امنیت و شبکهبرنامه نویسی وبجاوا اسکریپت

آموزش متدهای رشته در جاوا اسکریپت + مثال و کد

رشته (استرینگ یا string) در جاوا اسکریپت، نوعی از داده‌های اولیه بوده که در واقع از دنباله‌ای از کاراکترها تشکیل شده است. همان‌طور که انتظار می‌رود، در زبان javascript برای کار روی رشته‌ها، متدهای رشته در جاوا اسکریپت قرار داده شده است. این متدها، رشته یا string ورودی را به شیء رشته‌ای تبدیل کرده و عملیات مورد نظر را روی آن اعمال می‌کند که به این فرآیند، بوکس خودکار (auto-boxing) گفته می‌شود.

متدهای جاوا اسکریپت برای کار روی رشته‌ها، تنوع زیادی دارند. هر متد در جاوا اسکریپت، در حقیقت مجموعه‌ای از عملیات را روی ورودی‌ها انجام داده و نتیجه‌ای را به‌عنوان خروجی برمی‌گرداند. متدهایی مانند charAt()‎ برای بازیابی یک کارکتر خاص در رشته، متد toUpperCase()‎ برای تبدیل کاراکترهای رشته به حروف بزرگ، متد concat()‎ برای ترکیب رشته‌ها با هم و غیره از جمله این متدها هستند. در این مطلب، برخی از مهم‌ترین متدهای رشته در javascript را نشانتان داده‌ایم. آشنایی با این متدها برای هر برنامه نویسی الزامی خواهد بود.

معرفی پرکاربردترین متدهای رشته در جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت javascript، متدهای زیادی برای کار با رشته‌ها را ارائه می‌دهد. در فهرست زیر، عنوان برخی از توابع و متدهای پرکاربرد را مشاهده می‌کنید. شما برای کار با رشته‌ها یا String در جاوا اسکریپت، نیاز دارید تا هر متد و شیوه‌ی کارکرد آن را یاد داشته باشید.

مرجع کامل و تخصصی آموزش جاوا اسکریپت + اعطای گواهینامه دوره

 

 • slice()‎
 • substring()‎
 • substr()‎
 • replace()‎
 • replaceAll()‎
 • toUpperCase()‎
 • toLowerCase()‎
 • concat()‎
 • trim()‎
 • trimStart()‎
 • trimEnd()‎
 • padStart()‎
 • padEnd()‎
 • charAt()‎
 • charCodeAt()‎
 • split()‎

در ادامه، شرح مفصل‌تری را راجع به هر یک از این متدها ارائه داده و با ذکر مثال، شیوه‌ی کار با آن را آموزش می‌دهیم.

معرفی پرکاربردترین متدهای رشته در جاوا اسکریپت

متد slice در جاوا اسکریپت

slice به معنای برش و قطعه است. این متد در جاوا اسکریپت سبب می‌شود تا بخشی از یک رشته، استخراج شود. شیوه‌ی استخراج قطعه‌ای از رشته توسط متد slice، می‌تواند براساس stating-index و یا ending-index باشد. در مثال زیر، شیوه‌ی کار با متد slice را در زبان جاوا اسکریپت نشان داده‌ایم.

// Define a string variable 
let A = 'Geeks for Geeks';

// Use the slice() method to extract a substring
let b = A.slice(0, 5);
let c = A.slice(6, 9);
let d = A.slice(10);

// Output the value of variable
console.log(b);
console.log(c);
console.log(d);

خروجی:

Geeks
for
Geeks

توضیحات کدهای مثال:

این کد در مثال بالا نشان می‌دهد که یک متغیر از نوع string به نام A را با رشته‌ی Geeks for Geeks، مقداردهی اولیه کرده‌ایم. سپس از متد slice استفاده می‌کنیم تا زیررشته‌هایی از رشته‌ی A را استخراج کنیم. این زیررشته‌ها می‌تواند با نام‌های b، c و d نام‌گذاری شوند. در نهایت، از کد Console log در جاوا اسکریپت استفاده کرده‌ایم تا این زیر رشته‌ها چاپ شوند. خروجی کار را ملاحظه کنید.

پیشنهاد مطالعه: عملگرهای منطقی در جاوا اسکریپت: کنترل جریان برنامه شما

متد substring در جاوا اسکریپت

متد substring جاوا اسکریپت، بخشی از رشته‌ی ورودی را از شاخص یا start index شروع کرده و تا نمایه یا index پایانی نشان خواهد داد. لازم به ذکر است که indexگذاری در رشته‌ها از ۰ شروع می‌شود.

در مثال زیر، اجرای رویکرد متد substring را نشان داده‌ایم.

// Define a string variable
let str = "Mind, Power, Soul";

// Use the substring() method to extract a substring 
let part = str.substring(6, 11);

// Output the value of variable
console.log(part);

خروجی:

Power

توضیحات کدهای مثال:

این کد در مثال بالا نشان می‌دهد که ما در ابتدا یک رشته به نام str را با مقدار Mind, Power, Soul مقداردهی اولیه کرده‌ایم. اکنون با استفاده از متد substring قصد داریم تا بخشی از این رشته را استخراج کنیم. در کدها دیده می‌شود که ما از index شماره‌ی ۶ تا ۱۱ برای جداسازی رشته استفاده کرده‌ایم (به استثنای کاراکتر موجود در ایندکس ۱۱). این مقدار را در متغیر part ذخیره کرده و در نهایت چاپ می‌کنیم. در خروجی ملاحظه می‌کنید که مقدار power بازگشت داده شده است.

متد substr در جاوا اسکریپت

متد substr جاوا اسکریپت تعداد مشخصی از کاراکترهای رشته‌ی ورودی را از محل ایندکس تعیین شده برمی‌گرداند. در حقیقت این متد نیز برای استخراج بخشی از رشته‌ی ورودی کاربرد دارد.

دوره جامع آموزش Reactjs

 

کدهای زیر، رویکرد کار با متد substr را نشان می‌دهند.

// Define a string variable 'str'
let str = "Mind, Power, Soul";

// Use the substr() method to extract a substring f
let part = str.substr(6, 5);

// Output the value of variable
console.log(part);

خروجی به صورت زیر است:

Power

توضیحات کدهای مثال:

در کدهای بالا، یک رشته را با مقدار Mind, Power, Soul مقداردهی اولیه کرده‌ایم. سپس برای برگرداندن بخشی از این رشته از متد substr استفاده می‌کنیم. در کدها دیده می‌شود که برای این منظور از ایندکس ۶ تا ۵ کاراکتر بعدی، استفاده کرده‌ایم. بنابراین در بخش خروجی انتظار داریم که زیررشته‌ی Power استخراج شده و نمایش داده شود.

متد replace در جاوا اسکریپت

replace به معنای جایگزینی است. متد replace بخشی از رشته‌ی ورودی را با رشته‌ی دیگر یا عبارت دیگری، جایگزین خواهد کرد. توجه داشته باشید که رشته‌های ورودی اصلی، بدون تغییر باقی می‌مانند و نتیجه در یک متغیر جدید برگشت داده خواهد شد.

در کدهای زیر، شیوه‌ی کار با متد replace را می‌بینید.

// Define a string variable 'str' 
let str = "Mind, Power, Soul";

// Use the replace() method to replace the substring
let part = str.replace("Power", "Space");

// Output the resulting string after replacement
console.log(part);

خروجی:

Mind, Space, Soul

توضیحات کدهای مثال:

در کدهای بالا، ابتدا یک متغیر از نوع رشته را با مقدار Mind, Power, Soul مقداردهی اولیه کرده‌ایم. سپس از متد replace استفاده کرده‌ایم تا زیررشته‌ی Power را با مقدار Space جایگزین کنیم. رشته‌ی جدید (خروجی متد replace) در متغیر part ذخیره شده و سپس برگردانده می‌شود. مشاهده می‌کنید که در خروجی کدها، عبارت Mind, Space, Soul چاپ شده است.

متد replaceAll در جاوا اسکریپت

replaceAll عملکردی مشابه با متد replace در جاوا اسکریپت دارد. این متد تمام کاراکترهای یک رشته را با یک رشته‌ی دیگر جایگزین خواهد کرد. مانند متد replace، در replaceAll نیز رشته‌های اصلی، بدون تغییر باقی می‌ماند و نتیجه در متغیر جدیدی ذخیره خواهد شد.

کدهای زیر، خروجی و فرآیند کار با متد replaceAll را نشان می‌دهد.

// Define a string variable 'str'
let str = "Mind, Power, Power, Soul";

// Use the replaceAll() method to replace all occurrences
//of "Power" with "Space" in the string 'str'
let part = str.replaceAll("Power", "Space");

// Output the resulting string after replacement
console.log(part);

خروجی:

Mind, Space, Space, Soul

توضیحات کدهای مثال:

ابتدا یک متغیر به نام str که از نوع داده‌ی string است را با مقدار Mind, Power, Power, Soul مقداردهی اولیه می‌کنیم. سپس از متد replaceAll برای جایگزینی تمام زیررشته‌های Power در رشته‌ی اصلی با مقدار Space استفاده کرده‌ایم. نتیجه‌ی کار در خروجی نشان داده شده است.

پیشنهاد مطالعه: آموزش دستور Switch در جاوا اسکریپت

متد toUpperCase در جاوا اسکریپت

می‌دانید که در زبان انگلیسی هر کاراکتر را می‌توان با حروف بزرگ یا کوچک نوشت. متد toUpperCase تمام کاراکترهای رشته‌ی ورودی را با حروف بزرگ می‌نویسد.

در مثال زیر، روند کار با متد toUpperCase در javascript را نشان داده‌ایم.

// Define a string variable
let gfg = 'GFG ';

// Define another string variable 
let geeks = 'stands-for-GeeksforGeeks';

// Convert the string 'geeks' to uppercase using the toUpperCase() method
console.log(geeks.toUpperCase());

خروجی:

STANDS-FOR-GEEKSFORGEEKS

توضیحات کدهای مثال:

در کد بالا دو تا متغیر به‌نام‌های gfg و geeks داریم که آن‌ها را مقداردهی اولیه کرده‌ایم. مقدار GFG به متغیر اول و مقدار stands-for-GeeksforGeeks به متغیر دوم انتصاب داده شده است. سپس از متد toUpperCase استفاده کرده‌ایم تا متغیر دوم، به‌صورت تمام حروف بزرگ، نوشته شود. در خروجی مشاهده می‌کنید که متد مقدار STANDS-FOR-GEEKSFORGEEKS را برمی‌گرداند.

متد toLowerCase در جاوا اسکریپت

متد toLowerCase در جاوا اسکریپت

یکی از متدهای رشته در جاوا اسکریپت، متد toLowerCase است. متد toLowerCase درست برعکس متد toUpperCase عمل می‌کند. بدین صورت که تمام کاراکترهای رشته‌ی ورودی را به صورت حروف کوچک درآورده و برمی‌گرداند. بنابراین خروجی این متد، یک رشته است که تماماً با حروف کوچک نوشته شده‌اند.

کدهای زیر، به شما نشان می‌دهد که متد toLowerCase چگونه عمل می‌کند.

// Define a string variable
let gfg = 'GFG ';

// Define a string variable 
let geeks = 'stands-for-GeeksforGeeks';

// Convert the string 'geeks' to lowercase using the toLowerCase() method
console.log(geeks.toLowerCase());

خروجی:

stands-for-geeksforgeeks

توضیحات کدهای مثال:

در این کد، ابتدا دو رشته gfg و geeks را مقداردهی اولیه می‌کنیم. سپس از متد toLowerCase بر روی متغیر geeks استفاده می‌کنیم تا تمام حروف آن به‌صورت کوچک تبدیل شوند.

متد concat در جاوا اسکریپت

یکی دیگر از متدهای string در جاوا اسکریپت، متد concat است. این متد برای ترکیب دو رشته به‌کار برده می‌شود و خروجی را به‌صورت یک رشته‌ی ترکیب شده از رشته‌های ورودی برمی‌گرداند.

مثال زیر، روند کار با متد concat را نشان می‌دهد.

let gfg = 'GFG ';
let geeks = 'stands for GeeksforGeeks';

// Accessing concat method on an object
// of String passing another object 
// as a parameter
console.log(gfg.concat(geeks));

خروجی:

GFG stands for GeeksforGeeks

توضیحات کدهای مثال:

در این کد، ابتدا دو رشته‌ی ورودی به نام‌های gfg و geeks داریم که آن‌ها را مقدار دهی اولیه کرده‌ایم. سپس از متد concat استفاده می‌کنیم تا رشته‌ی geeks در انتهای gfg الحاق شود. توجه داشته باشید که متد concat تنها یک ورودی می‌گیرد و آن همان رشته‌ای است که در انتهای رشته‌ی قبلی، الحاق خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش متدهای آرایه در جاوا اسکریپت

متد trim در جاوا اسکریپت

متد trim برای حذف فضاهای سفید از رشته کاربرد دارد. به عبارت دیگر شما با استفاده از متد trim می‌توانید فاصله‌های سفید (خالی) میان کاراکترهای رشته را حذف و کاراکترها را به‌هم متصل کنید. متد trim هیچ پارامتر ورودی را نمی‌پذیرد و کافی است تا رشته‌ی مورد نظر را قبل از متد بیاورید.

دوره جامع آموزش جاوا اسکریپت به صورت کاربردی

 

مثال زیر، متد trim را برای یک رشته‌ی خاص فراخوانی کرده و شیوه‌ی کار این متد در جاوا اسکریپت را نشان خواهد داد.

let gfg = 'GFG  ';
let geeks = 'stands-for-GeeksforGeeks';

// Storing new object of string
// with removed white spaces
let newGfg = gfg.trim();

// Old length
console.log(gfg.length);

// New length
console.log(newGfg.length)

خروجی:

7
3

توضیحات کدهای مثال:

مثال بالا نشان می‌دهد که ابتدا دو رشته‌ی gfg و geeks را مقداردهی اولیه کرده‌ایم. سپس از متد trim استفاده می‌کنیم تا فضاهای خالی و سفید در رشته‌ی gfg حذف شود. نتیجه‌ی خروجی این متد را در متغیر جدیدی به نام newGfg ذخیره کرده‌ایم. در این مثال، خروجی متد را به‌طور مستقیم روی کنسول چاپ نکرده و تنها به چاپ نتیجه‌ی محاسبه‌ی طول هر رشته پرداخته‌ایم. خط اول خروجی، طول رشته‌ی gfg و خط دوم طول رشته‌ی newGfg (خروجی حاصل از متد trim روی متغیر gfg) را برمی‌گرداند.

متد trimStart در جاوا اسکریپت

یکی دیگر از متدهای رشته در زبان جاوا اسکریپت، متد trimStart است. این متد فضای سفید (خالی) از ابتدای رشته را حذف می‌کند. در نظر داشته باشید که متد trimStart به‌هیچ وجه، مقدار رشته را تغییر نخواهد داد، حتی روی فضاهای خالی بعد از اولین کاراکتر در رشته، تأثیری ندارد.

مثال زیر، متد trimStart را روی رشته اجرا کرده و فرآیند کار را نشان می‌دهد.

// Define a string variable 
let str = " Soul";

// Output the original value of the string 
console.log(str);

// Use the trimStart() method to remove leading whitespace from the string 'str'
let part = str.trimStart();

// Output the resulting string after removing leading whitespace
console.log(part);

خروجی:

 Soul
Soul

توضیحات کدهای مثال:

در کد بالا، متغیر str را با مقدار Soul مقداردهی اولیه کرده و سپس رشته را روی کنسول چاپ نموده‌ایم. در مرحله‌ی بعدی از متد trimStart استفاده کرده‌ایم تا فضای سفید در ابتدای رشته حذف شود. در نهایت قسمت خروجی این متد را چاپ می‌کنیم. در خروجی مشاهده می‌کنید که در خط اول (پیش از اجرای متد trimStart)، تعدادی فاصله‌ی خالی قبل از Soul وجود دارد.

متد trimEnd در جاوا اسکریپت

متد trimEnd نیز مانند trimStart است با این تفاوت که فاصله‌ی خالی را از انتهای رشته حذف خواهد کرد. این متد نیز، هیچ تغییری روی مقدار و محتوای رشته ایجاد نخواهد کرد. بنابراین فاصله‌های ابتدای رشته و فاصله‌های میان رشته باقی می‌ماند.

در این‌جا، اجرای رویکرد توضیح داده شده در بالا برای متد trimEnd را نشان داده‌ایم.

// Define a string variable 
let str = "Soul ";

// Output the original value of the string 'str'
console.log(str);

// Use the trimEnd() method to remove trailing whitespace from the string 'str'
let part = str.trimEnd();

// Output the resulting string after removing trailing whitespace
console.log(part);

خروجی:

Soul 
Soul

توضیحات کدهای مثال:

کد بالا، ابتدا یک متغیر از نوع رشته به نام str را با مقدار Soul (و تعدادی فاصله‌ی خالی بعد از کلمه) مقداردهی اولیه کرده است. سپس رشته را روی کنسول چاپ می‌کند. در مرحله‌ی بعدی متد trimEnd را صدا می‌زنیم تا فضای خالی از انتهای رشته حذف شود. در نهایت خروجی روی کنسول چاپ می‌شود. مشاهده می‌کنید که در چاپ اول، تعدادی فاصله‌ی خالی وجود دارد که در خط دوم خروجی، حذف شده است.

متد padStart در جاوا اسکریپت

متد padStart در جاوا اسکریپت

متد padStart یک رشته را با یک رشته‌ی دیگر تا زمانی که به طول دلخواه برسد، قرار می‌دهد. توجه کنید که عمل pad کردن در انتهای سمت چپ رشته اعمال خواهد شد.

دوره آموزش کامل انگولار 2

 

برای درک بهتر padStart مثال زیر را ببینید.

// Define a string variable 
let stone = "Soul";

// Use the padStart() method to add padding characters "Mind "
//to the beginning of the string 'stone' 
stone = stone.padStart(9, "Mind ");

// Output the resulting string after padding
console.log(stone);

خروجی:

Mind Soul

توضیحات کدهای مثال:

همان‌طور که در متن کدها دیده می‌شود، یک متغیر به نام stone را مقداردهی اولیه (برابر با مقدار Soul) کرده‌ایم. سپس از متد padStart استفاده کردیم تا رشته را با یک فاصله‌ی مشخص در رشته‌ی Mind درج کند. در آرگومان ورودی این متد ذکر کرده‌ایم که هدف رسیدن به رشته‌ای با طول ۹ کاراکتر است. بنابراین این عمل تا زمانی ادامه‌دار است که طول رشته‌ی خروجی به ۹ برسد. در نهایت کدها، رشته‌ی خروجی را در کنسول چاپ کرده‌ایم. مشاهده می‌شود که عبارت Mind Soul چاپ شده است.

پیشنهاد مطالعه: آموزش عبارات منظم در جاوا اسکریپت

متد padEnd در جاوا اسکریپت

متد padEnd دقیقاً عملکردی مشابه با متد padStart دارد؛ با این تفاوت که در متد padEnd، pad در انتهای سمت راست رشته قرار می‌گیرد. کدهای زیر رویکرد توضیح داده شده برای متد padEnd را نشان می‌دهد.

// Define a string variable 
let stone = "Soul";

// Use the padEnd() method to add padding characters
//" Power" to the end of the string 'stone' 
stone = stone.padEnd(10, " Power");

// Output the resulting string after padding
console.log(stone);

خروجی:

Soul Power

توضیحات کدهای مثال:

مانند کدهای بخش قبلی، یک متغیر به نام stone داریم که با مقدار Soul مقداردهی اولیه شده است. سپس از متد padEnd استفاده می‌کنیم تا رشته را با فاصله از یک رشته‌ی خاص که در این‌جا Power است قرار دهد. در متد تعیین کرده‌ایم که هدف رسیدن به طول ۱۰ کاراکتر است. در نهایت، کدها رشته‌ی تغییر داده شده توسط متد را روی خروجی کنسول چاپ خواهند کرد. مشاهده می‌کنید که عبارت Soul Power چاپ شده است.

متد charAt در جاوا اسکریپت

متد charAt کاراکتر را در ایندکس معلوم شده برمی‌گرداند. به این صورت که می‌توان در نظر گرفت رشته به یک آرایه وارد می‌شود. طوری که هر کاراکتر از رشته، در یک اندیس خاص از خانه‌های این آرایه قرار خواهد گرفت. توجه داشته باشید که اندیس‌های این آرایه از صفر آغاز می‌شود.

مثال زیر نشان می‌دهد که چطور می‌توان با استفاده از متد charAt، یک کاراکتر خاص در رشته‌ی ورودی را برگرداند.

let gfg = 'GeeksforGeeks';
let geeks = 'GfG is the best platform to learn and\n'+
'experience Computer Science.';

// Print the string as it is
console.log(gfg); 

console.log(geeks); 

// As string index starts from zero
// It will return first character of string
console.log(gfg.charAt(0)); 

console.log(geeks.charAt(5));

خروجی:

GeeksforGeeks
GfG is the best platform to learn and
experience Computer Science.
G
s

توضیحات کدهای مثال:

کد بالا ابتدا به مقداردهی اولیه برای متغیرهای gfg و geeks می‌پردازد. سپس هر دو رشته را روی کنسول چاپ می‌کند. خط اول چاپ شده در خروجی، متعلق به مقدار رشته‌ی gfg و خط دوم مقدار رشته‌ی geeks را نشان می‌دهد.

سپس از متد charAt استفاده کرده‌ایم تا یک کاراکتر مشخص در اندیس مورد نظر برگردانده شود. gfg.charAt(0) اندیس ۰ (خانه‌ی اول آرایه) برای متغیر gfg را برمی‌گرداند. در خروجی مشاهده می‌کنید که در خط سوم، کاراکتر G چاپ شده که همان محتوای اندیس ۰ متغیر gfg است. هم‌چنین geeks.charAt(5) کاراکتر ششم (اندیس پنجم آرایه) از متغیر geeks را نشان می‌دهد که برابر با مقدار s خواهد بود.

متد charCodeAt در جاوا اسکریپت

همان‌طور که می‌دانید در رایانه به هر کاراکتر یک یونیکد مخصوص ارائه می‌شود. متد charCodeAt در جاوا اسکریپت عددی را برمی‌گرداند که نشان‌دهنده‌ی مقدار یونیکد کاراکتر در شاخص مشخص شده است. این متد یک آرگومان ورودی می‌پذیرد.

مرجع کامل آموزش وردپرس + اعطای گواهینامه

 

مثال زیر، روش استفاده از متد charCodeAt در جاوا اسکریپت را نشان می‌دهد.

let gfg = 'GeeksforGeeks';
let geeks = 'GfG is the best platform\n\
to learn and experience\n\
Computer Science.';

// Return a number indicating Unicode
// value of character at index 0 ('G')
console.log(gfg.charCodeAt(0));
console.log(geeks.charCodeAt(5));

خروجی:

71
115

توضیحات کدهای مثال:

کدهای بالا، ابتدا دو متغیر از نوع رشته یا string به نام‌های gfg و geeks را مقداردهی اولیه می‌کند. سپس از متد charCodeAt استفاده می‌کند تا مقدار یونیکد کاراکتر را در شاخص یا همان ایندکس تعیین شده برگرداند.

در کدهای این مثال مشاهده می‌کنید که ابتدا نوشته‌ایم gfg.charCodeAt(0). به عبارت دیگر متد charCodeAt را برای متغیر gfg و اندیس شماره ۰ (اولین کاراکتر رشته) فراخوانی کرده‌ایم. بنابراین انتظار می‌رود یونیکد مربوط به کاراکتر G چاپ شود. چراکه مقدار متغیر gfg برابر با GeeksforGeeks بوده که اندیس شماره ۰ آن، حرف G را شامل خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش دستور if در جاوا اسکریپت به زبان ساده

متد split در جاوا اسکریپت

این متد split رشته‌ی مورد نظر را به آرایه‌ای از رشته‌های فرعی تبدیل خواهد کرد. خروجی متد split در واقع یک آرایه خواهد بود. این متد، یک پارامتر ورودی از نوع کاراکتر را می‌پذیرد. این کاراکتر همان حرفی است که شما قصد دارید تا تقسیم‌بندی مربوط به رشته را براساس آن انجام دهید.

این مثال متد split را در جاوا اسکریپت نشان می‌دهد.

let gfg = 'GFG '
let geeks = 'stands-for-GeeksforGeeks'

// Split string on '-'. 
console.log(geeks.split('-'))

خروجی:

[ 'stands', 'for', 'GeeksforGeeks' ]

توضیحات کدهای مثال:

در کد بالا، دو رشته‌ی gfg و geeks مقداردهی اولیه شده‌اند. سپس از متد split استفاده کرده‌ایم تا هر رشته در کاراکتر «-» تقسیم‌بندی شود. سپس در نهایت، آرایه‌ای حاوی زیررشته‌های تقسیم شده از رشته‌ی اصلی را برگردانده و روی کنسول چاپ خواهد کرد. مشاهده می‌کنید که در خروجی آرایه‌ای متشکل از سه خانه‌ و شامل زیر رشته‌های ‘stands’, ‘for’, ’GeeksforGeeks’ در خروجی چاپ شده است.

متدهای بیش‌تر برای رشته‌ها در جاوا اسکریپت

در ادامه‌ی مطلب، با متدهای بیش‌تر برای رشته‌ها در جاوا اسکریپت آشنا خواهید شد.

 • at()‎: یافتن کاراکتر در index مشخص شده از یک رشته.
 • anchor()‎: ایجاد یک عنصر انکور که به عنوان هدف هایپر تکست استفاده می‌شود.
 • charAt()‎: بازگرداندن کاراکتر در شاخص یا index مشخص شده از رشته.
 • charCodeAt()‎: بازگرداندن واحد کد مجموعه کاراکترهای یونیکد کاراکتر موجود در شاخص در رشته.
 • codePointAt()‎: بازگرداندن یک مقدار صحیح غیر منفی، یعنی مقدار نقطه کد عنصر مشخص شده.
 • concat()‎: پیوستن دو یا چند رشته به یکدیگر در جاوا اسکریپت.
 • endsWith()‎: بررسی اینکه آیا رشته داده شده با کاراکترهای رشته مشخص شده پایان می‌یابد یا خیر.
 • includes()‎: بازگرداندن true اگر رشته حاوی کاراکترها باشد، در غیر این صورت false بازگردانده می‌شود.
 • indexOf()‎: یافتن شاخص اولین وقوع رشته آرگومان در رشته داده شده.
 • lastIndexOf()‎: یافتن شاخص آخرین وقوع رشته آرگومان در رشته داده شده.
 • localeCompare()‎: مقایسه هر دو عنصر و بازگرداندن یک عدد مثبت.
 • match()‎: جستجوی یک رشته برای تطابق با هر عبارت منظم.
 • matchAll()‎: بازگرداندن همه تکرار کننده‌ها که با رشته مرجع در برابر یک عبارت منظم تطابق دارند.
 • normalize()‎: بازگرداندن یک فرم نرمالیزه یونیکد از یک رشته ورودی داده شده.
 • padEnd()‎: پر کردن یک رشته با رشته دیگری تا زمانی که به طول مشخص شده از انتها برسد.
 • padStart()‎: پر کردن یک رشته با رشته دیگری تا زمانی که به طول مشخص شده از ابتدا برسد.
 • repeat()‎: ساخت یک رشته جدید که حاوی تعداد مشخصی کپی از رشته است.
 • replace()‎: جایگزینی بخشی از رشته داده شده با رشته دیگر یا یک عبارت منظم.
 • replaceAll()‎: بازگرداندن یک رشته جدید پس از جایگزینی تمام تطابق‌ها با یک رشته/عبارت منظم مشخص.
 • search()‎: جستجو برای یک تطابق بین عبارات منظم و یک شیء رشته داده شده.
 • slice()‎: بازگرداندن بخشی یا برشی از رشته ورودی داده شده.
 • split()‎: جدا کردن رشته داده شده به زیر رشته‌ها با استفاده از یک جداکننده مشخص شده در آرگومان.
 • startsWith()‎: بررسی اینکه آیا رشته داده شده با کاراکترهای رشته مشخص شده شروع می‌شود یا خیر.
 • substr()‎: بازگرداندن تعداد مشخصی از کاراکترها از شاخص مشخص شده از رشته داده شده.
 • substring()‎: بازگرداندن بخشی از رشته داده شده از شاخص شروع تا شاخص پایان.
 • toLowerCase()‎: تبدیل تمام رشته به حروف کوچک.
 • toLocaleLowerCase()‎: بازگرداندن مقدار رشته فراخوانی شده تبدیل شده به حروف کوچک.
 • toLocaleUpperCase()‎: بازگرداندن مقدار رشته فراخوانی شده تبدیل شده به حروف بزرگ.
 • toUpperCase()‎: تبدیل تمام رشته به حروف بزرگ.
 • toString()‎: بازگرداندن خود رشته داده شده.
 • trim()‎: حذف فاصله‌های سفید از دو طرف رشته داده شده.
 • trimEnd()‎: حذف فاصله سفید از انتهای رشته.
 • trimStart()‎: حذف فاصله سفید از ابتدای رشته.
 • valueOf()‎: بازگرداندن مقدار رشته داده شده.
 • stringSymbol.iterator()‎: این متد در جاوا اسکریپت برای قابل تکرار کردن رشته استفاده می‌شود. @@iterator یک شیء تکرار کننده بازمی‌گرداند که بر روی تمام نقاط کد رشته تکرار می‌کند.
 • fromCharCode(n1, n2, …, nX): این روش برای ایجاد یک رشته از توالی واحدهای کد UTF-16 داده شده استفاده می‌شود. توجه داشته باشید که این متد یک رشته بازمی‌گرداند، نه یک شیء رشته.
 • fromCodePoint(a1, a2, a3, ….): این متد در جاوا اسکریپت برای بازگرداندن یک رشته یا عنصری برای توالی مقادیر نقطه کد داده شده (مقدار ASCII) استفاده می‌شود.
 • isWellFormed()‎: این متد برای بررسی اینکه آیا رشته حاوی یک جایگزین تنها است یا خیر استفاده می‌شود.
 • String.raw(str, …sub): این یک متد ایستا است که برای دریافت فرم خام رشته قالبی استفاده می‌شود. این رشته‌ها کاراکترهای فرار را پردازش نمی‌کنند.
 • toWellFormed()‎: این متد برای بازگرداندن جایی که تمام جایگزین‌های تنها این رشته با کاراکتر جایگزین یونیکد جایگزین شده‌اند استفاده می‌شود.

پیشنهاد مطالعه: آشنایی با بهترین کتابخانه‌ های جاوا اسکریپت

جمع‌بندی

در این مطلب اشاره کردیم که رشته یکی از انواع داده‌های اولیه در جاوا اسکریپت است که از زنجیره‌ای از کاراکترها تشکیل می‌شود. متدهای رشته در جاوا اسکریپت عبارتند از مجموعه متدهایی که روی رشته‌ها کارهای مختلفی را انجام می‌دهند. در این مطلب، برخی از مهم‌ترین و پرکاربردترین متدهای رشته در زبان java script را معرفی کردیم. برای هر متد، تعریف مختصر و دقیقی از عملکرد آن ارائه داده و سعی کردیم تا با ذکر مثال‌های واضح و ساده، فرآیند کار را تشریح کنیم.

مرجع کامل و تخصصی آموزش طراحی سایت + اعطای گواهینامه دوره

 

از آن‌جایی که نوع داده‌ی رشته یا string در زبان جاوا اسکریپت، اهمیت ویژه‌ای دارد، برای هر برنامه نویس الزامی است تا کار با متدهای مختلف رشته را یاد گرفته و شیوه‌ی اجرا و پیاده‌سازی آن را بلد باشد. با استفاده از این آموزش، شما می‌توانید عملیات دلخواه خود روی رشته‌ها را با متدهای جاوا اسکریپت، مدیریت کنید.

شما می‌توانید متدهای مختلف را به‌صورت عملی اجرا کنید و با چالش‌های گوناگون آن آشنا شوید. به‌عنوان مثال می‌توانید با ذکر نمونه‌های عملی، تعیین کنید که کارکرد هر متد چیست و با دیگر متدها چه فرقی دارد. مثلاً شما می‌توانید بررسی کنید که متد search در جاوا اسکریپت چه‌کاری را انجام می‌دهد، تفاوت متدهای search و indexof چیست یا این‌که متد Lastindexof در جاوا اسکریپت چه چیزی را برمی‌گرداند.

آموزش جاوا اسکریپت در مکتب خونه

اگر به دنبال یک منبع آموزشی حرفه‌ای و دقیق برای یادگیری صفر تا صد زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت هستید، دوره‌های آموزش جاوا اسکریپت مکتب خونه، گزینه‌ی ایده‌آلی خواهد بود. در این دوره‌های آموزشی، سعی شده است تا با زبانی ساده و به‌دور از پیچیدگی، تمام مباحث مهم و کاربردی در زبان جاوا اسکریپت ارائه و آموزش داده شود. شما در این دوره‌ها، با تکنیک‌های عملی پیاده‌سازی متدها و برنامه‌های جاوا اسکریپتی آشنا خواهید شد. این دوره‌ها از مقدماتی تا حرفه‌ای را شامل شده و شما را برای ورود به بازار کار آماده می‌کند. همچنین در مکتب خونه انواع دوره آموزش برنامه نویسی و آموزش طراحی سایت نیز موجود است.

رفرنس: geeksforgeeks

کامل بهرامی

کامل بهرامی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار از دانشگاه ارومیه است. به حوزه کامپیوتر، برنامه‌نویسی و فناوری اطلاعات علاقه‌مند‌ است و هم اکنون به عنوان عضو تیم سئو و مدیر تیم نویسنده‌های مکتب خونه در این مجموعه فعالیت می‌کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا