غلط صدق نمی‌کند.

از طرفی دیگر COUNTIF می‌تواند از عملگرهای منطقی برای محاسبه سلول‌ها بهره ببرد: بزرگتر از، مساوی یا کوچکتر از. برای مثال:

=COUNTIF(E2:E6,”>60″)

ما در اینجا، از تابع COUNTIF استفاده کرده‌ایم تا تعداد افراد بیشتر از 60 را پیدا کنیم که تحت تاثیر کووید 19 قرار گرفته‌اند. ما بازه سنی را از سلول‌های E2 تا E6 گرفته‌ایم. شرط آن بود که مقدار باید بزرگتر یا مساوی با 60 باشد.

توجه: شرط باید در داخل علامت نقل قول انگلیسی مشخص شده‌باشد.

انواع عملگرهای منطقی دیگر برای COUNTIF در اکسل

به‌ همین شکل و طبق جدول زیر می‌توانید از عملگرهای دیگر نیز بهره ببرید.

عملگر منطقی مثال فرمول توضیح
کمتر از “<“ =COUNTIF(C1:C10,”<20″) سلول‌هایی را بشمار که مقدار کمتر از 20 دارند
کمتر از یا مساوی “<=” =COUNTIF(C1:C10,”<=20″) سلول‌هایی را بشمار که مقدار کمتر یا مساوی 20 دارند
بیشتر از “>” =COUNTIF(C1:C10,”>20″) سلول‌هایی را بشمار که مقدار بیشتر از 20 دارند
بیشتر از یا مساوی “>=” =COUNTIF(C1:C10,”>=20″) سلول‌هایی را بشمار که مقدار بیشتر یا مساوی 20 دارند
مساوی با “=” =COUNTIF(C1:C10,”=20″) سلول‌هایی را بشمار که مساوی با 20 هستند
نا مساوی با “!=” =COUNTIF(C1:C10,”<>20″) سلول‌هایی را بشمار که نامساوی با 20 هستند

چطور از تابع COUNTIFS در اکسل استفاده کنیم؟

این تابع همتای حالت جمع تابع COUNIF است. با این تابع می‌توان سلول‌های دارای چندین شرط را محاسبه کرد.

آموزش مدیریت پروژه با اکسل

 

فرمول تابع به شکل زیر است:

 • =COUNTIFS(range1 , criteria1 ,[range2, criteria2]…)

در اینجا، بازه 1 به شرط 1 وابسته است، بازه 2 به شرط 2 و غیره.

Range1 و criteria1 استدلال‌های موردنیاز هستند، در حالی‌که بقیه بازه‌ها و شروط داخل براکت را می‌توان حذف کرد.

 • Range1، بازه‌ای از سلول‌ها است که شرط اول بر آن‌ها اعمال می‌شود.
 • Criteria1، برای تابعی شرط تعریف می‌کند که روی بازه range1 اعمال می‌شود. شرط می‌تواند هر عدد، رشته و عبارتی یا ارجاعی سلولی باشد. برای مثال، “>=20″، “China” یا A1.
 • به همین ترتیب، [range2, criteria2] مجموعه دیگری از بازه و شرط منطبق بر آن را تعریف می‌کند.

مجموعه‌های چند بازه / شرطی می‌توانند اضافه شوند و باید با کاما آن‌ها را جدا کنید. ما نحو استفاده از آن را در شکل زیر نمایش دادیم.

چطور از تابع COUNTIFS در اکسل استفاده کنیم

فرمول =COUNTIFS(B2:B12,”>2/1/2020″,D2:D12,”France”)با دو شرط استفاده می‌شود. این تابع بررسی می‌کند که آیا تاریخ گزارش‌شده پس از 2/1/2020 و کشور فرد فوت‌شده، فرانسه است یا خیر.

توجه: تابع COUNTIFS، منطق AND را دنبال می‌کند. این فرمول تنها سلول‌هایی را می‌شمارد که هردو یا همه شروط را با هم داشته باشند.

پیشنهاد مطالعه: معرفی ابزار Solver در اکسل

کمی بیشتر درباره تابع COUNTIF در اکسل بدانیم

شمار زیادی از کارها را می‌توان با COUNTIF و COUNTIFS انجام داد.

 • اگر مجبورید که تعداد دفعات اتفاق‌افتادن یک مقدار را در یک بازه پیدا کنید:

شما می‌توانید از =COUNTIF(A1: A10, A1) بهره بگیرید. فرآیند این کار در تصویر زیر نمایش داده شده‌است:

ما با استفاده از =COUNTIF(F2: F12, F2)، تعداد کل سلول‌هایی را پیدا می2کنیم که دارای جنسیت  مذکر هستند.

 • فرض کنیم می‌خواهیم بفهمیم که آیا داده‌ها دارای ورودی‌های یکتا هستند یا خیر.

ما می‌توانیم این کار را با استفاده از یک IF با COUNTIF انجام دهیم. به مثال زیر دقت کنید:

تابع COUNTIF اول اجرا می‌شود و تعداد سلول‌های داخل بازه A2 تا A12 را پیدا می‌کند؛ بازه‌ای که مقدار سلول A3 (یعنی 2) ظاهر شده‌است. اگر تعداد بیش از 1 باشد، یعنی مقدار تکرار وجود دارد و نتیجه به‌صورت DUPLICATE نمایش داده می‌شود. در غیر این‌صورت، پاسخ UNIQUE می‌گیرید.

دوره پیشنهادی : دوره آموزش مصورسازی داده‌ ها با اکسل

مختصری درباره تابع SUM در اکسل

تابع SUM به جمع‌کردن مقادیر عددی داخل سلول‌ها می‌پردازد. ترکیب تابع SUM و COUNT در اکسل قدرت بیشتری از این نرم‌افزار را به نمایش می‌گذارد. از تابع SUM می‌توانید برای جمع‌کردن بازه‌ای از سلول‌ها، کل ستون یا سلول‌های ناپیوسته استفاده کنید.

لیست فرمول های اکسل برای تابع SUM:

 • جمع‌کردن بازه‌ای از سلول‌ها: =SUM(A1:A8)
 • جمع‌کردن کل ستون: =SUM(A:A)
 • جمع‌کردن سلول‌های ناپیوسته: =SUM(A3,A5,A8)

با استفاده از تابع SUMIF و SUMIFS، می‌توانید عمل جمع را به‌صورت شرطی انجام دهید.

لیست فرمول های اکسل برای تابع SUMIF:

 • جمع‌کردن اعداد بزرگتر از 9: =SUMIF(B1:B5,”>9″)
 • جمع‌کردن اعداد منطبق بر کلمه green: =SUMIF(A1:A5,”green”,B1:B5)
 • جمع‌کردن اعداد منطبق بر کلمات circle و red: =SUMIFS(C1:C5,A1:A5,”circle”,B1:B5,”red”)

جمع‌بندی

امیدواریم که این مقاله درک درست و جامعی از کاربردهای مختلف تابع COUNT در اکسل به شما داده باشد. این تابع ظاهرا محاسبات ساده‌ای انجام می‌دهد، اما در صورت ترکیب‌شدن با دیگر توابع اکسل، قدرت این نرم‌افزار در گرفتن معنا از مجموعه داده‌های حجیم شما را شگفت‌زده می‌کند. اکسل در مدیریت داده‌ها کاربرد زیادی دارد و کمک‌دست بسیاری از دانشمندان و آنالیزگرهای داده است. پلتفرم آموزشی مکتب‌خونه مسیر آموزشی کامل و جامعی را برای آموزش اکسل طراحی کرده تا علاقمندان به‌راحتی بتوانند بر این نرم‌افزار مسلط شوند.

کامل بهرامی

کامل بهرامی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار از دانشگاه ارومیه است. به حوزه کامپیوتر، برنامه‌نویسی و فناوری اطلاعات علاقه‌مند‌ است و هم اکنون به عنوان عضو تیم سئو و مدیر تیم نویسنده‌های مکتب خونه در این مجموعه فعالیت می‌کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا