teacher-pic

امیر مرادی

2,024 دانشجو
1 درس
2,024 دانشجو
1 درس

درباره استاد

 امیر مرادی، دانشجوی دکتری حسابداری در دانشگاه شهید بهشتی و عضو بنیاد ملی نخبگان است. تخصص ایشان در زمینه طراحی و تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی سازمانی است و در حال حاضر، در خصوص کاربردهای هوش مصنوعی در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و حسابرسی تحقیق می‌کند. 

ایشان تدریس دروس مختلف رشته حسابداری را در دانشگاه‌های شهید بهشتی، تهران، فردوسی مشهد و خوارزمی (علوم اقتصادی سابق) و برگزاری دوره‌های تخصصی در مرکز آموزش جامعه حسابداران رسمی را در کارنامه خود دارد.

مشاهده بیشتر

دوره‌های استاد