مدیریت

مدیران کسب و کارها چه کتابهایی را حتما باید بخوانند!

بهترین کتاب هایی که مدیران کسب و کار باید بخوانند

یکی از چالش های مهم در حوزه ی مدیریت و برای مدیران کتابی است که آن ها باید در جهت پیشرفت و ارتقای جایگاه شخصی و خود مطالعه کنند.

در این مقاله پیوسته سعی کردیم، با انتخاب بهترین کتاب های دنیا در حوزه های موفقیت و کسب وکار، به مخاطبانمان در انتخاب کتاب هایی که نیاز دارند، کمکی کنیم و راهکارهایی را ارائه بدهیم تا زندگی و کسب وکارتان، بهتر از پیش شده و همگام با دنیای پیشرفته ی امروزی، راهی درست انتخاب کنید و گامهایی بزرگ به سوی موفقیت بردارید.

 

ویدیو پیشنهادی : مدیریت محصول
مدیریت محصول

 

از خوب به عالی:

  • چرا بعضی از شرکتها جهش میکنند و بعضیهای دیگر خیر؟ | جیم کالینز

این کتاب به بررسی چگونگی اوج گیری و رشد شرکت هایی که زمانی معمولی بودند و به شرکتهایی عالی تبدیل شده اند و نیز دلایل ناکامی شرکت های دیگر میپردازد. جیمز کالینز به این نتیجه رسید که مهم ترین عامل تبدیل شرکت های خوب به یک شرکت عالی، تمرکز زیاد و دقیق آنها بر روی منابع موجود و در دسترس، حوزه ی مورد رقابتیشان است.منظور از عالی در این کتاب موفقیت قابل توجهی است که بدست آورده اند.

زمانی که به نوع رهبری شرکت های خوب به عالی توجه کنید و پی ببرید، بسیار متعجب می شوید. مدیران سازمان های خوب به عالی، در مقایسه با مدیران و رهبران و شخصیت های برجسته ای که بسیار مشهورند، بسیار تفاوت دارند.

آنها شخصیتی بسیار متواضع، آرام،قانون مدار و خجالتی دارند. میتوان گفت آنها ترکیبی از تواضع انسانی و جسارت حرفه ای را با هم دارند.

ما تصور میکردیم که رهبران خوب به عالی کارشان را با نگرشی خاص و برنامه ی جدیدی شروع میکنند ولی در ادامه متوجه می شویم که روش مدیریتی آنها به این شکل است که در ابتدا افراد شایسته را برای فعالیت مورد نظر بر می گزینند و سپس آنها را در جایگاه های متناسب با هدف قرار میدهند و بعد هدف خود را پیش میبرند.

از خوب به عالی

 از عرش به فرش:

  • شرکت های قدرتمند چگونه سقوط می کنند | جیم کالینز

در این کتاب پرفروش ، کالینز با طرح سؤالهایی راه حل هایی را پیشنهاد می دهد؛ امیدهایی که می آموزند چگونه از سقوط سازمان و هدفهای خود دوری کنیم و اگر شرکتی خودش را درجریان سقوط دید، بتواند خودش را از این باتلاق نجات دهد. این پروژه ی تحقیقاتی ۴ ساله ی کالینز، پنج مرحله ای که باعث ورشکستگی می شود را نشان داد .

مرحله ی اول: غرور بدلیل موفقیت

مرحله ی دوم: پیشروی بدون نظم و برنامه ی قبلی

مرحله ی سوم: خطر کردن و قبول نکردن زیان

مرحله ی چهارم: در جستجوی راهی برای خلاصی از وضعیت 

مرحله ی پنجم: سپردن شرکت به یک رقیب و یا تسلیم و پذیرش مرگ.

با شناخت کامل مراحل و دلایل سقوط و پیدا کردن راه حل، می توان احتمال سقوط را به حداقل رساند. گاهی شرکت های بزرگ خطاهای بدی مرتکب می شوند ولی دوباره سر پا می شوند. هر شرکتی،در همه حال و هر اندازه که بزرگ باشد در معرض سقوط است؛ هیچ قانونی وجود ندارد که قطعا تضمین کند که شرکتی برای همیشه در اوج موفقیت و سوددهی بماند.

برای تمامی برندها احتمال سقوط وجود دارد و غالبا هم همین اتفاق می افتد. اما همان طورکه کالینز در تحقیقاتش نشان می دهد، بعضی از شرکتها میتوانند خود را نجات دهند و حتی گاهی اوقات از قبل نیز قوی تر می شوند؛ حتی بعد از اینکه وارد مرحله ی چهارم شده باشند. پس شرکتهای بزرگ هم ورشکست می شوند ولی اکثر آنها دوباره رشد می کنند.»

 

ویدیو پیشنهادی : مدیریت
مدیریت

 

از عرش به فرش

انتخاب عالی :

  • چرا بعضی از شرکتها با وجود همه ی بحرانها، باز هم جهش می کنند؟ | جیم کالینز

دلیل اینکه بعضی از شرکت ها با وجود بحران های فراوان باز هم برقرار و استوار باقی میمانند چیست؟ این سؤال اصلی جیم کالینز، استاد بزرگ مدیریت در این کتاب است. او در کار خود را به تمرکز بر روی پاسخ معمای «دیرپایی شرکتها» پرداخته است. در این کتاب کالینز، روش شناسی خود را توضیح می دهد و انتقادهای جدی و مهم را به چالش می کشد.

هیچ کس نمی تواند حوادث و آینده در روند زندگی را با قطعیت پیش بینی کند. آینده غیر قابل پیش بینی است. اما در تجارت در شرایط بحرانی و حساس چه اتفاقی می افتد؟ کدام مدیران می توانند در چنین شرایطی کسب وکارشان را حفظ کنند و از دست ندهند؟ برخی شرکتها و رهبران چنین شرایطی را فوق العاده خوب هدایت می کنند.

آنها ضمن اینکه واکنش نشان میدهند؛ خلق هم می کنند.در این صورت  ضمن دوام آوردن؛ موفق هم می شوند.در ضمن نه تنها موفق می شوند؛ بلکه رشد هم می کنند. ما میدانیم که هرج ومرج، قطعیت نداشتن،بی ثباتی،بی نظمی وهدفمند نبودن خوب نیست؛ این به این معنی است که شرکتها، رهبران، سازمانها و جوامع در چنین شرایطی رشد چشمگیری نمی کنند. البته بعضی از شرکتها هم هستند در هر شرایطی باز هم رشد می کنند.

انتخاب عالی

ساختن برای ماندن:

  • عادات قدرتمند شرکتهای قدرتمند | جیم کالینز

شرکتهای مانا، نیاز به رهبرانی ندارند که دائمأ زمان را اعلام کند و همه ی کارکنان نیز از او تبعیت کنند و بر اساس زمانی که او اعلام میکند فکر و تصمیم گیری و در نهایت اقدام کنند؛ شرکتهای توانمند ، به رهبرانی احتیاج دارند که ساعت بسازند و در اختیار کارمندان قرار دهند تا هر کسی خودش زمان خود را مدیریت کند.

شرکت های موفق، فقط به افزایش سود و بهره برداری فکر می کنند، اما شرکتهای بزرگ و موفق و مانا و اصیل، بر روی مجموعه ای از هدفها تمرکز می کنند که البته سود هم صرفا یکی از آنهاست، اما مهم ترین این اهداف نیست…

در این پژوهش چند شرکت را که واقعا قدرتمند و حرفه ای هستند و در طی سال ها قدرت و ثبات خود را نشان داده اند و قدرتمند نیز باقی مانده اند، انتخاب کردیم و عملکردشان را از ابتدا تا به امروز بررسی کردیم و با دیگر شرکت هایی که به همین اندازه تلاش و کوشش کرده اند ولی به جایگاه دیگر شرکت های موفق نرسیده اند مقایسه کرده ایم.

ساختن برای ماندن

اصل پیشرفت

  • شادی،همکاری و خلاقیت در شرکتها ،ترزا امابایل و استیون کرامر

این کتاب را به رهبرانی معرفی میکنیم که تمایل دارند بدانند انگیزه ی درونی افراد از کار چیست و همچنین میخواهند تا آن انگیزه را به یک عملکرد و نتیجه ی مبتکرانه و ایجاد انگیزه ای برای خلاقیت بیشتر تبدیل کنند.

در این کتاب بسیاری از مدیران ضعیفی را مثال میزنیم که در نهایت عملکرد نادرستشان باعث نابودی آن شرکت و کسب و کارشان میشود،اما تأکید ما پرداختن به مدیران ناشایسته نیست،موضوع اصلی این است که برخلاف تصور عموم مدیریت به اسانی امکان پذیر نیست و ضمن داشتن دشواری های زیاد امری بسیار حیاتی است.تلاش ما بر این است که ارزش مدیران شایسته را نشان دهیم و هدف دیگرمان کمک به مدیران و حل مشکلات آنها است.

میتوان گفت این کتاب یک شاهکار مدیریتی است که بر پایه ی شواهد واقعی نگارش شده و مؤید این حقیقت است که کوچکترین نکات دارای ارزش های بزرگی هستند.به اعتقاد ترزا امابایل پیشرفت تدریجی یکی از اصول مهم مدیریتی است و در کتاب «اصل پیشرفت»، تأکید دارد که  تسهیل این شرایط (پیشرفت تدریجی)، زیرکانه ترین راه مدیران برای تأثیر روی انگیزه های درونی پرسنل است. همین موفقیت های کوچک شادی زیادی در افراد ایجاد می کنند و احساسات آنها را برانگیخته نگه می دارد.

 

 

اصل پیشرفت

شرکت های موفق چگونه تاریخ ساز شدند:

  • برترین تصمیم های تاریخ کسب وکار،ترزا ورن هارینش

ما اکثر اوقات تصور میکنیم مهم ترین تصمیمات در مورد هدف ها هستند اما با اندکی تحقیق و بررسی بیشتر و صحبت با مدیران متوجه میشویم برترین تصمیمات در مورد هدف های برتر این مدیران نبوده بلکه انتخاب درست افرادشان بوده است.در اصل هیچ کس از آینده و فردای جهان اطلاعی ندارد و تصمیمات و انتخاب های امروز میتوانند تعیین کننده ی پایداری و ثبات در فردا ها باشد،پس مهمترین کار برای فردای ناپایدار انتخاب افراد مناسب در سازمان است.

البته، انتخاب افراد شایسته، نقطه ی شروع کار است و بعد از آن نوبت به ایفای نقش تصمیم های عالی می رسد؛ و این دو مکمل یکدیگر  هستند. تصمیم های عالی را همان افرادی شروع می کنند که بتوانند از عبارت ساده ی «من نمیدانم» استفاده کنند، این موضوع بار ها ثابت شده که رهبران و مدیرانی که بار ها با بهترین تصمیم گیری ها نتایج خارق العاده ای کسب کرده اند از عبارت من نمیدانم بسیار راحت استفاده میکنند.

شرکت های موفق چگونه تاریخ ساز شدند

شرکت خلاقیت:

  • غلبه بر نیروهای غیر منتظره ای که سر راه الهام بخشی قرار می گیرند، اد کتمول؛ مدیرعامل شرکت پیکسار

از بهترین کتابهایی که در زمینه ی مدیریت،طراحی و برنامه ریزی صحیح منتشر شده اند.

کتاب شرکت خلاقیت یکی از بهترین کتاب ها در زمینه ی تشکیل یک سازمان خلاق و با پاسخ دهی بالا  است.به همین سبب کتابی است که نویسنده با فروتنی،خرد،آگاهی تمام میگوید که یک مدیر باید ریسک پذیر باشد و به افراد زیر مجموعه ی خود اعتماد کافی داشته باشد و همیشه ضمن ایجاد مسیری هموار و مشخص برای کارمندانش به ترس های آن ها نیز توجه کند.

شرکت خلاقیت

پیشتاز ترین شرکتها در دنیا، اصول مدیریت و بازاریابی را با تمامی جزئیات درک کرده اند و فرهنگ شرکت خود را در تمامی رده ها برمبنای اهداف شرکت برنامه ریزی می کنند. آنها به این موضوع پی برده اند که مباحث مدیریتی و بازاریابی، نقطه ی شروع کار است و پس از آن شرکت باید با فرهنگی خلاق، یادگیرنده،توانمند و متحد به اهداف خود برسد.

شرکت های معروف و موفق میدانند که چگونه از سرمایه های مالی،انسانی و تکنولوژیکی خود در راستای اهداف شرکت استفاده کنند و بهره ببرند و به خوبی از استراتژی تدوین در جهت دستیابی به اهداف استفاده کرده اند.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا