مدیریت ارتباطات رسانه‌ای در سازمان‌های مردم نهاد

همایش‌ها و رویدادها
2 سخنرانی

سرفصل‌ها

این کارگاه در زمینه مدیریت ارتباطات رسانه ای در سازمان های مردم نهاد ارائه شده‌است.

سخنران همایش
محمد مهاجری

سردبیر خبرآنلاین

سخنرانی‌ها
ساعت
02:19 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 2 جلسه