حسابداری

  بیش از 12,462 دانشجو در این دسته از دوره‌ها شرکت کرده‌اند.
نوع دوره
موضوعات
مالی و سرمایه‌گذاری
مالی و حسابداری
ویژگی‌ها
همکار/دانشگاه
تعداد دوره : 10
مرتب سازی: جدیدترین‌ها محبوب‌ترین بالاترین امتیاز
آموزش مبانی حسابداری مالی

آموزش مبانی حسابداری مالی

امیر مرادی

2,056 دانشجو
4.4 (37)
گواهینامه
55٪
1,109,000 499,050 تومانء
آموزش حسابداری با سپیدار برای شرکت‌های خدماتی

آموزش حسابداری با سپیدار برای شرکت‌های خدماتی

سپیدار سیستم آسیا(عضو گروه شرکت‌های همکاران‌سیستم)

سپیدار سیستم آسیا(عضو گروه شرکت‌های همکاران‌سیستم)

محمد علی ناصریان

1,134 دانشجو
4.2 (10)
گواهینامه
55٪
929,000 418,050 تومانء
آموزش مدیریت مالی و حسابداری پروژه‌ها

آموزش مدیریت مالی و حسابداری پروژه‌ها

مزدک عبائی

1,107 دانشجو
4.2 (10)
گواهینامه
55٪
909,000 409,050 تومانء
آموزش حسابداری با سپیدار برای شرکت‌های تولیدی

آموزش حسابداری با سپیدار برای شرکت‌های تولیدی

سپیدار سیستم آسیا(عضو گروه شرکت‌های همکاران‌سیستم)

سپیدار سیستم آسیا(عضو گروه شرکت‌های همکاران‌سیستم)

محمد علی ناصریان

1,037 دانشجو
3.8 (5)
گواهینامه
55٪
929,000 418,050 تومانء
آموزش حسابداری با سپیدار برای شرکت‌های بازرگانی

آموزش حسابداری با سپیدار برای شرکت‌های بازرگانی

سپیدار سیستم آسیا(عضو گروه شرکت‌های همکاران‌سیستم)

سپیدار سیستم آسیا(عضو گروه شرکت‌های همکاران‌سیستم)

محمد علی ناصریان

944 دانشجو
4.8 (6)
گواهینامه
55٪
929,000 418,050 تومانء
آموزش اصطلاحات پرکاربرد بانکی

آموزش اصطلاحات پرکاربرد بانکی

مریم استادزاده

323 دانشجو
4.4 (16)
گواهینامه
55٪
819,000 368,550 تومانء
آموزش تحلیل بازارهای مالی با مفهوم بنگاه‌داری بانک‌ها

آموزش تحلیل بازارهای مالی با مفهوم بنگاه‌داری بانک‌ها

اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران

اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران

احسان راکعی - عباس دادجوی توکلی

275 دانشجو
55٪
389,000 175,050 تومانء
آموزش اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

آموزش اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

امیرحسین ناصر

184 دانشجو
4 (4)
55٪
1,189,000 535,050 تومانء
آموزش مقدمه‌ای بر حسابداری مالی

آموزش مقدمه‌ای بر حسابداری مالی

Coursera

Coursera

Brian Bushee

12 دانشجو
55٪
179,000 80,550 تومانء