00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

نظریات و کاربردها در زبان‌های برنامه‌نویسی

همایش‌ها و رویدادها
16 سخنرانی

سرفصل‌ها

این برنامه که دومین مدرسه‌ی پیشرفته پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در زمینه کامپیوتر می‌باشد، از تاریخ 96/06/05 به مدت 4 روز برگزار گردید و شامل ارائه 4تن از اساتید به نام این زمینه می‌باشد.

سخنرانان همایش
Krzysztof R. Apt
محمدرضا موسوی
.
فرهاد ارباب
Jakob Rehof

×

ثبت نظر

به این دوره از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟