مهندسی مکانیک

  بیش از 153,799 دانشجو در این دسته از دوره‌ها شرکت کرده‌اند.
نوع دوره
موضوعات
دانشگاهی: فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک
ویژگی‌ها
همکار/دانشگاه
مرتب سازی:
جدیدترین‌ها محبوب‌ترین بالاترین امتیاز
109 دوره
مقاومت مصالح ١

مقاومت مصالح ١

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

روح الله دهقانی فیروزآبادی

25,354 دانشجو
4.8 (93)
رایگان
آموزش استاتیک

آموزش استاتیک

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

مراد کریم پور

22,434 دانشجو
3.1 (35)
رایگان
ترمودینامیک ۱

ترمودینامیک ۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محمود مانی

19,326 دانشجو
4.9 (100)
رایگان
مکانیک سیالات ۱

مکانیک سیالات ۱

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

فرشید چینی

14,472 دانشجو
4.6 (33)
رایگان
دینامیک

دینامیک

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

روح الله دهقانی فیروزآبادی

11,748 دانشجو
4.9 (32)
رایگان
انتقال حرارت 1

انتقال حرارت 1

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

بهرنگ سجادی

11,218 دانشجو
4.8 (44)
رایگان
ارتعاشات

ارتعاشات

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

روح الله دهقانی فیروزآبادی

12,284 دانشجو
4.7 (43)
رایگان
مکانیک سیالات 1

مکانیک سیالات 1

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

میرمصدق جمالی

11,729 دانشجو
4.4 (21)
رایگان
ترمودینامیک 2

ترمودینامیک 2

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

مسعود دربندی

9,603 دانشجو
4.7 (20)
رایگان
کنترل اتوماتیک (کنترل خطی)

کنترل اتوماتیک (کنترل خطی)

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

آریا الستی

9,252 دانشجو
4.7 (20)
رایگان
دینامیک

دینامیک

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

آرش بهرامی

12,530 دانشجو
4.8 (46)
رایگان
دینامیک

دینامیک

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

علی بخشی

7,202 دانشجو
3.5 (6)
رایگان
مکانیک سیالات

مکانیک سیالات

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

محمد رضا اجتهادی

8,427 دانشجو
4.5 (14)
رایگان
طراحی اجزاء 1

طراحی اجزاء 1

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

مجید صفرآبادی فراهانی

10,279 دانشجو
4.6 (30)
رایگان
آموزش رایگان انتقال حرارت

آموزش رایگان انتقال حرارت

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

محمدرضا مراد

6,479 دانشجو
4.1 (17)
رایگان
هیدرولیک

هیدرولیک

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

میرمصدق جمالی

4,929 دانشجو
4.2 (9)
رایگان
آموزش رایگان کنترل اتوماتیک

آموزش رایگان کنترل اتوماتیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

کامیار نیکزادفر

4,842 دانشجو
4.8 (9)
رایگان
دینامیک ماشین

دینامیک ماشین

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

حسن ظهور

6,999 دانشجو
3.9 (15)
رایگان
کنترل خطی

کنترل خطی

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

ادهمی

19,310 دانشجو
4.3 (57)
رایگان
طراحی اجزا ماشین ۲

طراحی اجزا ماشین ۲

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

سعید سهراب پور

5,669 دانشجو
3 (7)
رایگان
آموزش رایگان دینامیک

آموزش رایگان دینامیک

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

علي محمد شافعی

4,112 دانشجو
5 (24)
رایگان
آزمایشگاه مقاومت مصالح

آزمایشگاه مقاومت مصالح

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

جمعی از اساتید

5,147 دانشجو
4.2 (4)
رایگان
آموزش رایگان دینامیک ماشین

آموزش رایگان دینامیک ماشین

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

علي محمد شافعی

4,899 دانشجو
4.8 (46)
رایگان
مقدمه ای بر مهندسی مکانیک

مقدمه ای بر مهندسی مکانیک

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

فرشید چینی

2,596 دانشجو
5 (3)
رایگان
1
2
3
... 5