زبان خارجی

ضمایر شخصی در انگلیسی: بررسی و معرفی انواع ضمایر شخصی در زبان انگلیسی به همراه مثال

آشنایی با ضمایر شخصی در زبان انگلیسی

ضمایر شخصی در انگلیسی رایج‌ترین نوع ضمیر در انگلیسی به حساب می‌آیند. آن‌ها می‌توانند به جای هر اسمی در جمله اعم از اشخاص، مکان‌ها یا اشیا قرار بگیرند. این ضمایر مانند هر نوع ضمیری برای جلوگیری از تکرار و کمک به روان شدن جملات به کار گرفته می‌شوند.

اگر چه ممکن است به دلیل اسم این نوع از ضمیر در انگلیسی احساس بکنید که تنها برای توصیف اشخاص از آن‌ها استفاده می‌شود اما از ضمایر شخصی در انگلیسی می‌توان برای اشیا، ایده‌ها و مکان‌ها نیز استفاده بشود.

ضمایر شخصی در انگلیسی بسته به تعداد مواردی که به آن‌ها اشاره دارد می‌توانند مفرد یا جمع باشند. همانطور که در جدول ضمایر شخصی مشاهده می‌کنید می‌توان آن‌ها را به اول شخص، دوم شخص و سوم شخص تقسیم کرد.

 

ویدیوهای پییشنهادی : آموزش گرامر زبان انگلیسی
آموزش گرامر

 

جدول ضمایر شخصی در انگلیسی

نحوه استفاده از ضمایر شخصی در انگلیسی

نویسندگان و گویندگان جمله به طور معمول زمانی از ضمایر شخصی در انگلیسی استفاده می‌کنند که قبل از آن اسم مورد نظر و مربوط به آن ذکر شده باشد. به این ترتیب خواننده و شنونده متوجه می‌شوند که این ضمیر به چه چیزی اشاره دارد و از سردرگمی آن‌ها جلوگیری می‌شود. به مثال زیر توجه بکنید:

Richard bought a new laptop three months ago. He absolutely loves it.

در جمله دوم از دو ضمیر شخصی استفاده شده است. ضمیر شخصی «He» به جای «Richard» و ضمیر شخصی «It» به جای «Laptop» استفاده شده است.

 

مقاله پییشنهادی : آموزش آنلاین زبان انگلیسی

 

ضمایر شخصی در انگلیسی

انواع ضمایر شخصی در انگلیسی

ضمایر شخصی در انگلیسی دو حالت دارند:

  • ضمایر فاعلی: I, You, He, She, It, We, They
  • ضمایر مفعولی: Me, You, Him, Her, It, Us, Them

ضمایر شخصی فاعلی:

ضمایر فاعلی جایگزین اسم فاعل در جمله می‌شوند. برای درک بهتر این موضوع به جملات زیر دقت بکنید:

I went to the mall.

You are the love of my life.

He studied hard but still failed the test.

She went to a party with friends.

It‘s a girl!

We want to register to vote.

They are not in charge here.

ضمایر شخصی مفعولی:

ضمایر مفعولی در جمله جای اسم مفعول قرار می‌گیرند. ضمایر مفعولی برای هر دو نوع مفعول (مستقیم یا غیرمستقیم) استفاده می‌شود.

Give me the cookie.

Dad will help you soon.

Sing her a song to help her sleep.

My mom will drive him home.

I had to buy it for full price since I lost the coupon.

The carrots went bad so we had to throw them away.

انتخاب ضمیر شخصی

انتخاب ضمیر شخصی

همانطور که اشاره شد از ضمایر شخصی در انگلیسی جهت جلوگیری از تکرار مداوم اسامی استفاده می‌کنیم. اسمی که ضمیر به جای آن قرار می‌گیرد مرجع ضمیر نامیده می‌شود. توجه دقیق به مرجع ضمیر به شما در انتخاب صحیح ضمیر شخصی کمک می‌کند. برای درک این موضوع به جمله زیر دقت بکنید:

President Obama delivered a speech on health care reform. He spoke for more than an hour.

در این مثال «President Obama» مرجع ضمیر برای ضمیر شخصی «He» است.

 

مقاله پییشنهادی : آموزش گرامر ضمایر اشاره در انگلیسی

 

برای جلوگیری از سردرگمی در جملات انتخاب ضمیر شخصی صحیح از نظر تمام جوانب مانند جنسیت یا نوع آن (فاعلی یا مفعولی) حائز اهمیت است. به مثال زیر دقت بکنید:

Paul and Jane were new to the area, but they already felt at home.

در این جمله دو فاعل (Paul و Jane) وجود دارند. بنابراین باید از ضمیر سوم شخص جمع استفاده بکنیم. از آنجایی که Paul و Jane هر دو اسم فاعل هستند باید از شکل فاعلی آن (They) به جای مفعولی (Them) استفاده بکنیم.

ضمیر اول شخص انگلیسی

I یا ME؟

یکی از اشتباه‌های رایج زبان‌آموزان استفاده نادرست از ضمایر شخصی «I» و «Me» است. اگر چه هر دو ضمیر دارای یک معنی هستند اما از نظر دستوری از آن‌ها در دو موقعیت متفاوت استفاده می‌شود. به جملات زیر دقت بکنید تا با نحوه استفاده از این دو ضمیر در یک جمله آشنا بشوید:

Jennifer and I are meeting in San Francisco in July.

Jack and me got home late.

چرا در این دو جمله نباید از «Me». استفاده شود؟ زیرا در این جمله «I» بخشی از فاعل جمله به حساب می‌آید. در این مورد شما باید ضمیر فاعلی را انتخاب بکنید. همانطور که مشاهده می‌کنید در جمله دوم به اشتباه از «Me» استفاده شده است. برای جلوگیری از این مشکل در این موقعیت همیشه می‌توانید اسم را حذف بکنید و دوباره جمله را بخوانید تا ببینید آیا درست به نظر می‌رسد یا خیر.

They gave the promotion to me.

چرا در این جمله از «I» استفاده نشده است؟ از آنجایی که «Me» در این جمله مفعول است شما باید شکل مفعولی ضمایر شخصی در انگلیسی را انتخاب بکنید.

به منظور جلوگیری از رخ دادن این اشتباه می‌توانید به این نکته توجه بکنید که «I» همیشه قبل از فعل و «Me» همیشه بعد از فعل به کار گرفته می‌شوند.

 

مقاله پییشنهادی : آموزش گرامر ضمایر موصولی در انگلیسی

 

اگر چه بسیاری از افراد ممکن است در موقعیت‌های غیررسمی به خصوص در جمع‌های خانوادگی قوانین ضمایر شخصی در انگلیسی را رعایت نکنند اما بسیار مهم است که به طور کلی به خصوص در نوشتن تلاش بکنید که به درستی از آن‌ها استفاده بکنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا